Opiskelu maantieteen ja geologian laitoksella

Maantieteen opinnot tarjoavat laajan ammatillisen osaamisperustan luonnon- ja yhteiskuntatieteiden rajapinnalla. Geologian opinnoissa perehdytään maapallon rakenteeseen ja kehitykseen sekä maapallolla vaikuttaviin geologisiin prosesseihin.

Maantiede tutkii luonnon ja ihmiskulttuurin piirteitä alueellisista, tilallisista ja ajallisista näkökulmista. Opiskelijat voivat valita sivuaineensa mistä tahansa tiedekunnasta ja osallistua vilkkaaseen kansainväliseen opiskelijavaihtoomme tai työskennellä tutkimusprojekteissa eri mantereilla. Maisterivaiheessa tarjolla on erikoistumismahdollisuuksia globaalimuutostutkimukseen, kaupunkitutkimukseen, paikkatietotutkimukseen, talouden ja innovaatioiden tutkimukseen, vesistö- ja rannikkotutkimukseen, ympäristötutkimukseen ja aineenopettajuuteen.

Geologia tutkii maapallon koostumusta ja sen eri osien syntyä. Sivuaineopintojen avulla opiskelija voi muokata asiantuntemuksensa kehittymistä haluamaansa suuntaan. Maisterivaiheessa geologian pääaineessa on kaksi erikoistumismahdollisuutta. Kallioperägeologian linjalla syvennytään kallioperän koostumukseen, rakenteeseen, syntyyn ja kehitykseen sekä kallioperän raaka-ainevaroihin. Maaperägeologian linjalla perehdytään maaperän syntyyn ja kehitykseen mukaan lukien pohjavesi ja järvien sekä meren sedimentit.

Laitoksellamme annettava opetus on korkeatasoista ja sillä on läheinen yhteys tieteelliseen tutkimukseen. Opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus on välitöntä ja opintojen läpäisyaste on korkea. LuK-opinnot tehdään suomeksi, FM-opinnot osin myös englanniksi. Geologiassa on saatavilla myös ruotsinkielistä opetusta. Valmistuneet opiskelijamme sijoittuvat monipuolisesti eri tehtäviin niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella sekä nk. kolmannella sektorilla.

Opintoihin kuuluu

  • Menetelmäopintoja, joissa harjoitellaan tutkimusmenetelmiä laboratoriossa, maastossa ja tietokoneella työskennellen (mm. paikkatietomenetelmät)
  • Teoriaopintoja, jotka koostuvat luennoista, kirjallisuudesta ja monimuotoisista oppimistehtävistä
  • Työelämävalmiuksia kehittäviä opintoja, kuten opinto- ja urasuunnittelukurssit, työharjoittelu, projektit ja kansainväliset opinnot
  • Kieli- ja viestintäopintoja, jotka harjaannuttavat viestimään alan sanastoa käyttäen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
  • Suuri määrä luontevia kontaktipintoja muihin tieteenaloihin ja oppiaineisiin