Maantieteen ja geologian laitos

Maantieteen ja geologian laitos on vireä sekä monimuotoinen Maata ja sillä esiintyviä luonnon ja ihmiskulttuurin dynaamisia ilmiöitä tutkiva yksikkö. Tutkimusalueitamme on monilla eri mantereilla ja kansainvälinen yhteistyömme on monipuolista.

Laitoksella on kaksi toisiaan tukevaa tieteenalaa ja oppiainetta. Maantiede tarjoaa useita erikoistumismahdollisuuksia, joihin usein liitetään sivuaineita muilta tieteenaloilta. Geologiassa on kaksi erikoistumislinjaa, joiden koulutus toteutetaan yhteistyössä Åbo Akademin kanssa.

Käytämme moderneja tutkimusmenetelmiä ja ajantasaisia laitteistoja niin kentällä kuin laboratorioissa. Kehitämme aktiivisesti digitaalisen paikkatiedon menetelmiä ja infrastruktuureita. Hyödynnämme asiantuntemustamme myös tutkimustietoa soveltavissa hankkeissa sekä sidosryhmäyhteistyössä.

Opiskelijat saavat opintojensa aikana läheisen yhteyden tieteelliseen tutkimukseen, tutkimusryhmiimme ja kansainvälisiin tutkijavieraisiimme. Kansainvälinen opiskelijavaihtomme on vilkasta. Alumnimme työllistyvät hyvin.

Tutustu maantieteen ja geologian laitokseen