Turun kampus ilmakuva syksy 2018

Kestävä kehitys Turun yliopistossa

Turun yliopiston tavoitteena on saada ilmastotyö ja kestävän kehityksen periaate läpileikkaavana, strategisena teemana yliopistoyhteisön kaikille tasoille. Turun yliopisto on sitoutunut toteuttamaan toimenpiteitä, joiden avulla yliopistosta tulee hiilineutraali vuoden 2025 mennessä.

Tavoitteenamme on rakentaa toimintakulttuuria, jossa kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat koulutuksessamme, tutkimuksessamme sekä vuorovaikutuksessamme yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa.

Kestävä yliopisto
Vahvistamme olemassa olevia hyviä käytäntöjä sekä kehittämme täysin uudenlaisia toimintatapoja hiilineutraalisuuden varmistamiseksi

Lisätietoja

Tavoitteen edistämiseksi Turun yliopistossa on syksyllä 2018 aloittanut toimintansa kestävän kehityksen ohjausryhmä, joka kehittää, seuraa ja arvioi Turun yliopiston kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa. 

Ryhmän puheenjohtajana toimii professori Mika Hannula ja varapuheenjohtajana kehitysjohtaja Riitta Mustonen