Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijayhteistyö

Yritysyhteistyö on vahvasti mukana sekä perus- että jatkotutkintokoulutuksessa, etenkin biolääketieteen ja lääkekehityksen koulutusohjelmissa. Koulutusohjelmista valmistuneet alumnit osallistuvat opetuksen toteutukseen, ja monet yritykset ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa koulutuksen sisältöä ohjausryhmä- tai neuvottelukuntatyöskentelyssä. Opiskelijat tekevät myös opinnäytetöitään yritysyhteistyönä.

Tiedekunta koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriön Jobitti-kärkihanketta, joka tähtää bio- ja lääkealan koulutuksessa yrittäjämäisen ajattelun kehittämiseen, sekä yritystietouden ja työelämävalmiuksien lisäämiseen heti koulutuksen alusta alkaen.
Tohtorikoulutuksessa yhteistyötä tehdään Orion Oyj:n kanssa industrial PhD –ohjelman puitteissa, joka on osa Lääketutkimuksen tohtoriohjelman toimintaa.