Tutkintovaatimusten muutos Turun kauppakorkeakoulussa

Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan päätöksen (13.6.2018) mukaisesti kaikki Turun kauppakorkeakoulun KTK/KTM-tutkintoja suorittavat opiskelijat (Turku/Pori) siirtyvät alla määritellyt siirtymäajat huomioiden suorittamaan tutkintonsa kulloinkin opetussuunnitelmassa voimassaolevien tutkinto-ohjelmien vaatimusten mukaisesti. Aloitusvuoteen perustuvista tutkintovaatimuksista luovutaan. Opiskelijan jo suorittamat opinnot otetaan huomioon uusiin vaatimuksiin siirryttäessä henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla.

Ohje siirtymisestä

Kaikki KTK- ja KTM-opiskelijat

Turun kauppakorkeakoulussa on siirrytty tutkinto-ohjelmapohjaisiin kauppatieteiden kandidaatin tutkintoihin 1.8.2016 alkaen ja kauppatieteiden maisterin tutkintoihin 1.8.2018 alkaen. Tämän jälkeen aloittaneet uudet opiskelijat suorittavat opintonsa uusissa tutkinto-ohjelmissa. Lisäksi KTM-tutkinto-ohjelmiin siirtyvät automaattisesti kaikki opiskelijat, jotka valmistuvat kauppatieteiden kandidaatiksi 1.8.2018 jälkeen. Opiskelijat voivat halutessaan anoa siirtoa tutkinto-ohjelmiin myös ennen johtokunnan päättämiä määräaikoja.
 
Muutos koskee vain suomenkielisiä KTK- ja KTM-tutkintoja, eli ei kansainvälisiä maisteriohjelmia eikä VTK- ja VTM-tutkintoja

Tutustu ohjeeseen tutkintovaatimusten soveltamisesta KTK-tutkinto-ohjelmiin siirtyville opiskelijoille (pdf).

Tutustu myös ohjeeseen tutkintovaatimusten soveltamisesta KTM-tutkinto-ohjelmiin siirtyville opiskelijoille (pdf).

Kauppatieteiden kandidaatintutkinto

Kaikki Turun kauppakorkeakoulun KTK-tutkintoa suorittavat opiskelijat siirrettiin voimassaolevien opetussuunnitelmien mukaisiin tutkinto-ohjelmiin 1.2.2021 lähtien. Tutustu ohjeeseen tutkintovaatimusten soveltamisesta KTK-tutkinto-ohjelmiin siirtyville opiskelijoille (pdf).

 
KTK-tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kolme lukuvuotta. Ennen vuotta 2016 KTK-opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on ennen tutkinto-ohjelmiin siirtymistä 1.2.2021 ollut vähintään viisi vuotta aikaa suorittaa tutkintonsa alkuperäisillä tutkintovaatimuksilla.

Kauppatieteiden maisterintutkinto

Kaikki Turun kauppakorkeakoulun KTM-tutkintoa suorittavat opiskelijat siirretään voimassaolevien opetussuunnitelmien mukaisiin tutkinto-ohjelmiin 1.8.2022 lähtien.
 
KTM-tutkinnon tavoitteellinen suoristusaika on kaksi lukuvuotta. Ennen vuotta 2018 KTM-opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on ennen tutkinto-ohjelmin siirtymistä 1.8.2022 ollut vähintään neljä vuotta aikaa suorittaa tutkintonsa alkuperäisillä tutkintovaatimuksilla.

Katso myös:

Muutos käytännössä

Käytännössä uusiin tutkintovaatimuksiin siirtyminen tarkoittaa sitä, että opiskelija voi valmistua hyväksytyn hopsinsa mukaisesti määräaikaan mennessä, eli kauppatieteiden kandidaatiksi 31.1.2021 mennessä ja kauppatieteiden maisteriksi 31.7.2022 mennessä. Tämän jälkeen valmistuvien tulee suorittaa tutkintonsa voimassa olevien tutkinto-ohjelmien vaatimusten mukaisesti.
 
Vanhempien vuosikurssien opiskelijat voivat halutessaan hakea tutkinto-oikeutensa siirtoa voimassa oleviin tutkinto-ohjelmiin. Siirtoa kannattaa hakea varsinkin siinä tapauksessa, jos opiskelija epäilee, ettei ehdi valmistua kandidaatiksi tai maisteriksi yllämainittuihin määräaikoihin mennessä. Tällöin opinnot voi suunnitella jo hyvissä ajoin uusien tutkintovaatimusten mukaisiksi.
 
Voimassaolevien KTM-tutkinto-ohjelmien tutkintovaatimukset koskevat automaattisesti 1.8.2018 tai sen jälkeen KTK-tutkinnosta valmistuvia opiskelijoita johtokunnan päätöksen (4.5.2017) mukaisesti.
 

Tutustu ohjeeseen tutkintovaatimusten soveltamisesta KTK-tutkinto-ohjelmiin siirtyville opiskelijoille (pdf).

Tutustu ohjeeseen tutkintovaatimusten soveltamisesta KTM-tutkinto-ohjelmiin siirtyville opiskelijoille (pdf).

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tapahtuu jo suorittamilleni opinnoille?

Onko minun pakko siirtyä uusiin tutkinto-ohjelmiin?

  •     On, yllä esitetyt määräajat huomioiden

Voinko suorittaa KTM-tutkintoni uudessa tutkinto-ohjelmassa, vaikka olen jo valmistunut KTK:ksi keväällä 2018 tai aiemmin?

  •     Kyllä, tämä on mahdollista. Ohjeet alla olevassa hakulomakkeessa.

Siirry jo nyt

Siirtyminen uuteen KTM-tutkinto-ohjelmaan ennen 1.8.2022

Uudet KTM-tutkinto-ohjelmat käynnistyivät lukuvuoden 2018–2019 alussa 1.8.2018 ja niiden tutkintorakenteet löytyvät opinto-oppaasta. KTM-tutkinto-ohjelmien vaatimukset koskevat 1.8.2018 tai sen jälkeen kauppatieteiden kandidaatiksi valmistuvia opiskelijoita.
 
Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan päätöksen (4.5.2017) mukaisesti ennen 1.8.2018 KTK-tutkinnosta valmistuvat opiskelijat suorittavat KTM-tutkintonsa aloitusvuotensa tutkintovaatimusten mukaisesti. He voivat kuitenkin halutessaan hakemuksesta siirtyä suorittamaan maisterintutkintonsa uusien KTM-tutkinto-ohjelmien vaatimusten mukaisena. Hakulomake tutkinto-ohjelmaan siirtymisestä löytyy tämän sivun lopusta.
 
Mikäli opiskelijan pääainetta vastaavaa erikoistumissuuntaa ei ole uusissa KTM-tutkinto-ohjelmissa, voi opiskelija suorittaa KTM-tutkintonsa aiemmin valitsemassaan pääaineessa tai siirtyä uuden KTM-tutkinto-ohjelman soveltuvaan erikoistumissuuntaan.

 

Hakulomake tutkinto-ohjelmaan siirtymisestä