Oppimisvaikeusklinikka

Keitä asiakkaamme ovat?

Oppimistutkimuksen keskukseen otetaan asiakkaiksi eri-ikäisiä henkilöitä, joilla on tavallista hankalampia oppimisvaikeuksia tai pulmia opiskelussa. Kyseeseen voi tulla oppimisvaikeuksien diagnosointi ja/tai kuntoutus tai opiskelutilanteen yleisempi arviointi ja opiskelijan neuvonta. Pyrimme siihen, että asiakas ja hänen perheensä sekä opettajat ja keskuksen työntekijät tekevät yhteistyötä oppimisvaikeuden selvittämiseksi ja voittamiseksi.

Asiakastyöstä vastaava erikoistutkija, psykologi Maija Juntunen, p. 050 468 6306. Voit jättää soittopyynnön sähköpostiin mmsalo@utu.fi, niin otamme yhteyttä!

Asiakkaaksi pääseminen edellyttää yleensä sitä, että

oppilas on saanut säännöllistä erityisopetusta
oppilas on käynyt tutkittavana oppimisvaikeuksiensa vuoksi esim. koulupsykologin tai kasvatus- ja perheneuvolapsykologin vastaanotolla
opettajat ovat halukkaita työskentelemään keskuksen asiantuntijoiden ja asiakkaan (sekä tämän huoltajien) kanssa ja
asiakas (huoltajineen) on valmis työskentelemään opettajien ja keskuksen asiantuntijoiden kanssa

Oppimisvaikeuksia voi asiakkaillamme esiintyä esimerkiksi

luku- ja kirjoitustaidossa
luetun- ja/tai kuullunymmärtämisessä
matemaattisessa ajattelussa
vieraan kielen oppimisessa
oman oppimistoiminnan säätelyssä sekä oppimis- ja opiskelustrategioissa
laaja-alaisina oppimisvaikeuksina ja/tai
oppimiseen liittyvinä sosiaalisina, motivationaalisina ja emotionaalisina ongelmina

Klinikkatoimintaa kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston moniammatillisen opetusklinikan kanssa.

Asiakkaaksi hakeutuminen

Asiakkaaksi hakeudutaan toimittamalla psykologin, lääkärin tai erityisopettajan laatima lähete ja maksuosoitus Oppimistutkimuksen keskukseen osoitteella:

Oppimistutkimuksen keskus
Oppimisvaikeusklinikka
20014 Turun yliopisto

Lähete ja maksuosoitus

Lähetteestä pitää käydä ilmi seuraavat asiat:

 • asiakkaan nimi ja syntymäaika
 • huoltajan nimi sekä osoite ja puhelinnumero (kotiin, työhön ja matkapuhelimeen)
 • ongelman kuvaus
 • aikaisemmat tutkimukset (mukaan pitää liittää kopiot aikaisemmista lausunnoista)
 • aikaisemmat auttamistoimenpiteet (kuntoutus, koulun toimenpiteet yms.)

Maksuosoitus tutkimuksiin tai kuntoutukseen voi olla esimerkiksi:

 • sairaalan yms. toimittama ostopalveluosoitus
 • kunnan / kaupungin opetus, terveys- tai sosiaalitoimen päätös kustannusten maksamisesta
 • vakuutusyhtiön korvauspäätös
 • huoltajien täyttämä maksusitoumuslomake (täytä, tulosta, allekirjoita ja postita)
 • aikuisasiakkaan maksusitoumuslomake (täytä, tulosta, allekirjoita ja postita)

Asiakkaat kutsutaan tutkimukseen lähetteiden saapumisen mukaisessa järjestyksessä. Tutkimusajankohdan koittaessa lähetetään postitse kutsu sekä esitietolomakkeita (asiakkaalle/huoltajille, opettajille).

Hinnat ja maksaminen
Oppimisvaikeuksien diagnosointi ja kuntoutus, yksilökäynti 45 min   80,00 €
​Oppimisvaikeuksien diagnosointi ja kuntoutus, yksilökäynti 60 min   ​ 105,00 €
​Oppimisvaikeuksien kuntoutus ryhmässä, 3-4 asiakasta 90 min    65,00 € / asiakas
​Koulukonsultointi asiakkaan oppimisvaikeuksista (60 min)*    105,00 €
​Koulukonsultaatio asiakkaan oppimisvaikeuksista (2 x 45 min)*   ​ 160,00 €

ALV 0%

* Koululla tapahtuvaan konsultaatioon lisätään matkakulut valtion matkakorvausten mukaisesti.

Kertyneet maksut laskutetaan yleensä tutkimus- ja/tai kuntoutusjakson päätyttyä.

Ilman peruutusta käyttämättä jätetyistä tutkimus- ja kuntoutuskäynneistä peritään hinnaston mukainen maksu. Jos peruutus tehdään samana päivänä kuin käynnin pitäisi olla, peritään puolet käyntimaksusta.

Työmuodot

Oppimisvaikeusklinikan psykologien vastaanotolla tehdään oppimisvaikeuksien tutkimuksia ja kuntoutusta sekä tarjotaan konsultaatiopalveluja esimerkiksi opettajille.

Oppimisvaikeuksien tutkimus

 • Tutkimusjakson kokonaiskesto on noin 10 käyntikertaa.
 • Työskentely aloitetaan yhteistapaamisella, jossa keskuksen työntekijä keskustelee asiakkaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Tähän tapaamiseen voivat osallistua myös opettajat ja muut asiakkaan oppimisvaikeuden hoitamiseen kiinteästi liittyvät henkilöt.
 • Oppimisvaikeuden tutkimus tehdään noin 6-10 yksilöllisesti suunnitellun käyntikerran aikana.
 • Jakso päättyy yhteispalaveriin, minkä tarkoituksena on välittää tietoa tuloksista ja saada aikaan konkreettinen kuntoutussuunnitelma. Näistä kirjoitetaan lopuksi lausunto ja sovitaan seurannasta.
 • Aikuisten oppimisvaikeusasiakkaiden tutkimus ja kuntoutus tapahtuu pääosin samojen periaatteiden mukaisesti. Aikuisasiakas edustaa luonnollisesti itse itseään, mutta hänen perheensä on niihin tervetullut, jos niin halutaan. Mikäli aikuisasiakas opiskelee, opiskelupaikan opinto-ohjaajan tai asiakkaan nimeämän opettajan mukanaolo on usein hyödyllistä.

Oppimisvaikeuksien kuntoutus

 • Kuntoutusjaksot ovat noin 20 käyntikerran pituisia (yksi käyntikerta on 45 tai 60 minuuttia). Ne suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
 • Kuntoutusjakson aikana ollaan yhteydessä myös asiakkaan opettajiin, jotta voidaan suunnitella yhteisiä, oppimista tukevia toimenpiteitä.
 • Kuntoutuskäynnit pyritään tekemään motivoiviksi ja kannustaviksi. Vaikean asian opettelu vie kuitenkin voimia ja kuntoutusjaksot ovat pitkiä. Lapsiasiakas tarvitsee siten opettajiensa ja huoltajiensa jatkuvan tuen.
 • Kuntoutuskäynnit pyritään ajoittamaan joko aamuun tai iltapäivään siten, että asiakas ei joudu olemaan jatkuvasti poissa koulutunneilta. Joskus kuitenkin pitkä matka tai iltapäiväaikojen riittämättömyys voivat edellyttää myös kouluajan käyttämistä kuntoutuskäynteihin. Tällöin opettajan tuki on tärkeää sekä lapsiasiakkaalle että huoltajille.
 • Jakson loppupuolella arvioidaan jatkokuntoutuksen tarve ja kirjoitetaan tarvittavat lausunnot ja suunnitelmat sekä sovitaan seurannasta.
 • Aikuisten oppimisvaikeusasiakkaiden tutkimus ja kuntoutus tapahtuu pääosin samojen periaatteiden mukaisesti. Aikuisasiakas edustaa luonnollisesti itse itseään, mutta hänen perheensä on niihin tervetullut, jos niin halutaan. Mikäli aikuisasiakas opiskelee, opiskelupaikan opinto-ohjaajan tai asiakkaan nimeämän opettajan mukanaolo on usein hyödyllistä.

Konsultaatio

 • Henkilökohtaisessa konsultaatiossa on esimerkiksi opettajan, psykologin tai puheterapeutin mahdollisuus keskittyä juuri niihin ongelmiin, jotka askarruttavat työskentelyssä oman oppilaan, asiakkaan tai oppilasryhmän kanssa.
 • Konsultaatiossa voidaan näin ohjata esimerkiksi oppilaan koko opetus- tai kuntoutusprosessia arvioinnista seurantaan.
 • Konsultaation tehostamiseksi keskuksen työntekijälle voi sopimuksen mukaan lähettää etukäteen esimerkiksi omia kysymyksiä, ongelmatilanteiden kuvauksia tai oppilaita koskevia tietoja huoltajien suostumuksella. Konsultaation sisällöstä ja kestosta sovitaan aina yksityiskohtaisesti keskuksen työntekijän ja asiakkaan huoltajien kanssa.

Maija Juntusen puhelinnumero 050 468 6306.