Full Stack -ohjelmistokehittäjä on osaaja, joka hallitsee nykyaikaisen verkkomaailman "koko pakan": taustajärjestelmien, selainsovellusten ja käyttöliittymän suunnittelun sekä toteutuksen, taustalla olevaan liiketoimintalogiikkaan perustuen.

TÄYDENNYSHAKU
Auki nyt! Hae 12.3.2020 mennessä
>> Hae Opintopolku.fi:ssä

KESTO
16.3. - 15.9.2020
6kk

LAAJUUS
30 opintopistettä (ECTS)

TUTKINTO
Täydennyskoulutus, ei johda tutkintoon

KOULUTUSTYYPPI
Tutkinnon osista muodostuva osaamiskokonaisuus

OPISKELUKIELI
Suomi ja englanti

PAIKKA
Turun yliopisto
Tulevaisuuden teknologioiden laitos

YHTEYSTIEDOT
Opintopolkuun liittyvät kysymykset: info-ml@utu.fi
Muut kysymykset: tech-fullstack@utu.fi

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on edistää positiivista rakennemuutosta kouluttamalla Full Stack -ohjelmistokehittäjiä Varsinais-Suomen alueen yritysten tarpeisiin. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt.

Koulutus vastaa työelämän tarpeita ja rakentaa aiemman osaamisen päälle uutta, työllistymistä tukevaa osaamista. Opiskelijoiden ja yritysten yhteen saattaminen jo opintojen aikana mahdollistaa koulutettavien ja avoimien työpaikkojen kohtaamisen.

Koulutus painottuu käytännön harjoitteluun sekä ohjelmointi- ja työelämätaitojen kehittämiseen. Koulutuksessa panostetaan lähiopetukseen ja opiskelijoiden ohjaukseen. Lisäksi hyödynnetään verkko-opetuksen menetelmiä, videoluentoja sekä käänteistä opetusta joustavuuden takaamiseksi.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat alueen yritykset. Yritysten osallistumisella varmistetaan koulutuksen ajantasaisuus vierailuluentojen ja yritysvierailujen avulla. Lisäksi yrityksiltä haetaan toteutettavaksi käytännöllisiä Capstone-projekteja.

Full Stack -täydennyskoulutus rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön 2017 vuoden erityisavustuksesta, jonka tavoitteena on positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeisiin vastaaminen.

Koulutus on aiemmin toteutettu maalis-elokuussa 2019.

Koulutus koostuu kolmesta kahden kuukauden kokonaisuudesta

1/3 Kertaus ja perusteet: Ohjelmoinnin kertaus, ohjelmistotuotannon peruskurssi ja työnhakuvalmiudet. 2/3 Full stack -tekniikat: Frontend-kehitys, Backend-kehitys ja Capstone-projekti; ryhmät ja aloitus. 3/3 Capstone-projekti: 4 iteraatiota x 2 viikkoa, koulutuksen päätös.

1/3 Kertaus ja perusteet

  • ohjelmoinnin kertaus
  • ohjelmistotuotannon peruskurssi
  • työnhakuvalmiudet

2/3 Full stack -tekniikat

  • Frontend-kehitys
  • Backend-kehitys
  • Capstone-projekti; ryhmät ja aloitus

3/3 Capstone-projekti

  • Capstone-projekti: 4 iteraatiota x 2 viikkoa
  • Koulutuksen päätös
Full Stack -täydennyskoulutus:
Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen avoimet ovet 7.2.2018:
Turun yliopisto: