Turun kauppakorkeakoulun opetusohjelma ja opinto-oppaat

Ajantasainen opintojaksotarjonta ja opetuksen aikataulut ovat nähtävillä opinto-oppaassa. Sähköisen opinto-oppaan oikeasta yläkulmasta pääset arkistoituihin sähköisiin opinto-oppaisiin (vuoteen 2013 asti). Tätä vanhempia opinto-oppaita voi kysyä pdf-muodossa Turun kauppakorkeakoulun opintotoimistosta.

Opinto-oppaassa opetusaikataulu näkyy opintojaksokohtaisesti. Mikäli opintojakson aikaan tai tilaan tulee muutoksia, ne muokataan opinto-oppaaseen opintojakson kohdalle.

Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan päätöksen (13.6.2018) mukaisesti kaikki KTK-tutkintoja suorittavat opiskelijat siirtyivät 1.2.2021 lähtien ja KTM-tutkintoja suorittavat opiskelijat siirtyvät 1.8.2022 lähtien suorittamaan tutkintonsa kulloinkin opetussuunnitelmassa voimassa olevien tutkinto-ohjelmien vaatimusten mukaisesti. Aloitusvuoteen perustuvista tutkintovaatimuksista luovutaan. Alla kuvatut tutkintovaatimukset ovat voimassa KTM-tutkintoon Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan päättämän siirtymäajan.

Tutkintovaatimukset 2005-2015/2017

Turun yksikön tutkintovaatimukset aineittain

Porin yksikön tutkintovaatimusten yhdenmukaistamisohjeet
 

KTK tutkinnon rakenne (180 op)

 • Yhteisiä opintoja
 • Pääaineen opintoja väh. 60 op
 • Sivuaineen opintoja väh. 25 op
 • Kieli- ja viestintäopintoja väh. 24 op
  • Suomen kieli ja talouselämän viestintä 3 op
  • Ruotsin kieli ja liikeviestintä 6 op
  • Vieras kieli 1 6 op
  • Vieras kieli 2 6 op
  • Vaihtoehtoisia opintojaksoja 3 op  
 • Vapaasti valittavia opintoja

KTM tutkinnon rakenne (120 op)

 • Yhteisiä opintoja väh. 4 op (vsk. 2005–2011 väh. 7 op.)
  •  MENY2, 4 op
  •  TKMSY/TKMY3, 3 op (vsk. 2005-2011)
 • Pääaineen opintoja väh. 60 op
 • Sivuaineen opintoja väh. 25 op
 • Kieli- ja viestintäopintoja väh. 10 op
  •  Vieraan kielen vaihtoehtoiset opinnot 6 op
  •  Vaihtoehtoisia kieliopintoja 4 op.
 • Vapaasti valittavia opintoja
Tutkintovaatimukset 2004 ja aiemmin aloittaneet