Yliopisto 100-vuotta kuvituskuva lila

Lahjoita oikeustieteelliselle tiedekunnalle yritysjuridiikan työelämäprofessuuri

Olemme jälleen tänä keväänä pohtineet oikeustieteen opetusta ja tiedekunnan tulevaa opetustarjontaa. Näissä pohdinnoissa yhdeksi teemaksi on noussut oikeustieteellisten tutkintojen työelämärelevanssi. Miten vastaamme työelämän tarpeisiin ja sen syvälle käyviin muutoksiin? Useat tiedekunnassa opettavat alumnimme ovat korostaneet mahdollisuuksiamme hyödyntää tiedekunnan kasvatteja aiempaa monipuolisemmin myös työelämätaitojen välittäjinä. Näistä keskusteluista on noussut ajatus yritysjuridiikan työelämäprofessorin tehtävästä. Ajatuksemme on, että työelämäprofessuuri vahvistaisi oikeudenalat ylittävää, ilmiöpohjaista opiskelua ja loisi edellytyksiä myös uusien kumppanuuksien rakentamiseen.

Oikeustieteellinen tiedekunta on päättänyt käyttää yliopiston juhlakeräyksen yhteydessä tiedekunnalle kohdistetut lahjoitukset määräaikaisen yritysjuridiikan työelämäprofessuurin rahoitukseen. Toiveemme on, että professuuri voidaan täyttää vuonna 2021, kun vietämme tiedekunnan 60-vuotisjuhlaa. Olemme vakuuttuneita, että onnistumme tavoitteessamme. Turun yliopistolla on tässä vahvat perinteet. Yliopiston perustamisen mahdollistivat ne 22 040 lahjoittajaa, jotka halusivat edistää vapaata tutkimusta, korkeinta koulutusta ja sivistystä. Kuten tuolloinkin, jokainen lahjoitus ja pienikin summa on meille arvokas tuki.

Lahjoituksen voi kohdistaa yliopistolle yleisesti tai oikeustieteen opintojen ja tutkimuksen tueksi. Oikeustieteellinen tiedekunta käyttää tiedekunnalle kohdistetut lahjoitukset määräaikaiseen yritysjuridiikan työelämäprofessuurin tehtävään. Näin voimme monipuolistaa opetusta ja lisätä opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Lahjoittamalla olet mukana tässä työssä.

Lisätietoa lahjoituksesta

Anne kumpula
Tiedekunnan dekaani