Tohtorikoulutus luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa

Tutkimukseen panostavassa monitieteisessä tiedekunnassa lukuisat tutkimushankkeet tarjoavat innostavia projekteja tohtorikoulutettaville. Tohtorikoulutus on organisoitu tohtoriohjelmiin, jotka kehittävät koulutuksen sisältöä aktiivisesti ja tarjoavat tukea kansainvälistymiseen.

Tiedekunta tarjoaa korkeatasoista koulutusta luonnontieteellisiin filosofian tohtorin (FT) tutkintoihin. Tiedekunnassa voi kouluttautua myös innovaatioihin suuntautuvaksi tekniikan tohtoriksi biotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla. Lisäksi jatkokoulutusta annetaan myös fonetiikan alalla. Tiedekunnasta valmistuu noin 30 % yliopiston kaikista tohtoritutkinnoista.
Tiedekunnan päätösaikataulu jatkokoulutukseen liittyen

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa useimmat tohtorikoulutukseen liittyvät asiat päättää jatkokoulutuksesta vastaava varadekaani.

Dekaanin päätökset

Varadekaani tekee päätökset mm. seuraavista asioista:

 • esitarkastajien nimeämiset, luvat lähettää väitöskirjan käsikirjoitus esitarkastukseen
 • väittelyluvat
 • ohjaussuunnitelmien päivitykset
 • päätökset opiskeluoikeuksista
 • muita mahdollisia asioita

Asiakirjat päätöksentekoon tulee toimittaa pari päivää ennen päätöspäivää.

Varadekaanin päätösaikataulu  (muutokset mahdollisia)

Varadekaani tekee päätöksiä aikataulussa mainittuina päivinä. Asiakirjat päätöksentekoa varten tulee toimittaa paria päivää aikaisemmin.

 • 7.8 2020
 • 21.8.2020
 • 28.8.2020
 • 11.9.2020
 • 24.9.2020 (päivitetty!)
 • 16.10.2020
 • 30.10.2020
 • 13.11.2020
 • 27.11.2020
 • 11.12.2020

Tiedekunnan johtokunta

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunta hyväksyy väitöskirjat.

Tiedekunnan johtokunnan kokoukset

 • 25.8.2020
 • 22.9.2020
 • 29.10.2020
 • muut syksyn kokoukset ilmoitetaan myöhemmin