Oppimistutkimuksen keskuksen julkaisut ja tuotteet

Oppimistutkimuksen keskuksen julkaisemat oppimistutkimuksen sovellukset perustuvat useimmiten keskuksen tutkimukseen, jossa tuotteen vaikuttavuutta ja pätevyyttä on arvioitu.

Tuotteet ovat oppimisen ja oppimisvaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä käytettäviä menetelmiä sekä yleisiä oppaita. Ne kohdistuvat lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, englannin kielen, motivaation, metakognition ja sosiaalisten taitojen arviointiin ja kuntoutukseen.

Keskuksen tutkijat julkaisevat oppikirjoja ja oppimateriaaleja myös muiden kustantamina.

Jokaisen tuotteen kohdalla on mainittu sen käytölle soveltuvimmat luokka-asteet. Oppimisvaikeusoppilaille testejä ja opetusohjelmia voi käyttää myöhemmilläkin luokilla. Testit ja opetusohjelmat sisältävät aina käyttäjän oppaan sekä tarvittavan testi- tai opetusmateriaalin.

Englanti

EARLY – englannin taitojen ja motivaation arviointimenetelmä alakouluun
Mia Dufva, Laura Englund 2012

Menetelmä sisältää kuullun ja luetun ymmärtämisen tehtäviä, kirjoittamistehtäviä ja tuottavan sanavaraston tehtäviä sekä oppilaiden englannin oppimismotivaatiota kartoittavan itsearvioinnin.
Hinta 120 € (alv 0%)

EARLYn sähköiset tiedostot:

>> Tilaa
 

Lukeminen ja kirjoittaminen

Arviointimenetelmät

 • UUSI TUOTE: ALLU – digitaaliset luetun ymmärtämisen tehtävät
  ALLU-testistö on Suomeen standardoitu lukutaidon ryhmätesti. Digitaalisten luetun ymmärtämisen tehtävien normeerauksessa keväällä 2018 on ollut mukana 6879 oppilasta 264 eri peruskoulusta (luokat 1-6). ALLU on tarkoitettu työvälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja lukutaidon tutkijoille.
  Digitaaliselta testialustalta löytyy jokaiselle luokka-asteelle (1-6) neljä luetun ymmärtämisen tekstimuotoista tehtävää: kaksi tietotekstiä ja kaksi kertomustekstiä. Suhteessa alkuperäiseen ALLU-testipakettiin osaa tehtävistä on päivitetty paremmin nykyaikaan sopiviksi. Kielellisen tietoisuuden ja teknisen lukutaidon tehtäviä ei ole saatavilla digitaalisessa muodossa.
  Koulun pääkäyttäjä voi joko teettää tehtävät useammalle luokalle, tai jakaa käyttöoikeuksia luokanopettajille. Tulokset tulevat näkyviin testialustalle heti, kun oppilaat ovat tehneet tehtävät. Pikaohje testin käyttöönottamiseksi on luettavissa täältä (tähän linkki pikaohjeeseen). Tehtävät voi myös tulostaa.
  Huom: Digitaalinen testialusta päivittyy kevään 2020 aikana. Alustalle lisätään käyttäjän käsikirjan ja teknisen käsikirjan dokumentteja sitä mukaa, kun ne valmistuvat, ja myös ohjelmistoon on tulossa päivityksiä (mm. oppilaan vastausten kysymyskohtainen tarkastelu). Vuosilisenssin hinta ja määräysperusta seuraaville vuosille tarkentuu vuoden 2020 loppuun mennessä.
  >> Pikaohje ALLU-sovelluksen käyttöön
  Aloitusmaksu + vuosilisenssi 2020: 80 € (ALV 0%), 99,20 € (sis. ALV 24%)
 • Kognitiivisten taitojen ja motivaation arviointi koulutulokkailla ja 1. luokan oppilailla
  Marja Vauras, Elisa Poskiparta ja Pekka Niemi (toim.) 1994
  ISBN 951-29-0234-6, ISSN 1235-9823
  Toimitettu julkaisu, jossa kuvataan Diagnostisten testien 1-3 käytön ja tulkinnan teoreettis-menetelmälliset perusteet.
  Hinta 25 € (alv 0%)
 • YTTE. Luetun ja kuullun ymmärtämisen ja lukemisen sujuvuuden arviointi
  Anu Kajamies, Elisa Poskiparta, Tiina Annevirta, Mia Dufva ja Marja Vauras 2003
  ISBN 951-29-2445-5
  Kuullun ja luetun ymmärtämisen arviointimenetelmiä yksilöllisessä ja luokkatilanteessa peruskoulun 3. ja 4. luokan oppilaille. Käsikirjan lisäksi testiin kuuluu erillinen ymmärtämistekstit sisältävä kirjanen Eläinten elämää 2.
  Hinta 100 € (alv 0%)
 • Ala-asteen lukutesti ALLU
  Johanna Lindeman 1998
  Testistö on Suomeen standardoitu lukutaidon ryhmätesti, jonka normeerauksessa on ollut mukana 12 897 oppilasta 651 eri peruskoulusta (luokat 1-6). ALLU on tarkoitettu työvälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja lukutaidon tutkijoille.
  Testistön avulla selvitetään oppilaan lukemisvalmiudet, lukutaidon sujuvuus ja luetun ymmärtäminen. ALLUn avulla voidaan: seurata lukutaidon kehitystä vuosittain, selvittää opetuksen pitkäaikaisvaikutuksia, vertailla eri ikäryhmiä, tunnistaa oppilaat, joilla on lukemisvaikeuksia.
  Testistöön kuuluvat käyttäjän käsikirja (ISBN 951-29-1128-8), tekniset tiedot –kirja (ISBN 951-29-1129-9) ja testikansio.
  Hinta 353 € (alv 0%)

Luku- ja kirjoitusvalmiuksien kehittäminen

 • TAVUPOLKU. Lukemisen ja kirjoittamisen perusvalmiuksien opettaminen esiopetuksessa
  Jorma Jokela ja Tuula Törni, 2006
  ISBN 951-29-3069-2
  Tavupolku on tarkoitettu välineeksi esiopetuksen äidinkielen opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ohjelma ei kata esiopetuksen äidinkielen koko aluetta. Siinä keskitytään niiden taitojen opettamiseen, joita lapsi tarvitsee ryhtyessään opettelemaan lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikkaa 1. luokan syksyllä. Tavoitteena on puheen äännerakenteen oivaltaminen ja puhutun ja kirjoitetun kielen välisen suhteen ymmärtäminen.
  Tavupolku johdattaa lapset toiminnallisten leikkien avulla omaksumaan kirjoitustaidon alkeita tarkoin rajatuin tavoittein. Lapsille läheisten eläin- ja satuhahmojen kanssa opitaan irrottamaan sanoista yksinkertaisia tavuja, löytämään omaa ääntämistä tutkimalla tavuihin sisältyvät äänteet ja nimeämään äänteitä vastaavat kirjaimet.
  Tavupolulla voi kohdata oravan keräämässä kirjaimia talvivarastoonsa, rakentaa tavukoneen, leikkiä kauppaa, avata salaperäisiä kirjainpaketteja tai tehdä vaikkapa suututkimuksia. Ehkäpä vastaan tulee merirosvo, joka varastaa laivasta tavun…
  Hinta 45 € (alv 0%)
 • Miten ehkäisen oppilaitteni luku- ja kirjoitusvaikeuden syntymisen?
  Kielellisen tietoisuuden kehittäminen 1. luokalla ryhmämuotoisena erityisopetuksena.
  Elisa Poskiparta 1995
  ISBN 951-29-0466-7
  Kuvaus 47 opetustuokiosta, joiden avulla kehitetään lasten luku- ja kirjoitusvalmiuksia. Sisältää opettajan oppaan ja opetusmateriaalin.
  Hinta 45 € (alv 0%)
 • Aakkoskerho: Kielellisen tietoisuuden kehittäminen esikoulussa
  Reetta Aalto-Setälä ja Elisa Poskiparta 1997
  ISBN 951-29-1246-5
  Kuvaus 37 opetustuokiosta, joiden avulla kehitetään alle kouluikäisten lasten luku- ja kirjoitusvalmiuksia. Sisältää opettajan oppaan ja opetusmateriaalin.
  Hinta 45 € (alv 0%)
 • Ötökästä öö: Muistitukien käyttäminen kirjainten ja numeroiden nimien oppimisessa
  Jorma Jokela ja Ulla Selänne 2004
  ISBN 951-29-2567-2             
  Ötökästä öö on väline päivähoidon ja koulun käyttöön niiden lasten oppimisen tueksi, joilla on poikkeuksellisia vaikeuksia kirjainten ja numeroiden nimien oppimisessa. Kirjassa  esitellään kirjain- ja numeromerkkien muistitukien käyttämisen periaatteet ja kuvataan yksityiskohtaisesti menetelmän käyttö kirjainten ja numeroiden oppimisen yhteydessä.
  Hinta 80 € (alv 0%)

Luetun ymmärtämisen kehittäminen

 • SUhAus - Seikkailu Uhka autiosaarella. Luetun ymmärtämisen kehittäminen
  Marja Vauras 2003
  Kuvitus Tuija Katajisto
  SUhAus johdattaa seikkailukertomuksen avulla lukemisen saloihin ja auttaa näin luomaan mielenkiintoista ja vaikuttavaa oppimisympäristöä. Yhteistyössä ja keskustellen lukuryhmässä harjoitellaan lukemisen avaintaitoja, joita ovat aiemman tiedon käyttö, pääasioiden tunnistaminen, asioiden yhdistäminen, ymmärtämisen valvonta ja asioiden tiivistäminen.
  SUhAus on suunniteltu erityisesti erityis- ja tukiopetuksen tarpeisiin peruskoulun 3.-5. luokan oppilaille sillä edellytyksellä, että oppilaiden tekninen luku- ja kirjoitustaito on kohtuullisen sujuvaa. Suosittelemme lukuryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, mutta ohjelmaa voi soveltaa myös yksilölliseen opetukseen sekä luokkatyöskentelyyn.
  SUhAus ohjelmaan kuuluvat opettajan kirja, tehtäväkansio, oppilaiden seikkailukirja, sarjakuvakortit ja kartat. Hinta sisältää koko ohjelmakokonaisuuden. Perushintaan sisältyy viisi (5) seikkailukirjaa opettajan ja yhden oppilasryhmän käyttöön.
  Hinta 155 € (alv 0%)
  Lisäseikkailukirjat 8 € (alv 0%)

 

>> Tilaa UtuShopista

Matematiikka

Arviointimenetelmät

 • MATTE – Matematiikan sanallisten tehtävien ratkaisutaidon ja laskutaidon arviointi.
  Anu Kajamies, Marja Vauras, Riitta Kinnunen ja Tuike Iiskala 2003
  ISBN 951-29-2444-7
  Ongelmanratkaisun ja laskutaidon arvioinnin menetelmät sisältävät vertailukelpoisia tehtäväsarjoja, joita voi käyttää oppilaiden matematiikan oppimisen pitkäaikaisessa seurannassa niin luokka- kuin erityisopetuksessa. Tehtäväsarjat mahdollistavat myös erityisopetuksen tai kuntoutuksen vaikutusten yksilöllisen, useana ajankohtana tapahtuvan arvioinnin. Sisältää tehtävät ja testikäsikirjan. Vertailutiedot ovat peruskoulun 4. ja 5. luokan oppilailta.
  Hinta 80 € (alv 0%)

Matemaattisten taitojen kehittäminen

 • HoPE. Hopeisen pöllön etsintä Salaisten lukujen valtakunnasta. Matematiikan opetuspeli
  Marja Vauras ja Riitta Kinnunen 2003
  Kuvitus Santeri Räihä ja Tuija Katajisto
  Ohjelma on tarkoitettu matematiikan sanallisissa ongelmissa ja lasku-tehtävissä tarvittavien taitojen kehittämiseen. Se on suunniteltu peruskoulun 4.-6. luokkalaisten, erityistä tukea matematiikassa tarvitsevien oppilaiden opettamiseen. Tavoitteena on edistää matematiikan taitoja, jotta oppilaat pystyvät kokemaan matematiikasta iloa sekä itsenäisesti suoriutumaan ja soveltamaan mielekkäitä strategioita matematiikan tehtävissä. Peliä voi pelata yksin tai parin kanssa, mutta sitä suositellaan pelattavaksi parityöskentelynä yhteistyötaitojen kehittämiseksi.
  Laitevaatimukset: Windows 98 tai uudempi, äänikortti, CD-asema. Jotta koko peliympäristö näkyy kerralla ja värit ovat oikein, on näytön resoluution oltava vähintään 1024 x 768 ja värien määrä High Color (16 bit) tai True Color (32 bit).
  Hinnat sisältävät ohjelman ja opettajan oppaan. Koululisenssi on saatavissa myös edullisina kahden tai kolmen ohjelmalevykkeen paketteina. Lisenssiin voi hankkia lisäksi yksittäisiä ohjelmistolevykkeitä ja ohjekirjoja samaan yksikköön.
  Koulu- / yksityishenkilölisenssi
  Yhdellä CD:llä 310 € (alv 0%)
  Kahdella CD:llä 390 € (alv 0%)
  Kolmella CD:llä 470 € (alv 0%)
  LisäCD: 95 € (alv 0%)
  Lisäohjekirja 15 € (alv 0%)
 • SENTIT JA SETELIT. - Opi ymmärtämään rahamääriä
  ​Riitta Kinnunen 2006
  Tietokoneohjelma sisältää eri vaikeusasteisia tehtäväsarjoja, jotka kehittävät sekä rahayksiköiden että lukujen koostumuksen ymmärtämistä 10-1000 lukualueella. Tehtävinä ovat setelien ja kolikoiden tunnistaminen, rahan vaihtaminen pienemmäksi, rahan vaihtaminen suuremmaksi, pyydetyn rahamäärän antaminen ja kuvaruudulla näkyvien setelien ja kolikoiden laskeminen. Kaikissa tehtävissä setelit ja kolikot ovat kuvaruudulla näkyvillä.
  Ei vaadi asentamista kovalevylle vaan voidaan ajaa suoraan muistitikulta.
  Hinta 20 € (alv 0%)
  Katso tuotteen esite.

 

>> Tilaa UTUShopista

Motivaatio, metakognitio ja sosiaaliset taidot

Arviointimenetelmät

MASK – Monitahoarviointi sosiaalisesta kompetenssista
Ari Kaukiainen, Niina Junttila, Riitta Kinnunen ja Marja Vauras 2005
ISBN 951-29-2904-X
MASK-testi on tarkoitettu ala- ja yläkouluikäisten oppilaiden sosiaalisen kompetenssin arviointiin. Vertailuaineiston muodostaa noin 1000 oppilaan itse-, toveri-, opettaja-, sekä vanhempien tekemät arvioinnit. Arviointi, pisteytys ja tulosten havainnollistaminen voidaan toteuttaa tietokoneavusteisesti tai lomakepohjaisesti kynä-paperiversiona tai yhdistämällä nämä käyttötavat itselle sopivalla tavalla.
Testi sisältää käsikirjan ja cd-rom ohjelman.
Katso tuotteen esite.
Hinta 70 € (alv 0%)

>> Tilaa UTUShopista

Yleiset oppaat
 • Ruma ankanpoikanenko? Tietoa oppimisvaikeuksista vanhemmille
  Hanna Mäki 2000
  ISBN 951-29-1713-0
  Oppimisvaikeuksissa oleva lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen ihmisiä, jotka tietävät, mistä vaikeuksissa on kysymys. Oikeansuuntainen tieto auttaa tukemaan lasta vaikealla oppimisen tiellä. Niinpä kirjanen sopii sekä opettajille että vanhemmille.
  Hinta 10 € (alv 0%)
 • Den fula ankungen eller? Information om inlärningsvårigheter till föräldrarna och lärärna
  Hanna Mäki 2003
  ISBN 951-29-2487-0
  Barn och unga med inlärningssvårigheter behöver sådana människor nära sig som vet vad svårigheter handlar om. Korrekt information hjälper att stöda barnet på den svåra inlärningsvägen. Därför både läraren och föräldrarna kan kan användä broschyren.
  Hinta 10 € (alv 0%)
 • Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana
  Riitta Kinnunen 2003            
  ISBN 951-29-2471-4
  Opas auttaa opettajaa ymmärtämään ja arvioimaan oppilaiden matematiikan oppimisen vaikeuksien taustalla olevia tekijöitä. Erityisesti keskitytään lukujen ymmärtämiseen ja lukujen käisttelytaitojen kehittyneisyyden eri asteiden merkitykseen koulumatematiikan perustana. Llisäksi pohditaan opetuksellisia keinoja, joilla oppilaiden lukujen hallintaa voidaan kehittää.
  Hinta 12 € (alv 0%)
 • Miten tukea oppilaan metakognitiota luokkatyöskentelyssä
  Tiina Annevirta ja Tuike Iiskala 2003
  ISBN 951-29-2494-3
  Oppaassa tarkastellaan metakognition merkitystä oppimisessa ja esitetään konkreettisia ideoita oppilaiden metakognition tukemiseksi luokkatyöskentelyssä. Opas on tarkoitettu erityisesti luokanopettajille ja erityisopettajille, mutta se sopii muillekin metakognitiosta kiinnostuneille.
  Hinta 12 € (alv 0%)
 • KIMARA - Kielellisiä ja matemaattisia oppimisvaikeuksia ennaltaehkäisevä toimintamalli alkuopetuksessa: arvioinnista opetukseen
  Mia Dufva (toim.) 2007
  ISBN 978-951-29-3042-5
  KIMARA on alkuluokkien opettajille suunnattu monipuolinen ja käytännönläheinen teos, jossa kuvataan Turussa kokeiltua oppimisvaikeuksia ennaltaehkäisevää toimintamallia. Malli tukee erityisesti luokan- ja erityisopettajan välistä yhteistyötä ja soveltuu myös monikulttuuriseen opetukseen. KIMARA sisältää mm. tietoa oppimisen eri taitoalueista ja oppimisvaikeuksista, kielellisen ymmärtämisen ja matemaattisen ajattelun arviointimenetelmiä sekä ideoita lukemisen, ymmärtämisen ja matemaattisen ajattelun oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen.
  Hinta 120 € (alv 0%)
  Lue KIMARAn esite.

>> Tilaa UTUShopista