Biokemian laitos

Turun yliopiston biokemian laitos muodostaa kansainvälisen ja monimuotoisen eri bioaloja yhdistävän opetus- ja tutkimuskokonaisuuden. Opetus pohjaa laaja-alaiseen perustutkimukseen sekä soveltavaan tutkimustyöhön, jotka liittyvät solu- ja molekyylitason rakenteisiin ja prosesseihin. Saatavaa tietoa hyödynnetään lääketieteessä, elintarvikekehityksessä, analytiikassa ja ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisessä.

Biokemian laitos on yksi Turun yliopiston suurimmista opetus- ja tutkimusyksiköistä. Laitoksella koulutetaan sekä luonnontieteiden että teknistieteellisten alojen ammattilaisia neljällä toisiaan tukevalla osa-alueella: biokemia, biotekniikka, elintarviketieteet sekä molekulaarinen kasvibiologia. Tutkimus keskittyy biomolekyyleihin ja niiden reaktioihin sekä pyrkii selvittämään, miten luonto toimii solu- ja molekyylitasolla. Tätä tietoa käytetään hyväksi eri alojen sovelluksissa ja samalla se mahdollistaa monipuolisen yhteistyön tutkimusyhteisöjen ja elinkeinoelämän välillä.

Tutustu biokemian laitokseen