Tutkimus maantieteen ja geologian laitoksella

Laitoksemme slogan ”Maailma pintaa syvemmältä” antaa hyvän käsityksen laajasta tutkimuskentästämme sekä tavoitteestamme ymmärtää erilaisten ilmiöiden taustalla vaikuttavia mekanismeja.

Kahden tieteenalan laitoksena tutkimusalojemme kirjo on poikkeuksellisen monipuolinen. Kaikkia yhdistäviä tekijöitä ovat vankka teoriaperusta, nykyaikaiset tutkimusmenetelmät ja monipuolinen yhteistyö.

Maantieteen keskeiset tutkimusalat

  • Innovaatioympäristöt ja kaupunkimaantiede
  • Soveltava paikkatietotutkimus
  • Jokiympäristöt ja rannikkomeret
  • Ympäristön dynamiikka ja globaalimuutos

Geologian keskeiset tutkimusalat

  • Fennoskandian geologia
  • Sedimentologia ja historialliset ympäristömuutokset

Tutkimusryhmät ja hankkeet

Amazon tutkimusryhmä

Amazon-tutkimusryhmä (Amazon Research Team; UTU-ART) on 1980-luvun alussa aloittanut monitieteinen tutkimusryhmä Turun yliopistossa. Se tutkii trooppisen Amerikan, erityisesti Amazonin  alueen luontoa ja ympäristöä. Työryhmä toimii biologian sekä maantieteen ja geologian laitoksilla.

Ryhmän kotisivut

Fennoscandian Tectonic Group

The study group aims at understanding the complex tectonic history of the Fennoscandian bedrock by integrating up-to-date methods and traditional field geology.

Link to pages

Fluvial and Coastal Research Group

In the Fluvial and Coastal Research Group (FCRG) we study fluvial and coastal processes and environments. Our research concentrates on past, present and future river and coastal dynamics.

Link to pages

Knowledge Creation Processes

KREPRO conducts geographical research on knowledge creation processes. Our expertise is in the spatio-temporal analysis: our viewpoints take into consideration mobilities, rhythms, internationally changing contexts, repeated gathering and dispersion of international project groups, changing distances and proximities, centers, peripheries, and remote locations, as well as various spatial dimensions from physical/geographical to social, cognitive, and digital. With such geographical approach, we analyze the processes of knowledge creation, innovation, and creativity as part of knowledge societies, innovation-based development policies, and entrepreneurial universities.

We are located in the Section of Geography of the University of Turku, but our empirical research, colleagues, and collaborations spread beyond disciplines and around the world from least developed (such as Tanzania) to highly developed countries (for example, Singapore) and from major urban centers (for example, Berlin) to very remote areas (such as Spitsbergen).

Read more

Järvi- ja merisedimenttitutkimusryhmä

Järvi- ja merisedimentit ovat menneiden ympäristö- ja ilmastonmuutosten tarkkoja arkistoja.

Ryhmän kotisivut

Legal Geography Research Group

Ryhmä tutkii lain ja tilan välisiä suhteita sekä niihin liittyviä vallan, oikeuksien ja vastarinnan kysymyksiä. Lakitilojen muodostumista tutkitaan kaupunkitilojen, julkisten tilojen, asumisen ja insituutioiden konteksteissa.

Ryhmän kotisivut

UTU Tanzania Group

Turun yliopisto (UTU) on työskennellyt Tansaniassa vuodesta 2003 tansanialaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tutkimusaiheemme liittyvät laajalti ihmisen ja luonnon dynamiikan analyysiin maisema- ja paikkatietopohjaisilla lähestymistavoilla sekä  GIS/ICT- teknologioihin, koulutukseen ja liiketoimintaan.

Ryhmän kotisivut

Urban Climate Research Group

Turku Urban Climate Research Group (TURCLIM) -tutkimusryhmä tutkii kaupunki-ilmaston alueellisia ja ajallisia ilmiöitä pysyvän säähavaintoverkoston ja paikkatietoaineistojen avulla. Tutkimusryhmä on osa Gentin yliopiston koordinoimaa 10 eurooppalaisen yliopiston ja tutkimuslaitoksen muodostamaa kaupunki-ilmastotutkimusta edistävää yhteistyöverkostoa. Keskeisiä kotimaisia yhteistyötahoja ovat Turun kaupunki ja Ilmatieteen laitos.

Ryhmän kotisivut

Urban Geography Collective

Kaupunkitutkimuskollektiivi on monitieteisyyttä ja kriittistä otetta arvostava tutkijaryhmä, joka kannattaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kaikille avointa kaupunkitilaa. Ryhmän jäsenet työskentelevät omissa tutkimusprojekteissaan, joista osa yhdistää luovalla tavalla tieteen ja taiteen lähestymistapoja.

Lue lisää kollektiivista täältä!

 

SustainBaltic

SustainBaltic (2016-2018) rahoittajana European Regional Development Fund (ERDF) Central Baltic ohjelman kautta.

 

Urbanization, Mobilities and Immigration (URMI)

URMI-hankkeessa tutkitaan kaupungistumisen nykytilaa ja tulevaisutta Suomessa. Hankkeessa perehdytään kestävän kehityksen politiikkoihin ja käytäntöihin sekä maahanmuuton vaikutuksiin kaupunkiseuduilla.

Hanke toteutetaan vuosina 2016-2019. Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto.

Hankkeen kotisivu.

Eyes on Surveillance

Valvontatutkimuksen ryhmä analysoi ihmisten ja henkilötietojen tarkkailuun ja monitorointiin sekä tiedonkeräämiseen ja -hallinnointiin liittyviä kysymyksiä. Keskitymme valvontateknologioiden sosiaalisiin, kulttuurisiin ja henkilökohtaisiin vaikutuksiin.

Lue lisää täältä!

 

LuotAI

LuotAI — Co-Creativity in the Era of Artificial Intelligence

Uusimmat julkaisut