Opetus Turun työtieteiden keskuksessa

TCLS tuottaa opetusta ja koordinoi monitieteistä, sivuainekelpoista Työelämän ja henkilöstöasioiden TYHE-opintokokonaisuutta. 

Mitä osaamista Työelämän ja henkilöstöasioiden opinnot eli TYHE tarjoaa?

Koulutamme yliopistossa asiantuntijoita, tutkijoita, tieteentekijöitä ja monialaisia osaajia talouteen, kulttuuriin ja koko yhteiskuntaan. TYHE antaa hyödyllistä ja monipuolista osaamista sekä työelämävalmiuksia jo perustutkinnon suorittamisvaiheessa työhön, työuraan ja sen kehittämiseen sekä asiantuntijuuden rakentamiseen liittyviin kysymyksiin.

TYHE-opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle asiantuntijuudessa tarvittavaa osaamista ja tietoa ja valmiuksia soveltaa saatuja tietoja työelämässä. Opintokokonaisuudessa käsitellään mm. työlainsäädäntöä, oman osaamisen kehittämistä sekä esihenkilö-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi opinnot tarjoavat tietoa ja osaamista tulevaisuuden työelämän haasteiden, digitalisaation ja muiden trendien tunnistamiseen ja luovimiseen työuralla asiantuntijatyössä ja -yrittäjyydessä.

Mitä opintoja TYHE sisältää? 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-50 opintopistettä ja se koostuu Turun yliopiston eri tiedekuntien sekä Åbo Akademin tarjoamasta opetuksesta. Työelämäosaamista tarjoavat myös vierailevat asiantuntijaluennoitsijat ja ajankohtaisseminaarit. TYHE-opinnot soveltuvat hyvin minkä tahansa alan perustutkinnon sivuaineeksi.

Lue lisää TYHE 2024-2027 opetussuunnitelmasta

Tutustu myös TYHE-opinnot suorittaneiden opiskelijoiden kokemuksiin Lisätietoja TYHE-opinnoista -sivulla

Kuka voi tehdä TYHE-opintoja?

TYHE-opinnot ovat tarjolla Turun yliopiston ja Åbo Akademin perustutkinto-opiskelijoille. TYHE-opintokokonaisuuteen järjestetään erillinen haku kerran vuodessa keväisin. Tutustu hakuohjeisiin Haku ja valinta TYHE-opintokokonaisuuteen -sivulla

Kysyttävää? 

Ota yhteyttä tyhe@utu.fi -osoitteeseen.