Sidosryhmäyhteistyö Pan-Eurooppa Instituutissa

Pan-Eurooppa Instituutti seuraa aktiivisesti kehitystä Itämeren alueella ja sen naapurustossa ja tuottaa tämän pohjalta laadukasta tutkimusta ja opetusta Turun yliopistossa. Tutkimustiedon pohjalta PEI toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana jakamalla tietoa muun muassa opiskelijoille, tutkijoille, yrityksille, viranomaisille ja poliittisille päätöksentekijöille.

PEI:n julkaisema Baltic Rim Economies -julkaisu toimii keskustelufoorumina yhteiskunnan polttaville puheenaiheille. PEI järjestää myös erinäisiä konferensseja ja projektiseminaareja sekä avoimia vierailijaluentoja.

Tapahtumat

Pan-Eurooppa Instituutti järjestää erilaisia tapahtumia ja yleisölle avoimia luentoja ympäri vuoden.

Turun kauppakorkeakoululla järjestettävien Pan-Eurooppa Instituutin organisoimien yliopistokurssien luennot ovat avoimia yleisölle. Katso kurssien aikataulut tarkemmin Tutkimus ja opetus -sivulta.

Menneet tapahtumat

Kauppapolitiikan Pyöreänpöydän asiantuntijatilaisuus 28.10.2019

Eurooppa ja maailmankaupan murros – Mitä on odotettavissa seuraavaksi?

Pyöreänpöydän asiantuntijakeskustelu Turun kauppakorkeakoululla 28.10.2019

Kauppapolitiikan tulevaisuutta käsittelevä asiantuntijatilaisuus järjestettiin Turun kauppakorkeakoululla 28.10.2019. Tilaisuus kokosi pyöreänpöydän ääreen niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin korkean tason kauppapolitiikan asiantuntijoita.

>>Tapahtuman mediatiedote
 

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden avaus - Kari Liuhto, professori, Pan-Eurooppa Instituutti

Maailmantalous, Suomi ja Suomen EU-puheenjohtajuus - Matti Anttonen, valtiosihteeri, ulkoministeriö

Euroopan muutos - toteutuneita toiveita ja pettymyksiä - Urpo Kivikari, emeritusprofessori, Turun kauppakorkeakoulu

Kauppapolitiikka pienen avoimen talouden menestystekijänä - Taneli Lahti, Policy Officer, DG Devco, Euroopan komissio

Venäjän ja Suomen keskinäisten taloussuhteiden näkymät - Sergei Sinelnikov, Venäjän federaation vt. kaupallinen edustaja

The USA and the world trade - Ian Campbell, Deputy Chief of Mission, US Embassy in Helsinki

Kauppapolitiikkaopetus Suomessa - Anna Karhu, tutkimuspäällikkö, Pan-Eurooppa Instituutti

Keskustelua - Puheenjohtaja: Seppo Remes, kunniatohtori, Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulun kehityskaari 1950-2019 - Markus Granlund, dekaani, Turun kauppakorkeakoulu

PEI:n 30-vuotisjuhlaseminaari "Russian Enigma"

Russian Enigma logo

Pan-Eurooppa Instituutin 30-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin Turun kauppakorkeakoulussa 21.11.2017.

Tapahtuman Keynote-puhujana toimi Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.

Tapahtuman paneelikeskusteluaiheet:

  • Russia in the Baltic Sea region
  • Russian society and economy in flux
  • Finnish-Russian business avenues
Gaidar Readings
​Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutti järjesti 19.9.2014 Turun kauppakorkeakoulussa Gaidar Readings -konferenssin, joka kokosi joukon politiikan, talouselämän ja akateemisen maailman vaikuttajia tarkastelemaan Venäjän talouspolitiikkaa koskevia ajankohtaisia kysymyksiä. Konferenssi toteutettiin suomen- ja venäjänkielisenä.
IV Suomi–Valko-Venäjä talousfoorumi

Pan-Eurooppa Instituutti järjesti 8.4.2014 yhdessä Valko-Venäjän suurlähetystön kanssa IV SuomiValko-Venäjä talousfoorumin Turun kauppakorkeakoulussa.

Tapahtuman paneelikeskustelut käytiin seuraavista aiheista:

  • Business Opportunities in Finland and the Greater Turku region
  • Business Opportunities in Belarus
Studia Generalia -luentosarja “Itämeren alueen uudet ilmiöt”

Syksyllä 2013 Pan-Eurooppa Instituutti jatkoi syksyllä 2012 aloitettua kaikille avointa luentosarjaa “Itämeren alueen uudet ilmiöt". Luentosarja tarkasteli Itämeren talousalueen tulevaisuutta erilaisista näkökulmista.

Environmental Encounters? Governing climate and Baltic Sea protection in Russia
Anna Korppoo, Suomen Akatemian tutkijatohtori, Fridtjof Nansen Institute, Pan-Eurooppa Instituutti
Nina Tynkkynen, tutkijatohtori, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

The United Kingdom and the Nordic and Baltic States – perspectives on Europe’s past, present and future
Matthew Lodge, Ison-Britannian Suomen suurlähettiläs

Peace and Development
Huang Xing, Kiinan Suomen suurlähettiläs

The Polish market and marketing communication in Poland
Joanna Zukowska, tohtori, Warsaw School of Economics

Innovations in Poland
Joanna Zukowska, tohtori, Warsaw School of Economics

The dynamic Norwegian market – untapped potential for Finnish companies and Finnish knowhow
Maimo Henriksson, Suomen Norjan suurlähettiläs

Business in St. Petersburg – experiences of SRV
Mikko Söderlund, toimitusjohtaja, SRV St. Petersburg 
 
The St. Petersburg economy – today and tomorrow
Natalia Kuznetsova, professori, St. Petersburg State University

25-vuotisjuhlaseminaari "The Baltic Sea region 2025"

Pan-Eurooppa Instituutti järjesti 25-vuotisjuhlaseminaarin 25.10.2012 teemalla "Itämeri vuonna 2025". Seminaari käsitteli Itämeren alueen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia turvallisuuden, talouden ja ympäristön näkökulmista. Tilaisuus kokosi yhteen poliittisia päättäjiä sekä akateemisen ja yritysmaailman edustajia yli 10 eri maasta.