Perustutkintokoulutus yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa annetaan koulutusta yhteiskuntatieteellisellä sekä psykologian ja logopedian koulutusaloilla. Tiedekunnallamme on tarjolla kuusi koulutusohjelmaa.  Koulutuksiin voi hakea joko korkeakoulujen yhteishaussa tai erillishauilla. Näistä löydät lisätietoa yliopiston valintaoppaasta ja Opintopolusta.

Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin kuuluu pääaineen lisäksi sivuaineopiskelua. Sivuaineita voi opiskella omassa tiedekunnassa, muissa tiedekunnissa, kansainvälisen vaihdon aikana ulkomailla, avoimessa yliopistossa tai joissakin tapauksissa myös toisissa yliopistoissa.

Jos olet suorittanut kandiaattitutkintosi jossakin muussa yliopistossa, voit haikea maisterivaiheen opintoihin Turun yliopistoon. Yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla on valikoimissaan myös kansainvälinen maisteriohjelma East Asian Studies.