Turun työtieteiden keskus - TCLS

Monitieteistä työelämäkoulutusta, -tutkimusta ja –yhteistyötä

Turun työtieteiden keskus, TCLS täydentää ja vahvistaa akateemista monitieteistä työhön ja työelämään liittyvää opetusta, tutkimusta ja yhteistyötä. Keskus toimii verkostona. Verkostoon kuuluvat Turun yliopiston ja Åbo Akademin kaikkien tiedekuntien ja työtieteisiin liittyvien oppiaineiden asiantuntijat ja tutkijat. Lisäksi verkostoon kuuluu laaja joukko työelämän tutkimusta edistäviä instituutteja, työelämän vaikuttajia sekä yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa toimivia alumneja ja jäseniä. Työtieteiden keskuksella on myös laaja kansainvälinen tutkijaverkosto.

Työtieteiden keskus perustettiin v. 2011. Keskuksen johtajana toimii yrittäjyyden professori Anne Kovalainen Turun kauppakorkeakoulusta. Hänen tukenaan toimii asiantuntijaryhmä, jossa on edustus jokaisesta tiedekunnasta sekä Åbo Akademista. 

Turun työtieteiden keskuksen asiantuntijaryhmä

Turun kauppakorkeakoulu

Anne Kovalainen, professori, yrittäjyys, TCLS:n johtaja (anne.kovalainen@utu.fi)
Jukka Heikkilä, professori, tietojärjestelmätiede (jups@utu.fi)
Seppo Poutanen, erikoistutkija, johtaminen ja yrittäjyys (seppou@utu.fi)

Kasvatustieteellinen tdk

Arto Jauhiainen, professori, kasvatustieteet (artojau@utu.fi)

Lääketieteellinen tdk

Sanna Salanterä, professori, hoitotieteet (sansala@utu.fi)

Yhteiskuntatieteellinen tdk

Paula Salo, professori, psykologia (paula.salo@utu.fi)

Humanistinen tdk

Aino Mäkikalli, yliopistonlehtori, yleinen kirjallisuustiede (ainmak@utu.fi)

Oikeustieteellinen tdk

Annika Rosin, yliopistonlehtori, työoikeus (annros@utu.fi)

Teknillinen tdk

Ville Leppänen, professori, ohjelmistotekniikka (ville.leppanen@utu.fi)

Åbo Akademi

Gunilla Widén, professor, Informationsvetenskap (gwiden@abo.fi)