Tulevaisuuden teknologioiden laitos

Tieto- ja viestintätekniikka muokkaavat tulevaisuutta. Koneista tulee älykkäitä, algoritmit auttavat päätöksenteossa ja lisätty todellisuus luo uusia kokemusympäristöjä. Data on "uusi öljy", ja ohjelmistot ovat modernin teollisuuden koneisto, joka jalostaa datan turvallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitos tuottaa uutta ymmärrystä tieto- ja viestintäteknologian kehittyvistä mahdollisuuksista ja kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinöörejä ja tietojenkäsittelytieteen maistereita.

200 asiantuntijan ja yli 1000 opiskelijan yhteisömme tuottaa korkeatasoista, kansainvälistä ja monitieteistä ICT-alan koulutusta ja tutkimusta. Yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa luomme uutta osaamista ja tietoa voimakkaasti digitalisoituvan yhteiskunnan ja yritystoiminnan tarpeisiin.

Tutkimuksemme painopisteitä ovat terveys ja hyvinvointi, autonomiset ja älykkäät järjestelmät, digitalisaatio ja turvallinen kyberyhteiskunta.

Tutustu tulevaisuuden teknologioiden laitokseen

IT-alalla jatko-opinnot sopivat työn lomaan