Turun yliopiston strategian 2021–2030 valmistelu

Turun yliopiston seuraava strategiakausi on 2021–2030. Strategia ja sen toteuttamisen toimenpideohjelma valmistellaan vuoden 2019 aikana.

ajattele kyseenalaista inspiroidu

Vuorovaikutus ja yhteisön osallistaminen ovat stategiaprosessin kantavia periaatteita. Strategiatyötä johtaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii rehtori Jukka Kola.

Turun yliopiston hallitus on 13.12.2019 kokouksessaan hyväksynyt luonnoksen yliopiston strategiasta vuosille 2021–2030.

Ohjausryhmän tehtävä ja kokoonpano

Ohjausryhmän tehtävänä on suunnitella yliopiston strategian ja toimenpideohjelman valmisteluprosessi, seurata ja valvoa strategiaprosessin toteutumista, huolehtia yliopistoyhteisön ja sidosryhmien kuulemisesta, vastata hallitukselle prosessin aikana valmistellusta strategiaan liittyvästä esittely- ja keskustelumateriaalista sekä valmistella luonnokset strategiasta ja sen toimenpideohjelmasta hallituksen hyväksyttäväksi viimeistään helmikuussa 2020.

Puheenjohtaja

rehtori Jukka Kola 

Jäsenet

 • dekaani Markus Granlund, Turun kauppakorkeakoulu
 • apulaisprofessori Riku Kiviranta, lääketieteellinen tiedekunta
 • palvelujohtaja Päivi Mikkola
 • kehitysjohtaja Riitta Mustonen (varapuheenjohtaja)
 • viestintäjohtaja Anne Paasi
 • koulutuksen vararehtori Riitta Pyykkö
 • tiedekuntapäällikkö Eeva Rainio, lääketieteellinen tiedekunta
 • puheenjohtaja Sini Saarinen, Turun yliopiston ylioppilaskunta
 • professori Suvi Salmenniemi, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
 • dekaani Jaakko Suominen, humanistinen tiedekunta
 • tutkimuksen vararehtori Kalle-Antti Suominen

Työryhmän sihteereinä toimivat yksikön päällikkö Jani-Matti Lehto ja kehittämisasiantuntija Ilona Tuominen.

Ohjausryhmä täydentää itseään tarpeen mukaan.

Osallistuminen strategiatyöhön

Yliopistoyhteisön jäsenet voivat osallistua strategian laatimiseen monin eri tavoin: vuoden aikana tullaan tekemään useampia yhteisökyselyjä. Kyselyjen lisäksi järjestetään kaikille avoimia sekä eri ryhmille suunnattuja tilaisuuksia. Strategiatyön aikana kuullaan myös ulkoisia sidosryhmiä.

Turun yliopiston rekisteröityneille alumneille lähetettiin kesäkuussa 2019  sähköpostitse kysely, jossa kerättiin alumnien ajatuksia liittyen Turun yliopiston uuteen strategiaan. (Alumniksi voit liittyä osoitteessa www.utu.fi/alumni). 

Yliopistolaiset, sekä henkilökunta että opiskelijat, voivat seurata strategiatyön etenemistä ja tutustua osallistumismahdollisuuksiin intranetissa strategian 2021–2030 valmistelun sivustolla (kirjautuminen utu-tunnuksella). 

KATSO VIDEO: Tule mukaan Turun yliopiston uuden strategian rakentamiseen!