Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan tulokset 2020

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnan tulokset on julkaistu 13.7.2020 Opintopolussa.

 

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan tuloksia koskeva tiedote julkaistaan yhteisvalinnan www-sivuilla.

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan valittiin oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen yhteishaussa 55 uutta opiskelijaa ylioppilastodistuksen perusteella ja 92 uutta opiskelijaa valintakoepisteiden perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valittiin valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 48, ja sen jälkeen kaikista hakijoista valittiin valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 34 hakijaa. Lisäksi ylimääräisinä kiintiöiden ulkopuolella ensikertalaisjonosta hyväksyttiin 6 hakijaa ja kaikkien hakijoiden jonosta 4 hakijaa.  Nämä hakijat olivat ehtineet saada tiedon opiskelupaikasta ennen kuin monivalintatehtävien pisteytyksessä ollut virhe huomattiin ja korjattiin. Heidän valintakoepisteensä eivät ole mukana seuraavassa hyväksymispisterajojen tarkastelussa.

Hyväksymispisterajat olivat seuraavat:

Todistusvalintajono                                                     125,8 / 154 pistettä (13.7.2020 tilanne)

Koepistejono, ensikertalaiset                                     84 / 140 pistettä

Koepistejono, kaikki                                                     82 / 140 pistettä

Hyväksymispisterajat saattavat vielä elää varasijojen liikkumisen myötä.

Molemmissa koepistejonoissa käytettiin hyväksymisrajalla valintaperusteissa tasapistetilanteen varalle määriteltyjä tasapistesääntöjä.  

Edetäkseen valintakokeen toiseen vaiheeseen hakijan tuli saada valintakokeen ensimmäisestä vaiheesta 37 pistettä. Tasapistetilanteessa hakijat asetettiin järjestykseen seuraavasti: osioiden 1 yhteenlasketun summan mukaisesti enemmän pisteitä saanut, tämän jälkeen osioiden 2, osioiden 3 ja osioiden 4 enemmän pisteitä saanut.

Ensikertalaisten koepistejonossa käytettiin hyväksymisrajalla ensimmäistä tasapistesääntöä, joka oli valintakokeen toisen vaiheen kokonaispisteet.  Hakijan, joka sai yhteensä 84 koepistettä, tuli saada valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään 34 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

Kaikkien hakijoiden koepistejonossa käytettiin hyväksymisrajalla ensimmäistä tasapistesääntöä, joka oli valintakokeen toisen vaiheen kokonaispisteet. Hakijan, joka sai yhteensä 82 koepistettä, tuli saada valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään 40 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

Hakijoille lähetetään lähipäivinä omat tehtäväkohtaiset valintakoepisteensä sähköpostitse.

Kaikille paikan vastaanottaneille uusille opiskelijoille lähetetään sähköpostitse tietoa opintojen aloittamisesta heinäkuun aikana.

Lämpimät onnittelut uusille opiskelijoille ja tervetuloa opiskelemaan Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan!