Parisuhteiden varallisuussuhteita koskevat sopimukset

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Suomen Asianajajaliitto järjestävät täydennyskoulutustilaisuuden asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville lakimiehille.

Parisuhdeoikeuden sopimuksissa on kysymys siitä, miten parisuhteen muoto vaikuttaa osapuolten mahdollisuuksiin heidän välistensä varallisuussuhteiden järjestämiseen ja mikä on näiden sopimusten aikajana; toisin sanoen, miten sopimuksen tekohetki vaikuttaa sopimuksen tehokkuuteen.

Kurssilla käydään yksityiskohtaisesti läpi sitä, miten avoliiton varallisuussuhteet määrittyvät ja miten avopuolisoiden yhteistalous vaikuttaa heidän välistensä sopimusten sitovuuteen. Hyvityksen osalta käydään läpi hovioikeuksien ratkaisuja, jotta avosuhteen aikaisten panosten vaikutukset sopimusvapaudelle voidaan arvioida suhteessa kolmansien oikeuksiin.

Kurssilla käydään läpi myös avioliittojen tärkeimmät sopimukset. Tarkastelun kohteena ovat avioehtojen lisäksi avioeron varalta tehdyt sopimukset, hallinnanjakosopimukset ja kansainvälisten tilanteiden lakiviittaukset. Pohdinnan kohteena ovat myös oikeustoimilain säännösten soveltaminen puolisoiden välisiin sopimuksiin ja avioehtoon vaikuttaminen osituksen sovittelulla. Oikeustapauksia on kurssilla esillä runsaasti.

Luennoitsija: kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto

Koulutuksen sisältö:

  • lailla sääntelemättömien parisuhteiden varallisuussuhteet ja sopimusten tärkeys
  • lakisääteisten avoliittojen sopimusvapaus ja sitä koskevat rajoitukset
  • avioliiton varallisuussuhteet, aviopuolisoiden väliset sopimukset varallisuussuhteita koskien ja sopimusten aikajana
  • jäämistöä koskevat sopimukset
  • kansainvälisten parisuhteiden sopimukset
  • oikeustoimilain soveltaminen puolisoiden välisiin sopimuksiin

Perjantai 1.2.2019 kello 12.30-16.00
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia, auditorio, Caloniankuja 3, 20500 Turku
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 24.1.2019

Maanantai 4.2.2019 kello 12.30-16.00
Helsingin käräjäoikeus, auditorio, Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 28.1.2019

Perjantai 8.3.2019 kello 12.30-16.00
Pirkanmaan käräjäoikeus, kelloportinkatu 5 A, 33100 Tampere
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 28.2.2019
 
Maanantai 18.3.2019 kello 12.30–16.00 (Tilaisuus peruttu)
Vaasan hovioikeus, Rantakatu, Hovioikeudenpuisto, 65100 Vaasa
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 11.3.2019

Perjantaina 29.3.2019 kello 9.30–13.00
Rovaniemen hovioikeus, Valtakatu 10-12, 96200 Rovaniemi
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 21.3.2019
 
Osallistumismaksu 190 euroa + alv 24% maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Hinta sisältää iltapäiväkahvin.
 
Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen.