Yliopistonmäen poikkeusjärjestelyt

Päärakennuksen peruskorjaus ja uuden Aurumin eli ent. Juslenian louhinta- ja rakennustyöt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä Yliopistonmäellä. Alueella liikkuvia kehotetaan huomioimaan lisääntynyt työmaaliikenne ja Juslenian räjäytystyöt. Myös Yliopistonmäen esteettömät reitit ovat muuttuneet. Yliopiston päärakennus on aidattu remontin ajaksi.

Yliopiston päärakennuksen peruskorjaus 2018-2020

Rakennustoimisto Laamo Oy on aloittanut yliopiston päärakennuksen saneeraustyöt elokuussa 2018. Töiden arvioidaan jatkuvaan kevääseen 2020. Työaika on pääsääntöisesti arkipäivisin klo 07.00–15.30, mutta tarpeen vaatiessa töitä saatetaan tehdä myös poikkeusaikoina. Rakennustöistä voi aiheutua meluhäiriötä.

Työmaa aiheuttaa mäellä erityisjärjestelyitä, jotka koskevat erityisesti pysäköintiä ja esteetöntä kulkua.

Juslenian räjäytystöiden erityisjärjestelyt ja uuden Aurumin rakentaminen 2018-2021

Turun yliopiston ja Åbo Akademin käyttöön rakennetaan uusi yhteinen, Aurumiksi nimetty rakennus entisen Juslenian paikalle Henrikinkadulle. Uusi rakennus valmistuu keväällä 2021 ja otetaan käyttöön samana syksynä.

Skanska Oy aloitti Juslenian louhintatyöt lokakuussa 2018. Vuoden 2019 tammikuun loppuun saakka kestävien räjäytystöiden aikana opiskelijoilta ja henkilökunnalta toivotaan varovaisuutta erityisesti työmaan läheisyydessä.

  • Räjäytyksiä suoritetaan arkipäivisin kahdesti päivässä klo 8.30 – 8.45 ja 13.30 – 13.45 välisinä aikoinaTeknisen tai ulkopuolisen häiriön seurauksena räjäytykseen varattu aika saattaa ylittyä.
  • Tulevasta räjäytyksestä ilmoitetaan kolme minuuttia kestävällä tihentyvällä työmaalta annettavalla äänimerkillä. Myös räjäytyksen päättymisestä ilmoitetaan yhtenäisellä pitkällä äänimerkillä.
  • Äänimerkin jälkeen tulisi työmaan viereisissä rakennuksissa poistua ikkunan välittömästä läheisyydestä. Rakennusten käyttäjiä on informoitu asiasta.

Työmaaliikenne kasvaa louhintatöiden myötä

Juslenian louhintatyön kiviaineksen siirtämiseen vaaditaan arvioiden mukaan noin 4 000 kuormaa. Yliopistonmäellä liikkujien on hyvä huomioida työmaaliikenne ja esimerkiksi peruuttavia kuorma-autoja on syytä varoa.

  • Työmaaliikenne kulkee Henrikinkatua alas Kerttulinkadun kautta Hämeenkadulle.
  • Poikkeustilanteissa saatetaan joutua käyttämään myös Rehtorinpellonkatua.

Yliopistonmäen esteettömyys

Työmaaliikenne ja päärakennuksen aitaaminen aiheuttavat erityisjärjestelyjä Yliopistonmäellä. Esteetön kulku voi hankaloitua eritoten päärakennuksen läheisyydessä.

  • Naturaan ja Quantumiin pääsee esteetöntä reittiä Vesilinnantieltä Agoran kautta.
  • Rosettan ja Signumin esteetön reitti kulkee Horttokujaa pitkin.
  • Liikkumisesteisten pysäköintipaikkoja löytyy Quantumin parkkipaikalta (yksi paikka) ja Vesilinnantieltä (kaksi paikkaa)