Työsuojelurahaston tutkimusstipendi erikoistutkija Marja Hultille

10.09.2020

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen erikoistutkija Marja Hult on saanut Työsuojelurahaston Post doc -tutkimusstipendinä 30 000 euroa tutkimukselleen, jossa selvitetään missä määrin sosiaali- ja terveysalalla esiintyy prekaarityötä. Prekaarityötä kuvaavat epävarmat ja heikkolaatuiset työsuhteet, joissa työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon ovat huonot. Lisäksi selvitetään työssä koettua kutsumusta ja arvioidaan seurantatutkimuksella, lieventääkö kutsumuksen kokeminen prekaarityön negatiivisia vaikutuksia terveyteen ja työhyvinvointiin.

Tutkimusrahoitus on myönnetty ajanjaksolle 1.8.2020–15.1.2022. Hankkeeseen kaivataan ja toivotetaan opinnäytetyöntekijät tervetulleiksi!

Luotu 10.09.2020 | Muokattu 10.09.2020