Ajankohtaista koulutussosiologian tutkimusyksikössä

RUSEssa tehtävä tutkimus linkittyy kolmeen kuudesta Turun yliopiston strategiassa mainitusta tutkimuksen temaattisesta kokonaisuudesta:

  • Digitaaliset tulevaisuudet
  • Lapset, nuoret ja oppiminen
  • Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos

RUSEn (ja Osmo Kivisen) saama tuorein nimitys “Recognised Leader in Education Sociology 2016 & Social Science Educational Research Organisation of the Year 2016” on saatu 2016 Nordic Business Awards -kilpailussa.
 

Uutiset

Perjantaina 3. syyskuuta 2020 klo 12 esitetään Turun yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi VTL Sirppa Kinoksen väitöskirja: Sosionomit (ylempi amk) muuttuvilla työmarkkinoilla: tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään, osaaminen ja toimintaympäristön haasteet.

Virallisena vastaväittäjänä toimii korkeakouluneuvos dosentti Tapio Varmola Seinäjoen ammattikorkeakoulusta sekä kustoksena professori Osmo Kivinen Turun yliopistosta.

Paikka: Publicum, Auditorio 3


Tiistaina 3. joulukuuta 2019 kello 12 esitetään Turun yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi KM, VTM Meri-Tuulia Kaarakaisen väitöskirja Education and inequality in digital opportunities - Differences in Digital Engagement Among Finnish Lower and Upper Secondary School Students.

Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Petri Nokelainen Tampereen yliopistosta sekä kustoksena professori Osmo Kivinen Turun yliopistosta.

Paikka: Pharma cityn auditorio, Itäinen Pitkäkatu 4.


Digitutorit auttavat pk-yritysten työntekijöitä digitalisaation haasteissa. RUSEn Digitutor-hanke mediassa.


1.1.2019 RUSE siirtyy hallinnollisesti osaksi Yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa, Sosiaalitieteiden laitoksen alaisuuteen.


Erot nuorten digitaidoissa syntyvät jo peruskoulussa. Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman hankkeen tuloksia. 9.10.2018


Valmennuskurssin hinta ei ratkaise pääsyä korkeakouluun - RUSEn Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen -hankkeen tuloksista HS 26.3.2018


Avoin tiede projektissa tuotettu uusi verkkopalvelu FImpact, joka mittaa suomalaistutkimuksen saamaa verkkohuomiota. 15.8.2017 Lue lisää.


Ylioppilastutkinnon suorittaneiden ikäluokkaosuudet laskussa. Yliopiston blogissa kirjoittavat Osmo Kivinen ja Juha Hedman. 7.2.2017


Digiajan peruskoulu -hankkeessa tutkitaan peruskoulujen digitalisaation tilaa RUSEn ICT-testin avulla. 11.1.2017


RUSElle rahoitusta STN:ltä (9.5.2016)
Osmo Kivisen johtama osahanke "Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen" on saanut rahoitusta Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston Osaavat työntekijät — menestyvät työmarkkinat -ohjelmasta osana ETLAn, RUSEn ja TTLn muodostamaa konsortiota. Lisätietoja STNn sivuilta.


RUSEn kaksi uutta VNK:n rahoittamaa hanketta alkaa toukokuussa 2016, ETLAn kanssa yhteistyössä toteutettava hanke käsittelee korkeakouluopintojen nopeuttamista ja opiskelijavalintoja. TRIMin kanssa toteutettava koskee perusopetuksen digitalisaatiota, lue lisää.


THE (10.10.2015) kirjoittaa Kim Holmbergin tutkimuksesta: Open access papers 'more likely to be cited on Twitter'


Opettajat tarvitsevat digikoulutusta. Lue OAJn juttu RUSEn tutkimuksista.


RUSE testasi opettajien taitoja tietotekniikassa. Lue Helsingin Sanomien uutinen HS 17.3.2015


Testi: Nuorilla kehnot taidot tietotekniikassa, syrjäytyneillä vielä huonommat. Lue Ylen uutinen (3.3.2015) RUSEn tutkimuksesta.


Suomen tieteen kansainvälinen taso on väitettyä parempi, kirjoittavat Osmo Kivinen ja Juha Hedman Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 1/2015. Ks. uutinen tästä linkistä


Opetushallituksen koulutuspilvihankkeen loppuraportti valmistui 20.3.2014. RUSE on ollut mukana hankkeessa tekemässä osaselvityksen koskien digitaalista oppimista. Kivinen, Osmo – Kaarakainen, Meri-Tuulia – Kaarakainen Suvi-Sadetta (2013): Digitaalinen oppiminen ja pedagogiikka, Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus, Koulutuspilvijaostolle tehty selvitystyö.

Raportti luovutettiin Digitaalisen oppimisen neuvottelukunnalle 15.4.2014. Ohessa Opetushallituksen tiedote ja linkki hankkeen loppuraporttiin.


Aurora: Pojat pärjäävät, kun oppikirja vaihtuu verkkotekstiksi
Tytöt ovat parempia lukijoita kuin pojat, niinhän on aina sanottu. RoSA-laboratoriossa kehitetyllä uudella ReadIT-opetusohjelmalla saadut tulokset näyttävät kuitenkin toisin: pojat oppivat lukemalla aivan yhtä hyvin, kun paperisen oppikirjan sijasta luetaan verkkotekstejä. Lue lisää Aurora-lehdestä 1/2013.


Sakari Ahola, Päivi Kaipainen, Olli Koistinen ja Kari Nyyssölä (toim). 2011. Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Hinta 27,25 €. Esittely Sisällys

Tilaukset: https://utushop.utu.fi/