Prosessi- ja insolvenssioikeuden uusia tuulia

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta järjestää täydennyskoulutusta kaikille kiinnostuneille.

Oikeudenkäyntimenettely on jo pitkään ollut keventämishankkeiden kohteena, viimeisin uudistus tuli voimaan 1.1.2019. Keventäminen tarkoittaa tosiasiassa tehostamista, joka puolestaan on toteutettava niin, ettei oikeusturvan ja oikeussuojan saamisen takeita heikennetä. Tehostamispyrkimykset ovat kohdistuneet myös konkurssioikeuteen. Lainvalmistelussa, oikeustieteellisessä tutkimuksessa ja käytännön pesänhoidossa on ilmennyt myös merkittäviä paineita selkeyttää julkisoikeudellisten ympäristövastuiden käsittelyä ympäristöongelman aiheuttajan konkurssissa. Vielä lisää tehostamispaineita on tullut Euroopan unionin lainsäädännöstä, kun komissio pyrkii luomaan pääomamarkkinaunionia muun muassa yritysten varhaisen vaiheen saneerausta ja insolvenssimenettelyjen tehostamista koskevalla direktiivillä. Kyseessä on ensimmäinen todellinen harmonisointihanke maksukyvyttömyysoikeuden alueella. Täydennyskoulutuksessa käsitellään näitä kaikkia uudistuksia sekä keskustellaan niiden tulkinnasta, soveltamisesta ja onnistuneisuudesta.

Koulutuksen sisältö 
Oikeudenkäyntien keventämistä ja konkurssilain tarkistamista koskevat kansalliset uudistukset sekä direktiiviehdotus varhaisen vaiheen yrityssaneerauksesta ja insolvenssimenettelyjen tehostamisesta.

Luennoitsija 
Professori Tuomas Hupli, Turun yliopisto

Paikka 
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia, Cal 1006, Caloniankuja 3, 20500 Turku
Myös etäosallistumismahdollisuus.

Aika 
Perjantaina 24.5.2019 klo 12.30–16.00

KOULUTUKSEEN ON MAHDOLLISUUS OSALLISTUA MYÖS ETÄNÄ SKYPE YHTEYDEN KAUTTA.

(Voit valita tämän ilmoittautumisesi yhteydessä)

Hinta 
190 euroa + alv 24 %.
Hinta sisältää iltapäiväkahvin.

Sitova ilmoittautuminen viimeistään 22.5.

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen.