opiskelijoita puutarhalla

Opiskelu luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa

Luonnontieteiden ja tekniikan parissa sinusta tulee ihminen, jolla on kyky muuttaa maailmaa.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden opiskella monipuolisesti kansainvälisessä oppimisympäristössä kaikkia luonnontieteiden aloja sekä tekniikan aloilta konetekniikkaa, materiaalitekniikkaa, biotekniikkaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. Voit valita opintoja monitieteisen yliopiston eri aloilta ja luoda itse oman tulevaisuutesi valitsemalla sivuaineita yksilöllisesti. Kampuksellamme kaikki tieteenalat sijaitsevat lähellä toisiaan, joten osallistuminen muiden alojen opetukseen on helppoa.

Koulutamme opiskelijoistamme oman tieteenalansa vankkoja osaajia. Opiskelijamme pääsevät laajentamaan osaamistaan opintokokonaisuuksilla, joihin kuuluu monitieteistä tiimityöskentelyä. Opiskelijamme harjoittelevat myös projektien hallintaa, esiintymistaitoja ja muita työelämässä tarvittavia taitoja.

Meiltä valmistuvat maisterit ja diplomi-insinöörit työllistyvät muun muassa opettajiksi, sairaalafyysikoiksi ja -kemisteiksi, järjestelmäasiantuntijoiksi, tuotekehittäjiksi, geologeiksi, ympäristöasiantuntijoiksi, vakuutusmatemaatikoiksi, paikkatietosuunnittelijoiksi sekä tutkijoiksi.

Uusi teknillinen tiedekunta aloittaa toimintansa 1.1.2021 ja nykyisen luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan nimi muutetaan matemaattis-luonnontieteelliseksi tiedekunnaksi.

Opiskelijat kertovat: