Taloushallinnon verotutkinto 2020-2023

Taloushallinnon verotutkinto 2020-2023 alkaa 4.9.2020. Poikkeustilanteen vuoksi kurssit pidetään etänä 25.10.2020 saakka. Myöhemmin kaikilla opintojaksoilla on etäosallistumismahdollisuus.

 

Taloushallinnon verotutkinto koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Tuloverotuksen perusteet

Luentopäivät: pe 4.9.2020, pe 11.9.2020 ja pe 25.9.2020
(Nämä luennot pidetään ETÄNÄ)

Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja tiedonhallinnan perusteet

 • Tuloverotuksen rakenne
 • Veropolitiikka

2. Arvonlisäverotus I

Luentopäivät: pe 30.10.2020 ja 6.11.2020

 • Arvonlisäverojärjestelmä
 • Arvonlisäverovelvollinen toiminta ja rajanvedot
 • Arvonlisäverotukseen liittyvät velvollisuudet

3. Verotuksen oikeussuojajärjestelmä

Luentopäivät: ilmoitetaan myöhemmin

 • Oikaisujärjestelmä ja muutoksenhaku verotukseen
 • Verotarkastus
 • Veron kiertäminen ja peitelty osingonjako

4. Yhtiö-, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus

Luentopäivät: ilmoitetaan myöhemmin

 • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 • Osakeyhtiö
 • Osuuskunnan keskeiset piirteet
 • Tilinpäätöksen sääntely
 • Tilintarkastus ja erityinen tarkastus
 • Kirjanpidon hoitaminen ja rikosoikeudellinen riskin minimointi

5. Yritysverotus I

Luentopäivät: ilmoitetaan myöhemmin

 • Verotus eri yritysmuodoissa
 • Verotettavan elinkeinotulon laskeminen
 • Voitonjaon verokohtelu

6. Sopimusoikeus

Luentopäivät: ilmoitetaan myöhemmin

 • Velvoitteita koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusta koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusten verovaikutusten huomioiminen

7. Yritysverotus II

Luentopäivät: ilmoitetaan myöhemmin

 • Yritysjärjestelyjen verotus
 • Yritystoiminnan rakenteelliset muutokset

8. Sukupolvenvaihdos ja yrityskauppa

Luentopäivät: ilmoitetaan myöhemmin

 • Yrityskaupan toteuttamismuodot ja verokohtelu
 • Yritystoiminnan siirtäminen jatkajalle
 • Yrityskaupassa huomioitava työoikeudellinen ja muu siviilioikeudellinen juridiikka

9. Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Luentopäivät: ilmoitetaan myöhemmin

Tietojen itsenäinen syventäminen osallistujan valitsemasta ammatillisesti tärkeästä aihealueesta sekä kehittämisprojektin tulosten raportointi kirjallisesti.

10.Yrityksen omistajan verotus

Luentopäivät: ilmoitetaan myöhemmin

 • Voitonjaon verokohtelu
 • Vakuutus- ja sijoitusinstrumenttien verokohtelu
 • Luovutusvoittojen verokohtelu

11. Arvonlisäverotus II

Luentopäivät: ilmoitetaan myöhemmin

Tietojen syventäminen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä.

12. Rajat ylittävän liiketoiminnan verotus

Luentopäivät: ilmoitetaan myöhemmin

 • Kansainvälinen tuloverotus
 • Verosopimusoikeus
 • Verotusta koskeva EU-oikeudellinen sääntely
   

Koko tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja yksittäisten jaksojen 4-8 opintopistettä.                                       

Voit osallistua ja suorittaa tentit koko tutkinnosta tai sitten voit osallistua vain haluamillesi jaksoille.

Koko tutkinnon hinta on 5.800 euroa ja se maksetaan kolmessa erässä.

Yksittäisten jaksojen hinta on á 550 euroa ja se maksetaan ensimmäisen opetustilaisuuden jälkeen yhdessä erässä.

Kaikkiin hintoihin lisätään mahdollinen arvonlisävero.

 

Muutamia paikkoja vielä vapaana koulutuksessa! Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
oik-taydennyskoulutus@utu.fi

Yksittäisten jaksojen vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitova ilmoittautuminen kaksi viikkoa ennen jakson alkua.