Energia- ja ympäristötutkimus

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksella on vankka historia monitieteisen ympäristötutkimuksen ja -konsultoinnin edelläkävijänä. Tutkimushankkeissamme olemme erityisesti keskittyneet kestävän kehityksen mallintamiseen sekä indikaattoreiden kehittämiseen. Kestävään kehitykseen liittyen olemme tehneet useita energia- ja ilmastotutkimuksia. Alueellisesti ne liittyvät paitsi Suomeen ja muihin EU-maihin, mutta myös kehitysmaihin.

Tutkimusten tavoitteena on pyrkiä mallintamaan kehityksessä tapahtuvia muutoksia sekä tunnistamaan tekijöitä, jotka aiheuttavat näitä muutoksia. Muutoksen taustatekijöitä voidaan selvittää esimerkiksi ASA-työkalulla, joka on kehitetty Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. 
 
Teemme yhteistyötä niin julkisen sektorin, yritysten kuin ulkomaisten alan huippututkimuslaitosten kanssa. Tutkimusryhmän muodostaa laaja joukko insinöörejä, ekonomisteja sekä yhteiskuntatieteilijöitä.

Käynnissä olevat kansainväliset tutkimushankkeet:

Capacity Building for Renewable Energy Planning in Cuban Higher Education Institutions (CRECE)

The CRECE project supports Cuba in the provision of regionally relevant multidisciplinary education in sustainable energy engineering and renewable energy development.

This is done in order to ensure that Cuban higher education institutions (HEIs) are better equipped and able to provide high-quality experts for the ever-growing societal and energy sector development needs. The Cuban energy sector is undergoing a state-led transformation. So far, this “Energy Revolution” has improved energy efficiency but harnessing renewable energy (RE) resources is still lagging far behind. In order to attract investors, meet the government’s RE targets, and reduce CO2 emissions and environmental pollution from fossil fuels, Cuba needs national expertise and experts in RE development. CRECE answers this call by training skilled experts and enabling cross-sectoral and regional cooperation possibilities. 

Partners:

 • Finland Futures Research Centre (FFRC), University of Turku, Finland;
 • Tampere University of Technology (TUT), Finland;
 • Europa-Universität Flensburg (EUF), Germany;
 • University of León (ULE), Spain;
 • University of Oriente (UO), Cuba;
 • Instituto Superior Politécnico Jose Antonio Echeverria (CUJAE), Cuba;
 • Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM), Cuba;
 • United Nations University for Peace (UPeace), Costa Rica;
 • EARTH University (Earth), Costa Rica;
 • University of Vigo (Uvigo), Spain;
 • CubaEnergia, Cuba;
 • Centro de Investigacion de Energia Solar (CIES), Cuba;
 • Universidad Autónoma deCentroamérica (UACA), Costa Rica

CRECE project is funded by Erasmus+ Capacity Buiding in Higher Education during  10/2017-10/2020.

Hankkeen tutkijat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa:
Mika Korkeakoski, Noora Vähäkari ja Jyrki Luukkanen  

Hankesivusto: https://erasmus-crece.fi

Development of Energy Education in the Mekong Area (DEEM)

Hankkeessa toteutetaan yhdeksän partnerin kanssa kestävää energiasuunnittelua ja -koulutusta Myanmarissa, Laosissa ja Kambodzassa. 

Kapasiteetin kasvatus tarkoittaa hankkeessa opetussuunnitelmien päivittämistä, uusien kurssien suunnittelua, train the trainers -koulutuksia, laitteiston modernisointia, opetusmenetelmien päivittämistä, yhteistyökapasiteetin parantamista ja edesauttamista, yhteisjulkaisuja ja -seminaareja, ja alueellisen yhteistyön tukemista.

Koulutusten aiheina tulevat olemaan mm. ilmastonmuutos, ekosysteemipalvelujen arvottaminen, erilaiset mallinnus- ja suunnittelutyökalut, kestävät energiateknologiat ja niin edelleen.

Kumppaneita on sekä Euroopasta että Mekongilta:

 • Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto (koordinaattori)
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • National University of Laos, Laos
 • Institute of Technology of Cambodia, Kambodža
 • Royal University of Phnom Penh, Kambodža
 • Yangon Technological University, Myanmar
 • Europe-Universität Flensburg, Saksa
 • University of Wageningen, Alankomaat
 • University of Yangon, Myanmar

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on toiminut Mekongin alueella, ja osittain samojen kumppaneiden kanssa, jo yli 10 vuotta lukuisissa erilaisissa tutkimus- ja koulutushankkeissa. Hanketta johtaa professori Jyrki Luukkanen.

Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke on nelivuotinen ja se toteutetaan vuosina 2016–2020.

Hankkeen tutkijat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa:
Mika Korkeakoski, Noora Vähäkari ja Jyrki Luukkanen  

Hankesivusto: https://erasmus-deem.fi/ 

European Futures for Energy Efficiency (EUFORIE)

European Futures for Energy Efficiency (EUFORIE) responds to the EU Horizon 2020 Work Programme 2014–15 theme “Secure, clean and efficient energy”.

The project studies energy efficiency from different perspectives by applying methodologies developed in previous EU FP6 and FP7 projects, “Development and Comparison of Sustainability Indicators (DECOIN)” and “Synergies in Multi-scale Inter-Linkages of Eco-social systems (SMILE)”.

The project consortium consists of non-profit research organisations with a strong background in socio-economic energy research and/or sustainability indicators/ evaluation.

The project started on March 2015 and it will be completed during 45 Months.

Project personnel at the FFRC: Jarmo Vehmas, Jari Kaivo-oja and Juha Panula-Ontto.

Project website: http://www.euforie-h2020.eu/ 

European Research Infrastructures in the International Landscape (RISCAPE) 

The European Research Infrastructures in the International Landscape (RISCAPE) is a European Commission-funded H2020 project, focusing on international research infrastructures landscape analyses. 

The objective of the RISCAPE is to provide systematic, focused, high quality, comprehensive, consistent and peer-reviewed international landscape analysis report on the position and complementarities of the major European research infrastructures in the international research infrastructure landscape. 

The project is funded by European Commission during 2017–2019 and it is co-ordinated by the University of Helsinki. 

Finland Futures Research Centre is in charge of conducting the WP6 "Energy RI Landscape analysis". The FFRC is a specialist research facility with extensive knowledge on multidisciplinary studies, particularly in the energy sector. It will bring to the consortium connections and knowledge on the Energy sector RIs in addition to more holistic view of the whole global research infrastructures.

Further information: Jari Kaivo-oja and Mikkel Stein Knudsen

Project website: http://www.riscape.eu

 

Kuuban energiamurros. Vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden integrointi sähköjärjestelmään (IRIS)

‘Kuuban energiamurros’ (IRIS) -hanke kehittää uusia työkaluja ja menetelmiä energiajärjestelmän suunnitteluun. Projekti keskittyy vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden, lähinnä tuuli ja aurinkoenergian, integroimiseen Kuuban sähköjärjestelmään ja siihen liittyviin ongelmiin ja hyötyihin. Tavoitteena on kehittää uusiutuvan energian skenaarioita, jotka ottavat huomioon globaalin kehityksen kontekstin sekä kehitykseen liittyvät poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset, ympäristölliset ja kulttuuriset dimensiot (PESTEC).

Projekti tarkastelee noiden seikkojen vuorovaikutuksia Kuubassa tapahtuvien muutosten kontekstissa. osallistuvien yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimuskapasiteetin kehittämien on yksi hankkeen tavoite. Tutkimustulosten levittäminen ja hyödyntäminen tapahtuu normaalien julkaisukanavien lisäksi sidosryhmätyöpajoissa ja kuubalaisten partnerien aktiivisten kontaktien avulla ministeriöihin ja muihin organisaatioihin.

Projektin suomalaisia partnereita ovat Tulevaisuuden tutkimuskeskus/Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Hankkeen johtajana toimii tri Jyrki Luukkanen.

Hankkeen kuubalaiset partnerit ovat:

 • Universidad de Oriente, Santiago de Cuba
 • Instituto Superior Politécnico Jose Antonio Echeverria, Technical University of Havana, CUJAE;
 • CubaEnergia
 • CIES (Centro de Investigacion de Energia Solar, Cuba).

Rahoitus: Suomen Akatemia, 2019–2022

Lisätietoja: Jyrki Luukkanen

IRIS

 

Myanmar Energy and Environment Education (MEEE) – Developing a Partnership on Capacity Building and Knowledge Sharing

Myanmar Energy and Environment Education (MEEE) -hanke vaikuttaa suoraan Myanmarin kestävään ja inklusiiviseen sosio-ekonomiseen kehitykseen vahvistamalla partneriyliopistojen kapasiteettia kouluttaa ympäristöalan ja kestävän energiateollisuuden alan asiantuntijoita ja vastaamaan nouseviin yhteiskunnallisiin ja energia-alan kehitystarpeisiin.

Myanmar elää tällä hetkellä kriittistä aikaa energiasiirtymässään. Pystyäkseen houkuttelemaan investointeja uusiutuvan energian alalle ja arvioidakseen uudelleen maan hallituksen asettamia uusiutuvan energian tavoitteita, parantaakseen sähkön ja energian saatavuutta, sekä vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä ja ympäristön saastumista fossiilisten polttoaineiden johdosta maa tarvitsee vakavasti korkeatasoisia kotimaisia energia-alan asiantuntijoita. 

Projektikumppanit:

 • Yangon Technological University
 • Europa-Universität Flensburg
 • Wageningen University
 • University of Yangon
 • Turun yliopisto (koordinaattori)
 • Tampereen yliopisto
 • Myeik University
 • Mandalay Technological University

Hankkeen rahoittaa Erasmus+-ohjelma sekä osallistuvat yliopistot. Hanke toteutetaan 11/2019–11/2022 välisenä aikana.

Lisätietoja: Jyrki Luukkanen, Mika Korkeakoski, Noora Vähäkari & Osku Haapasaari, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

erasmus-meee.fi
sdfutures.fi

Käynnissä olevat kansalliset tutkimushankkeet:

Amppari pamppari, mene pois! Ampiaisten ja ihmisten yhteiselon dynamiikat (AMPASE)

AMPASE-hankkeessa tarkastellaan ampiaisten ja ihmisten yhteiselon dynamiikkoja niin luonnontieteen, yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kuin kansalaistieteenkin näkökulmin ja menetelmin.

Tutkimme ampiaisten ekologiaa sekä hyödyntämällä kansalaistiedettä että itse kerätyn aineiston avulla. Pyydämme kansalaisilta havaintoja, kokemuksia, näytteitä ja keinoja niin ampiaisten karkottamiseksi kuin niiden kanssa toimeen tulemiseksi. Tarkastelemme media-analyysin ja haastatteluiden avulla, millä tavoin tieto ampiaisten ekologiasta vaikuttaa niihin suhtautumiseen ja minkälaisia rauhanomaisia ampiaisten ja ihmisten yhteiselon keinoja urbaaneissa ympäristöissä voisi olla hahmoteltavissa.

Rahoitus: Koneen säätiö, 2019-2021.

Verkkosivut: http://ampase.fi/

Lisätietoja: Minna Santaoja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

 

Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT)

Ilmasto- ja energiastrategiat käsittelevät planeettamme tulevaisuutta. Niiden kehitystä ja vaikutusta on hahmoteltu useissa yhteyksissä, ja skenaariot ovat prosessin keskeinen työväline. Kuitenkin, skenaarioiden käyttö ja vaikutus päätöksenteossa on jäänyt vähälle huomiolle. Deliberatiivinen ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointi (DECENT) -hanke täyttää tätä tutkimusaukkoa tarkastelemalla kansallista skenaarioihin pohjautuvaa ilmasto- ja energiastrategiaprosessia. 

Rahoitus: Suomen Akatemia, 2019–2023

Lisätietoja: Petri Tapio & Marjukka Parkkinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

> Lue lisää hankkeesta

Kohti tulevaisuusorientoitunutta energiamuutosta: Ennakoiva monitasoinen lähestymistapa hajautetun uusiutuvan energian muutokseen (FutWend)

Kansainvälinen energiajärjestelmän muutos kohti hajautettua uusiutuvaa energiantuotantoa liittyy olennaisesti biotalouskehitykseen. FutWend-hanke tutkii muutoksen ulkoisia ajureita, toimijoiden rooleja, ajattelumalleja, energiapolitiikkaa ja instituutioita, jotka ovat osana, estävät tai edistävät muutosta.

 

> Lue lisää FutWend-hankkeesta 

 

 

Tutu_Futwend

Transition to a Resource Efficient and Climate Neutral Electricity System (EL-TRAN)

Hankkeessa kehitetään tiekartta (roadmap) Suomen siirtymiselle kohti resurssitehokasta ja ilmastoneutraalia sähköjärjestelmää. Tarkastelu kattaa niin sähkön tuotannon, siirron, jakelun, kulutuksen kuin varastoinninkin.

Hankkeessa tunnistetaan erilaisia siirtymisprosessiin liittyviä ongelmia, ja tehdään niihin liittyviä ratkaisuehdotuksia. Hankkeen seitsemän työpakettia käsittelevät siirtymiseen liittyviä ongelmia erilaisista näkökulmista soveltaen tieteidenvälistä lähestymistapaa ja metodologiaa.

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tehtävänä hankkeessa on vastata työpaketista ”Trendit ja skenaariot”, joka tukee konsortion proaktiivisuutta muun muassa sähkön kysyntää, tarjontaa ja sähkömarkkinoita, sähköjärjestelmän poliittista ohjausta, uusia teknologioita sekä sähköjärjestelmien kansainvälistä integraatiota koskevien trendien muutoksiin. Tätä tarkoitusta palvelemaan luodaan osallistavan tulevaisuustyöskentelyn avulla backcasting-skenaarioita vaihtoehtoisista kehityspoluista kohti resurssitehokasta ja ilmastoneutraalia sähköjärjestelmää.

EL-TRAN on Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun koordinoima konsortiohanke, johon Tulevaisuuden tutkimuskeskus osallistuu Tampereen teknillisen yliopiston, VTT Energian, Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeen rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto vuosina 2016–2018.

Hankkeen tutkijat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa: ​Jyrki Luukkanen, Jari Kaivo-oja & Jarmo Vehmas.

Hankkeen verkkosivut: https://el-tran.fi/

Uudet teknologiat luontosuhteen muovaajina

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaisia mahdollisuuksia uudet teknologiat tarjoavat ympäristötoimijuuden vahvistumiselle ja erilaisten merkitysten huomioimiselle tiedonhallinnassa.

Luontotiedon hallinta nojaa keskitettyihin tietojärjestelmiin, ja kansalaistietoa koetetaan saada liikkeelle myös mobiilisovelluksin. Lajitiedon kokoava Suomen lajitietokeskus on käynnistymässä. Luontoharrastajien motivointiin havaintojen tuottamiseksi liittyy ongelmia ja luontotiedon hallintaa on arvosteltu liiasta teknologiavetoisuudesta. Luontotiedolla on eri toimijoille erilaisia merkityksiä.

Tutkimus hyödyntää monipuolisesti laadullisia tutkimusaineistoja. Tutkimustapaukset pureutuvat tietokantoihin, mobiilisovelluksiin ja sosiaaliseen mediaan luontotiedon keruun ja hallinnan välineinä.

Tutkimus pyrkii paitsi tuottamaan tutkimustietoa ajankohtaisesta aiheesta, myös saamaan aikaan monitieteistä yhteistyötä ja yhteiskunnallista keskustelua koskien luonnon tuntemusta ja tiedonhallintaa.

Hankkeen tutkijana toimii: Minna Santaoja

DEEM-hankkeessa toteutetaan kestävää energiasuunnittelua ja -koulutusta Mekongin alueella