Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) ja erikoislääkärikoulutukseen sisältyvä yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakso

Kaikkien erikoisalojen erikoistumiskoulutukseen ja yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) kuuluu vähintään yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakso. YEK:n palveluja on mahdollista hyödyntää useiden alojen erikoistumiskoulutuksessa. Molemmat koulutukset voi aloittaa samanaikaisesti. 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja kaikkien alojen erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskusjakson vastuuyksikkönä toimii Turun yliopistossa yleislääketieteen oppiala. Turun yliopistossa on kirjoilla YEK:ssä 1105 ja kaikkien alojen erikoistujia 1274 henkilöä. 

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen kuuluu lisäksi pakollisena 16 tunnin teoreettinen hallinnon- ja sosiaaliturvan koulutus ja lisäksi 4 viikon Moodle-työskentely lähiopetuspäivää kohden.

Lisätietoja jakson suorittamiseksi löytyy Turun yliopiston ammatillisen jatkokoulutuksen internetsivuilta terveyskeskusjakson ja YEK-vaiheen kohdista.

 • Kevään 2019 aikana yliopisto on tiedottanut erikoistuvia sekä YEK:ssa olevia lääkäreitä ja heidän ohjaajiaan ja kouluttajiaan siitä, että 1.8.2019 alkaen solmitut työsuhteet hyväksytään erikoistumispalveluksi vain terveyskeskuksissa, jotka ovat solmineet valtakunnallisen koulutussopimuksen yleislääketieteen koulutuksesta yliopiston ja sairaanhoitopiirin kanssa. 
Terveyskeskusjakson tavoitteet ja lokikirja

Linkki lokikirjaan: TK- ja YEK-lokikirja

 

Tavoitteet jatko-opiskelijalle jakson jälkeen:

 • osaa toimia vastaanottotilanteessa ja on oppinut ajankäytön hallintaa 
 • osaa laatia kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman  
 • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen potilaan kohtaamisessa 
 • tunnistaa perusterveydenhuollolle ominaisia diagnostisia strategioita sekä keskeisiä tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia 
 • tuntee keskeisten kansanterveysongelmien ehkäisy- ja hoitokeinoja 
 • tunnistaa oman osaamisensa rajat 
 • kykenee käyttämään tietolähteitä hoitopäätösten tukena 
 • osaa toimia tiimin jäsenenä
 • kykenee ottamaan vastuun päätöksistään, tunnistaa hoitopäätösten vaikutuksia, kustannuksia ja muita seurauksia 
 • tunnistaa kuntoutuksen osaksi hoitoa 
 • tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toimintaa ja hoidon porrastusta 
 • ymmärtää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyön merkityksen 

Terveyskeskusjakson tarkoituksena on, että koulutusta suorittava lääkäri saa käsityksen perusterveydenhuollon merkityksestä terveydenhuollossa ja eri erikoisalojen potilaiden hoidossa. Terveyskeskusjakson aikana ohjaaja ja ohjattava käyttävät yhdessä lokikirjaa. Tarkoituksena on auttaa jatko-opiskelijaa asettamaan itselleen osaamistavoitteita terveyskeskusjaksolle ja seuraamaan niiden saavuttamista. 

Kouluttautuva tekee lääkärin työtä laillistettuna ammattihenkilönä työnantajan ohjeiden ja valvonnan alaisena, mutta vastaa itse toiminnastaan. Jatko-opiskelijana hänellä on oikeus saada ohjausta työssään.

YEK-teoriakoulutukset

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen sivuilta löydät lisätietoja ja ilmoittautumislinkin noin 2kk ennen tapahtumaa.

Yleislääketieteen tapahtumakalenteri

Yleislääketieteen tapahtumakalenterista löydät kaikki tapahtumat koskien yleislääketieteen omia erikoistujaseminaareja, ohjaajien ja kouluttajien valmennuksia, kansainvälisiä koulutuksia ja YEK-lähipäiviä.

Yleislääketieteen erikoistujat

Yleislääketieteen erikoistujille on luotu omat verkkosivut, jonne on kerätty kaikki erikoistumiskoulutukseen tarvittava tieto.

Erikoistujien verkkosivut

Terveyskeskusjakson lähiohjaajat

Yleislääketieteen lähiohjaajille ja erikoislääkärikouluttajille on tehty omat verkkosivut.

Ohjaajien verkkosivut