Kauppakorkeakoulun avainlukuja

Tutkinnot 2017

395 alempaa korkeakoulututkintoa
366 ylempää korkeakoulututkintoa
13 tohtorintutkintoa
17 Executive MBA -diplomia

Opiskelijat 2017

6 214 hakijaa
501 opiskelijaksi kirjoittautuneet
1 650 alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat
1 213 ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat
161 tohtorin tutkintoa suorittavat opiskelijat
238 vaihtoon lähtenyttä opiskelijaa
133 saapunutta vaihto-opiskelijaa

Lisäksi kauppatieteellistä koulutusta tarjotaan noin tuhannelle osaamistaan aikuiskoulutuksessa ja kehittämisohjelmissa täydentävälle.

Henkilöstö 2017

Yhteensä 238 työntekijää
196 opetus- ja tutkimushenkilökuntaa
42 muuta henkilökuntaa

Rahoitus 2017

Yhteensä 19 092 t €
perusrahoitus10 550 t €
liiketoiminta 1 682 t €
yhteisrahoitteinen toiminta  2 977 t €
Suomen Akatemia, Business Finland, muu valtionavustus 3 886 t €