Evoluutiobiologian sovelluskeskus

Evoluutiobiologian sovelluskeskus on biologian laitoksella toimiva palveluyksikkö. Toimimme tutkimuksen teknisenä tukena laitoksella ja tarjoamme myös palveluita ulkopuolisille tahoille.

Toteutamme erilaisia evoluutiobiologiaan liittyviä projekteja yhdessä yliopistolla toimivien tutkijoiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Voimme osallistua joustavasti projektin eri vaiheisiin, kuten rahoituksen hakemiseen, laboratorioanalyysien tekemiseen ja tulosten raportointiin.

Analyysipalveluihimme kuuluu mm. DNA/RNA-eristykset, mikrosatelliittianalyysit, RAD-seq, qPCR, eDNA sovellukset, DNA-kirjastojen valmistelu, Sanger ja uuden sukupolven sekvensointi ja menetelmäkehitys.

Projekteja

Susien kannanarvion DNA-analyysit (LUKE)

DNA-analyysien avulla saadaan lisätietoa susien lukumääristä ja liikkeistä kannanarviota varten.

Tuloksia ja lisätietoja täältä:

riistahavainnot.fi/suurpedot/dna

http://www.suurpedot.fi/suojelu-ja-metsastys/tutkimus/susien-dna-tutkimus.html

RAD-tag genotyypitystä kaloille (SLU, Ruotsi)

Projektissa testaamme ja kehitämme RAD-tag menetelmää kahdelle kalalajille, hauelle ja ahvenelle.

Iijoen taimenten DNA-analyysit (Pohjois-Pohjanmaan ELY)

Tutkimme Iijoen taimenen geneettistä populaatiorakennetta mikrosatelliittimarkkereiden avulla. Tavoitteena on selvittää esiintyykö Iijoessa mahdollisesti alkuperäiseksi luokiteltavissa olevaa taimenkantaa, joka poikkeaa istutuksissa käytetystä kannasta.

Pilottikoe eDNA-menetelmän hyödyntämisestä taimenten määrän selvittämisessä (LUKE)

Kehitämme ja testaamme eDNA-pohjaista menetelmää, jonka avulla voidaan arvioida taimenyksilöiden lukumäärä vesinäytteestä. Vedessä elävistä lajeista irtoaa jatkuvasti pieniä määriä solumateriaalia, ja täten myös DNA:ta, joka voidaan havaita vesinäytteestä. Menetelmässä eristämme vesinäytteestä siinä olevat DNA-molekyylit ja määritämme erityisesti taimen DNA:n määrän qPCR:n avulla.

Endofyyttiprojektin DNA- ja RNA-analyysit (TY)

Teemme erilaisia DNA- ja RNA-analyysejä endofyyttiprojektin kohdelajeille, sekä kasveille että niissä eläville endofyyttisienille. 

https://blogit.utu.fi/helandersaikkonenlab/

Sinitiaisten genotyypitys (TY)

Lisätietoja:

https://www.utu.fi/en/units/sci/units/biology/research/projects/verg/Pages/JonBrommer.aspx

https://www.utu.fi/en/units/sci/units/biology/research/projects/verg/Pages/BarbaraClass.aspx

DNA-kirjastojen valmistelu Aero-DNA -projektille (TY)

Aero-DNA pilottiprojektissa eristetään DNA:ta siitepölynauhoista ja saadun DNA:n avulla tutkitaan ilmassa liikkuvien kasvien lajikirjoa sekvensoimalla näytteistä osa trnL-aluetta. 

Guadua-bambujen genotyypitys (TY)

Projektissa selvitämme Guadua-bambujen populaatiorakennetta mikrosatelliittimarkkereiden avulla.

Merikotkien genotyypitys (TY)

Projektissa genotyypitämme mikrosatelliittimarkkereiden avulla merikotkanäytteitä.

Geneettiset analyysit MRP-projektille (TY)

Teemme erilaisia DNA-analyysejä Metsänrajapuutarhaan kuuluvista koivunäytteistä hyödyntäen mm. mikrosatelliittimarkkereita.

Lisätietoja MRP-projektista täältä:

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/luonnontieteiden-ja-tekniikan-tiedekunta/biologia/tutkimus