Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen julkaisut

Julkaisut

Digiajan peruskoulu II (2020)

Tanhua-Piiroinen Erika, Kaarakainen Suvi-Sadetta, Kaarakainen Meri-Tuulia, Viteli Jarmo
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Eigenfactor (2020)

Grischa Fraumann, Jennifer D´Souza, Kim Holmberg
(A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Google Search results as an altmetrics data source? (2019)

International Conference on Scientometrics and Informetrics, Proceedings of the International Conference on Scientometrics and Informetrics
Holmberg Kim., Bowman Timothy D.
(A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa)

Ennen vuotta 2020 julkaistut

Tanhua-Piiroinen, Erika, Kaarakainen, Suvi-Sadetta, Kaarakainen, Meri-Tuulia, Viteli, Jarmo, Syvänen, Antti, Kivinen, Antero (2019) Digiajan peruskoulu, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 6/2019.

Kaarakainen, Suvi-Sadetta, Kaarakainen, Meri-Tuulia (2019: Tulevaisuuden toivot - Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteinä Teoksessa: Media & Viestintä. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti. Vuosikirja 2018, Tampere: Media ja viestintätieteellinen seura ry., s. 235-254.

Maunu, Antti (2019) Työelämä on ammattikoulutuksen ihailun kohde ja vaikea kumppani Ilmiö - sosiologinen media kaikille

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha (2019) Suomalaisprofessoreiden tieteellisten julkaisujen kansainvälinen taso yhteiskunta-, kasvatus- ja taloustieteissä, Tiedepolitiikka 44 (1): 23-34.

Ahola, Sakari, Spoof, Jenny (2019) Todistusvalinnat ja opintojen nopeuttamispolitiikka - tapaus kauppatiede, Tiedepolitiikka 44 (1): 7-22.

Saikkonen, Loretta, Alanne, Eeva-Leena (2019) ”Mitä vanhemmaks mennään, sitä huonommaks yleensä menee” – Metallialan johtajien näkemykset eri-ikäisten työntekijöidensä digitaidoista, Teoksessa: M. Tammelin ja K. Otonkorpi-Lehtoranta (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2018: Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 7/2019, Tampereen yliopisto: Työelämän tutkimuskeskus, s. 120–129.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Saikkonen, Loretta (2019) Pelaamisen ja sosiaalisuuden ympärille muodostuvat kolmannet tilat – nuorten teknologian käyttötavat ja vapaa-ajan harrasteet, Nuorisotutkimus 37 (1): 20–37.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha (2019) Ikäluokkien eteneminen koulutusjärjestelmässä ja työmarkkinoilla - sukupuolten väliset erot erityistarkastelussa, Talous & Yhteiskunta 47 (2): 2-8.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Kivinen, Osmo, Vainio, Teija (2018) Performance based test for assessing ICT skills –  A case study of students’ and teachers’ ICT skills in Finnish schools. Universal Access in the Information Society 17 (2): 349-360.

Kivinen, Osmo, Piiroinen, Tero (2018) The Evolution of Homo Discens: Natural Selection and Human Learning. Journal for the Theory of Social Behaviour 48 (1): 117–133.

Kivinen, Osmo, Piiroinen, Tero (2018) Pragmatist Methodological Relationalism in Sociological Understanding of Evolving Human Culture. In: Dépelteau F. (eds) The Palgrave Handbook of Relational Sociology. Palgrave Macmillan, Cham, p. 119-141.

Kivinen, Osmo, Piiroinen, Tero (2018) Relationalism In: The Blackwell Encyclopedia of Sociology, (Eds.) G. Ritzer and C. Rojek. Published by John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9781405165518.wbeosr090.pub2

Kaarakainen, Meri-Tuulia (2018) Measuring ICT skills: relationship of the item difficulty and characteristics of test items. In: Proceedings of the 12th International Technology, Education and Development Conference March 5th-7th, 2018 Valencia, Spain, pp. 1354-1363.

Holmberg, Kim, Vainio, Julia (2018) Why do some research articles receive more online attention and higher altmetrics? Reasons for online success according to the authors. Scientometrics. Online First 21.3.2018.

Ahola, Sakari, Asplund, Rita, Vanhala, Pekka (2018) Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2018.

Maunu, Antti (2018) Arjen rytmit ja yhteisöt – ammattiin opiskelevien hyvä elämä ja haalistuva individualismi. Nuorisotutkimus 36 (1): 3-21.

Saikkonen, Loretta (2018) Hakulausekkeen muodostamisen vaikeus – nuorten ja opettajien taidot testissä, Informaatiotutkimus 37 (1): 17-34.    

Piiroinen, Tero (2018) A Meaning Holistic (Dis)solution of Subject–Object Dualism – Its Implications for the Human Sciences. History of the Human Sciences. First published online June 7, 2018.

Maunu, Antti, Kiilakoski, Tomi (2018) Ohjausta osallisuuteen? Sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ammattiin opiskelevien nuorten arjessa. Aikuiskasvatus 38 (2): 112-129.

Maunu, Antti (2018) Pitää tietää ite – pohdinnan herättelystä toimijuuden tukemiseen ammatillisissa oppilaitoksissa. Teoksessa: M. Kolehmainen & J. Kuivakangas (toim.): Sitä samaa(ko)? Päihdekasvauksen soundcheck. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, p. 46-54.

Maunu, Antti (2018): Koulutuksen kaksoistavoite ja miten se toteutetaan. Teoksessa: R. Alarova, M. Aaltola, S. Purontaus, M. Gripenberg, J. Kosunen, H. Pölönen &  R. Sivonen (toim.) SAJO 50 vuotta: Ammatillinen koulutus eilen, tänään ja huomenna. Tampere: Pieni viestintätoimisto, p. 24–25.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Kaarakainen, Suvi-Sadetta, Kivinen, Antero (2018) Seeking adequate competencies for the future: The Digital Skills of Finnish Upper Secondary School Students. Nordic Journal of Science and Technology Studies (NJSTS) 6 (1): 4-20.

Holmberg, Kim, Park, Han Woo (2018) An altmetric investigation of the online visibility of South Korea-based scientific journals, Scientometrics 117 (1): 603-613.

Saikkonen, Loretta, Mäkinen, Maarit, Alanne, Eeva-Leena (2018) Digitalisaation haasteista digitutor-malliin – metallialan tuotantotyöntekijöiden tietotekniikkaan liittyvät osaamispuutteet ja kehittämistarpeet. Teoksessa: J. Viteli & A. Östman (toim.). Tuovi 16: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2018-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 27. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s. 28-35.

Kaarakainen, Suvi-Sadetta, Kaarakainen, Meri-Tuulia (2018) Opettajat digiloikan pyörteissä 2.0 Teoksessa: J. Viteli & A. Östman (toim.). Tuovi 16: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2018-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 27. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s. 28-35.

Didegah, Fereshteh, Bowman, Tim, Holmberg, Kim (2018) On the differences between citations and altmetrics: An investigation of factors driving altmetrics vs. citations for Finnish articles. Journal of the Association for Information Science and Technology, 69 (6): 832-843.

Kaarakainen, Suvi-Sadetta, Kaarakainen, Meri-Tuulia (2018) Tulevaisuuden kansalaisia rakentamassa? Uudet lukutaidot koulutuksen ja opetuksen digitalisaation kehityksessä. AFinLAn vuosikirja 75 (1): 22-40.

Ahola, Sakari, Spoof, Jenny (2018) Mikä olisi paras tapa valita korkeakouluopiskelijat? - opiskelijavalintojen uudistamiseen liittyvän keskustelun jakolinjat. Tiedepolitiikka 43 (3): 7-21.

Kivinen, Osmo, Piiroinen, Tero (2018) Kulttuurievoluutio ja inhimillinen oppiminen transaktionaalisen naturalismin näkökulmasta. Niin&Näin Nro 99 (4): 79-86.

Kaarakainen, Suvi-Sadetta, Kaarakainen, Meri-Tuulia (2018) Tulevaisuuden toivot – Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteenä. Media & Viestintä 41 (4): 235-254.

Maunu, Antti (2018) Sosiaalinen luottamus ryhmäilmiönä. Tapaustutkimus ammatillisista opiskelijaryhmistä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2018, vol. 19: 9-42.

Maunu, Antti, Tapani, Annukka (2018) Käytännön ja vuorovaikutuksen tarve. Kuinka ammatilliset opettajat arvioivat omaa opettajankoulutustaan? Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20 (4): 27-50.    

Maunu, Antti (2018) Opettaja, kasvattaja ja jotain muuta. Ammatillisten opettajien ammatti-identiteetti arjen käytäntöjen näkökulmasta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20 (4): 70-87.    

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Saikkonen, Loretta, Savela, Juho (2018) Information Skills of Finnish Basic and Secondary Education Students: The Role of Age, Gender, Education Level, Self-efficacy and Technology Usage. Nordic Journal of digital literacy 13 (4): 56-72.

Thomsen, Jens-Peter, Bertilsson, Emil, Dalberg, Tobias, Hedman, Juha, Helland, Håvard (2017) Higher Education Participation in the Nordic Countries 1985–2010. A Comparative Perspective. European Sociological Review 33 (1): 98-111. (First published online 2016)    

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Saikkonen, Loretta (2017) Peruskoulun ja lukion opettajien tiedonhakutaidot. Kasvatus 48 (1): 35-49.

Vainio, Julia, Holmberg, Kim (2017) Highly tweeted science articles: who tweets them? An analysis of Twitter user profile descriptions. Scientometrics. Online First. DOI 10.1007/s11192-017-2368-0.

Saikkonen, Loretta, Kaarakainen, Meri-Tuulia (2017) Opettajat tiedonhakijoina - peruskoulun ja lukion opettajien informaatiolukutaito. Kielikukko 37 (2): 8-13.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha, Artukka, Kalle (2017) Scientific publishing and global university rankings. How well are top publishing universities recognized? Scientometrics 112 (1): 679-695.

Mäkinen, Maarit, Saikkonen, Loretta, Muhonen, Marjut, Sihvonen, Mika (2017) Päivittämättömät digitaidot jarruttavat ikääntyvien työuraa. Työelämän tutkimus 15 (2): 172-179.

Vainio, Julia, Holmberg, Kim (2017) Tieteellisten julkaisujen verkkohuomio – “pintahörinää” vai vaikuttavuutta? Tiedepolitiikka 42 (2): 36-47.

Ahola, Sakari, Asplund, Rita, Vanhala, Pekka (2017) Pääseekö yliopistoon, jos käy valmennuskurssin? – alustavia havaintoja.  Tiedepolitiikka 42 (2): 58-61.

Didegah, Fereshteh, Gazni, Ali, Bowman, Timothy, Holmberg, Kim (2017) Internationality in Finnish Research: An Examination of Collaborators, Citers, Tweeters, and Readers. Information Research 22 (1).

Saikkonen, Loretta, Muhonen, Marjut, Mäkinen, Maarit, Sihvonen, Mika (2017) Kaupan alan työntekijöiden digitaidot testissä – jäävätkö rivityöntekijät digitalisoituvan työelämän jalkoihin? Teoksessa: J. Viteli & A. Östman (toim.) Tuovi 15: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 23. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s. 29-35.

Kaarakainen, Suvi-Sadetta, Kaarakainen, Meri-Tuulia (2017) Opettajat digiloikan pyörteissä – opettajien kokemukset digiosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeistaan. Teoksessa: J. Viteli & A. Östman (toim.) Tuovi 15: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 23. Tampere: Tampere Research Center for Information and Media TRIM, Tampereen yliopisto, s 4-15.

Saikkonen, Loretta, Muhonen, Marjut (2017) Työelämän ICT-taidot kaupan alalla. Loppuraportti. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE, Turun yliopisto.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Kivinen, Antero, Kaarakainen, Suvi-Sadetta (2017) Differences between the genders in ICT skills for Finnish upper comprehensive school students: Does gender matter? Seminar.net. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning 13 (2).

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Kaarakainen, Suvi-Sadetta, Tanhua-Piiroinen, Erika, Viteli, Jarmo, Syvänen, Antti, Kivinen, Anterom (2017) Digiajan peruskoulu 2017 – Tilannearvio ja toimenpidesuositukset  Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 72/2017.

Katainen, Anu, Maunu, Antti (2017) Muutakin kuin tietoa. Terveyskäyttäytymisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet. Teoksessa: S. Karvonen, L. Kestilä & T. Mäki-Opas (toim.): Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus, p. 143-157.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha (2017) Moniselitteiset PISA-tulokset ja niiden ongelmalliset koulutuspoliittiset tulkinnat. Politiikka 59 (4): 250–263.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha (2017) Suomen korkeakoulutus on yhä korkeaa kansainvälistä tasoa. Tieto & Trendit - talous ja hyvinvointikatsaus. 20.12.2017.

Holmberg, Kim, Vainio, Julia (2017) Why do some research articles receive more online attention? Reasons for online success as measured with altmetrics. Proceedings of the 16th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, 16-20 October, 2017, Wuhan, China.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha (2016) Suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälinen taso on väitettyä parempi – mahdollisuuksien tasa-arvo ja korkea osaaminen. Yhteiskuntapolitiikka 81 (1): 87-96.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha, Artukka, Kalle (2016) Suomalaisyliopistot, tutkimus ja maailman kärki? Reunamerkintöjä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ”uusiin avauksiin”. Tiedepolitiikka 41 (1): 7-17.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha, Nurmi, Jouni (2016) Suomalaisaikuisten osaaminen väitettyä parempaa. Janus 24 (2): 172-184.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha (2016) Korkeakoulutuksen kansainvälisen tason mittaaminen. Yhteiskuntapolitiikka 81 (3): 357-358.

Kivinen, Osmo, Piiroinen,Tero, Saikkonen, Loretta (2016) Two Viewpoints on the Challenges of ICT in Education: Knowledge-building Theory vs. a Pragmatist Conception of Learning in Social Action. Oxford Review of Education 42 (4): 377-390.

Eriksson-Backa, Kristina, Holmberg, Kim, Ek, Stefan (2016) Communicating diabetes and diets on Twitter – a semantic content analysis. International Journal of Networking and Virtual Organisations 16 (1): 8-24.

Holmberg, Kim, Hellsten, Iina (2016) Organizational communication on Twitter: Differences between non-profit and for-profit organizations in the context of climate change. In: Schmidt, Christopher M. (Ed.) Crossmedia-Kommunikation in kulturbedingten Handlungsräumen. Mediengerechte Anwendung und zielgruppenspezifische Ausrichtung. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Springer: Berlin-Charlottenburg, 305-313.

Gazni, Ali, Didegah, Fereshteh (2016) The relationship between authors’ bibliographic coupling and citation exchange: analyzing disciplinary differences. Scientometrics 107 (2): 609-626.

Gazni, Ali, Larivière, Vincent, Didegah, Fereshteh (2016) The effect of collaborators on institutions’ scientific impact. Scientometrics 109 (2): 1209-1230.

Maunu, Antti, Katainen, A, Ojajärvi, A, Perälä, R  (2016) Terveys ja sosiaaliset erot. Mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia?   Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53 (3): 188–200.

Maunu, Antti, Törrönen, J (2016) The Semiotics of Sulkunen. What Does the Two-Sided Window Show? Teoksessa: Hellman ym. (toim.): Beyond the Sociological Imagination. A Festschrift in Honour of Professor Pekka Sulkunen. University of Helsinki: Faculty of Social Sciences, 35-42.

Maunu, Antti (2016 ) Ungas drickande och törsten efter det sociala. Ikaros 1–2.16: 20–22.

Mäkelä, P, Maunu, Antti (2016)  Come on, have a drink: the prevalence and cultural logic of social pressure to drink more. Drugs: Education, Prevention & Policy. Online publication.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Muhonen, Marjut (2016) Koulutuksen ja digitalisaation reunamilla? – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan (VALMA) koulutuksen opiskelijoiden tulevaisuuden taidot  . Teoksessa: S. Pihlajaniemi, N. Haltia, M. Ranta, A. Saaranen-Kauppinen & I. Väänänen (toim.) Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016. Helsinki: Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 6-18.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha (2016) Kommentin kommentti . Janus 24 (3): 291-292.

Holmberg, Kim, Hellsten, Iina (2016) Twitter Campaigns Around the Fifth IPCC Report: Campaign Spreading, Shared Hashtags, and Separate Communities. Sage Open, July-September, 1-7.

Maunu, Antti (2016) Johdatus kohtaamiseen. Nuorisotutkimus 34 (2): 67-72.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Hutri, Heikki (2016) Participating with a Real Name, a Nickname or by Being Anonymous? – Anonymous and Identifiable Users' Skills and Internet Usage Habits. Tuovi 14: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2016-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 22. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 40-48.

Ahola, Sakari, Asplund, Rita, Vanhala, Pekka (2016) Valmennuskurssit – välttämätön paha vai jotain muuta? – ketkä osallistuvat valmennuskurssille ja miksi? Tiedepolitiikka 41 (4): 61–67.

Lehtimäki, Jorma, Lehtimäki, Jonne (2016) Impact of Knowledge Capital on Performance of Firms: A Case of Firms in Finland.   Eurasian Journal of Business and Economics, 9 (18): 41-59.

Holmberg, Kim, Bastubacka, J, Thelwall, M (2016) “@God please open your fridge!” – A content analysis of Twitter messages to @God: Hopes, humor, spirituality, and profanities. The Journal of Religion, Media and Digital Culture.

Didegah, Fereshteh, Gazni, A, Bowman, Timothy, Holmberg, Kim (2016) Increasing our understanding of altmetrics: identifying factors that are driving both citation and altmetric counts. iConference 2016 Proceedings 1-7.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Kivinen, Osmo (2015) Teknologia tulevaisuudessa tarvittavien ICT-taitojen ja muun osaamisen edistäjänä . Teoksessa: Marko Kuuskorpi (toim.) Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt. Julkaisu 2015:1, Kaarina: Kaarinan kaupunki, 46-64.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha (2015) Näkökulmia Suomen tieteen kansainväliseen tasoon. Yhteiskuntapolitiikka 80 (1): 64-71.

Kivinen, Osmo, Piiroinen, Tero (2015) Ihmisevoluution nopeutuva rytmi. Näkökulmana transaktionaalinen naturalismi. Sosiologia 52 (1): 4–18.

Ahonen, Sirkka, Bernelius, Venla, Kalalahti, Mira, Kivinen, Osmo, Rinne, Risto, Seppänen, Piia (2015) Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Teoksessa: N. Ouakrim-Soivio, A. Rinkinen & T. Karjalainen (toim.) Tulevaisuuden peruskoulu. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:8. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 42–49.

Hedman, Juha, Artukka, Kalle (2015) Tutkimuksen varaan rakentuvan toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen alakohtainen analyysi. Teoksessa: Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:13. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 205–219.

Samfoga Doh, Bilola Theresia (2015) Evaluating the Strategic Objectives of Cameroonian Higher Education: An application of the Balanced Scorecard. (dissertation) Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 81, Turku: Turun yliopisto, 292 pages.

Haustein, Stefanie, Bowman, Timothy David, Holmberg, Kim, Tsou, Andrew, Sugimoto, Cassidy R, Lariviére, Vincent (2015) Tweets as impact indicators: Examining the implications of automated “bot” accounts on Twitter Journal of the Association for Information Science and Technology. DOI: 10.1002/asi.23456.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha, Kaipainen, Päivi (2015) Reputation of universities in global rankings and top university research in six fields of research. In: Callaos, Nagib; Horne, Jeremy; Sánchez, Belkis; Tremante, Andrés; Welsch, Friedrich (Eds.) Proceedings of the 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (IMSCI 2015). Florida: International Institute of Informatics and Systemics, pp. 157-161.

Muhonen, M,  Kaarakainen, M.-T., Savela, J (2015) Opettajien teknologiataidot oppilaiden tulevaisuuden taitojen (epä)tasa-arvoisuuden edistäjinä?. Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 13: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2015-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 15. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 56-64.

Ahola, Sakari (2015) Koulutusekspansio ja tasa-arvopolitiikan uusi nousu Suomessa. Teoksessa: H. Aittola & J. Ursin (toim.) Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.-20.8.2014. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 29-50.

Holmberg, Kim (2015) Classifying altmetrics by level of impact. In: Salah, A.A., Tonta, Y., Salah, A.A.A., Sugimoto, C., & Al, U. Proceedings of the 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference ISSI, Istanbul, Turkey.

Holmberg, Kim (2015) Online attention of universities in Finland: Are the bigger universities bigger online too? In: Salah, A.A., Tonta, Y., Salah, A.A.A., Sugimoto, C., & Al, U. Proceedings of the 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference ISSI, Istanbul, Turkey.

Birkholz, Julie, Seeber, Marco, Holmberg, Kim (2015) Drivers of higher education institutions’ visibility: a study of UK HEIs social media use vs. organizational characteristics. In: Salah, A.A., Tonta, Y., Salah, A.A.A., Sugimoto, C., & Al, U. Proceedings of the 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference ISSI, Istanbul, Turkey.

Holmberg, Kim, Hellsten, Iina (2015) Gender differences in the climate change communication on Twitter. Internet Research.

Holmberg, Kim (2015) Altmetrics for Information Professionals – Past, Present and Future. Waltham, MA, USA & Kidlington, UK: Chandos Publishing/Elsevier Ltd.

Ahola, Sakari, Saikkonen, Loretta, Valkoja-Lähteenmäki, Laura (2015) Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Arviointiraportti. Helsinki: Opetushallitus.

Holmberg, Kim (2015) Da bibliometria á altmetria. In: Tarapanoff, Kira (Ed.). Análise de informação para tomada de decisão: desafios e soluções. Curitiba, Brazil: Intersaberes.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Kivinen, Osmo, Hutri, Heikki (2015) Pelit ja pelaaminen sosiaalisena oppimisympäristönä. Teoksessa: R. Koskimaa, J. Suominen, F. Mäyrä, J.T. Harviainen, U. Friman, J. Arjoranta (Toim.). Pelitutkimuksen vuosikirja 2015.  Suomalaisen pelitutkimuksen julkaisu. Tampere: Tampereen yliopisto,  11-39.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Saikkonen, Loretta (2015) Tiedonhakutaidot testissä – nuorten osaaminen hakukanavan valinnassa, hakulausekkeen muotoilussa ja hakutulosten arvioinnissa. Informaatiotutkimus, 34 (4), 1–15.

Holmberg, Kim, Didegah, Fereshteh, Bowman, Timothy, Kortelainen, Terttu (2015) Measuring the societal impact of open science – Presentation of a research project. Informaatiotutkimus 34 (4).

Kivinen, O., Nurmi, J. (2014) Labour Market Relevance of European Master Education. From University Enrolment to Professional Employment in 12 Countries. European Journal of Education 49 (4): 558–574.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha (2014) Kansainvälisissä yliopistorankingeissa ja kärkitutkimuksessa menestyminen – ei-englanninkielisten maiden erityistarkastelu. Tiedepolitiikka 39 (1): 7-14.

Prix, Irene (2014) Limits of Meritocracy. How Fields of Study and Gender Segregation Affect Social Stratification in Finland. (dissertation) Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 80, Turku: Turun yliopisto, 30 pages + original articles 67 pages.

Kaarakainen, Meri-Tuulia (2014) Nuorisotyö tukemaan nuorten IT-taitojen oppimista. Teoksessa: H. Laurila & L. Tuuttila (toim.) Verkko nuorisotyössä - Nuorisotyö verkossa. Helsinki: Verke –Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, 50-53.

Kivinen, Osmo, Kaarakainen, Meri-Tuulia, Anttila, Aino (2014) Erot hypertekstien ja lineaaristen verkkotekstien opiskelutavoissa sekä luetun ymmärtämisessä. Kasvatus 45 (2): 167-181.

Piiroinen, Tero (2014) Three Senses of “Emergence”: On the Term’s History, Functions, and Usefulness in Social Theory. Prolegomena: Journal of Philosophy 13 (1): 141–161.

Piiroinen, Tero (2014) For ''Central Conflation'': A Critique of Archerian Dualism . Sociological Theory 32 (2): 79-99.

Kivinen, Osmo, Kaarakainen, Meri-Tuulia (2014) Analyzing e-Learning Habits Utilizing the ReadIT Program: Identifying Distinctive e-Learning Strategies. Ubiquitous Learning: An International Journal 6 (2): 15–26.

Ahola, Sakari (2014) Delayed entry and prolonged studies in Finnish higher education policy towards evidence-based policy making? In: T. Aarrevaara & E. Berg (Eds.) Higher Education and Research in Academe – Who should pay?, Luleå University of Technology. Luleå, 117-127.

Kaarakainen, Meri-Tuulia (2014) Erilaisten teknologian käyttötapojen yhteys käytöstä karttuvaan IT-osaamiseen. Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports: 10. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 13-19.

Kaarakainen, Meri-Tuulia (2014) Verkkolukeminen ja uudet lukemisympäristöt. Virke, 3/2014, 8-12.

Ahola, Sakari, Hedmo, Tina, Thomsen, Jens-Peter, Vabø, Agnete (Eds.). (2014) Organisational features of higher education: Denmark, Finland, Norway & Sweden. Working paper 14/2014. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU).

Ahola, Sakari (2014) Finland In: S. Ahola, T. Hedmo, J-P Thomsen & A. Vabø (Eds.). Organisational features of higher education: Denmark, Finland, Norway & Sweden. Working paper 14/2014. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Oslo, 33-57.

Ahola, Sakari, Hedman, Juha (2014) Finland In: M. Börjesson, S. Ahola, H. Helland & J-P Thomsen (Eds). Enrolment Patters in Nordic Higher Education, ca 1945 to 2010. Institutions, Types of Education and Fields of Study. Working Paper 15/2014. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Oslo, 33-90.

Börjesson, Mikael, Ahola, Sakari, Helland, Håvard,Thomsen, Jens-Peter (Eds). (2014) Enrolment Patterns in Nordic Higher Education, ca 1945 to 2010. Institutions, Types of Education and Fields of Study. Working Paper 15/2014. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Oslo.

Kuusisto, Katri (2014) Hyöty ja huvi – kaupallisten pelien anti opetuspeleihin. Teoksessa: J. Suominen, R. Koskimaa, F. Mäyrä, P. Saarikoski, O. Sotamaa (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2014, Suomalaisen pelitutkimuksen julkaisu. Tampere:Tampereen yliopisto. 88-96.

Simola, Hannu, Kivinen, Osmo, Rinne, Risto (2014) Didactic closure: professionalization and pedagogical knowledge in Finnish teacher education. In: H. Simola (ed.): The Finnish Education Mystery. Historical and sociological essays on schooling in Finland, Routledge: London, 2014, pp. 115-134.

Simola, H, Carlgren, I., Heikkinen, S, Kauko, J, Kivinen, O, Kivirauma, J, Klette, K, Myrdal, S, Pitkänen, H, Rinne, R, Schnack, K., Silvonen, J, Varjo, J (2014) The Finnish Education Mystery. Historical and sociological essays on schooling in Finland.   London: Routledge.

Holmberg, Kim, Bowman, TD, Haustein, S, Peters, I (2014) Astrophysicists' Conversational Connections on Twitter. PLoS ONE 9(8): e106086.

Pearce, W., Holmberg, K., Hellsten, I., Nerlich, B. (2014) Climate Change on Twitter: Topics, Communities and Conversations about the 2013 IPCC Working Group 1 Report. PLoS ONE 9(4): e94785.

Holmberg, K., Thelwall, M. (2014) Disciplinary differences in Twitter scholarly communication. Scientometrics 101 (2): 1027–1042.

Haustein, Stefanie, Bowman, Timothy D., Holmberg, Kim, Peters, Isabella, Larivière, Vincent (2014) Astrophysicists on Twitter: An in-depth analysis of tweeting and scientific publication behavior. Aslib Journal of Information Management. 66 (3): 279–296.

Holmberg, K., Hellsten, I. (2014) Analyzing the climate change debate on twitter -content and differences between genders.   Proceedings of the 2014 ACM conference on Web science - WebSci '14, New York:ACM, pp. 287-288.

Holmberg, K., Eriksson-Backa, K., Ek, S. (2014) Tweeting about Diabetes and Diets - Content and Conversational Connections. In: K. Saranto et. al (eds.) Safe and Secure Cities. Communications in Computer and Information Science, Volume 450, pp 46–56.

Kivinen, O., Hedman, J., Kaipainen, P.  (2013) Productivity analysis of research in Natural Sciences, Technology and Clinical Medicine: an input–output model applied in comparison of Top 300 ranked universities of 4 North European and 4 East Asian countries . Scientometrics 94 (2): 683-699.

Ahola, Sakari, Anttila, Aino (2013) Ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen. Tilannekatsaus maaliskuu 2013. Muistiot 2013:2. Opetushallitus.

Kivinen, Osmo, Piiroinen, Tero (2013) Human Transaction Mechanisms in Evolutionary Niches—a Methodological Relationalist Standpoint In: F. Dépelteau & C. Powell: Applying Relational Sociology: Relations, Networks, and Society. New York: Palgrave Macmillan, 83-100.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha, Kaipainen, Päivi (2013) "Kovissa tieteissä" maailman kärkeen yltävä pohjoismainen ja itä-aasialainen yliopistotutkimus ja sen tuloksellisuus. Hallinnon Tutkimus 32 (2): 156–168.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Kivinen, Osmo, Tervahartiala, Katja (2013) Kouluikäisten tietoteknologian vapaa-ajan käyttö Nuorisotutkimus 31 (2): 20–33.

Reunanen, Liisa (2013) Nuorten osallisuuden ja osaamisen edistäminen vapaa-ajan toiminnassa - NOTKE-hankkeen hyvät käytännöt Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE.

Samfoga Doh, Bilola Theresia, Samfoga Doh, Pascal (2013) Performance-based Funding Dynamics for The Enhancement of Strategic Objectives in Higher Education in Sub-Saharan Africa: An Institutional Case in Cameroon. Open Journal of Education 1(4): 122–129.

Prix, Irene (2013) More or different education? The joint impact of educational level and fields of study on earnings stratification in Finland, 1985–2005. Acta Sociologica 56 (3): 265–284.

Kaarakainen, Meri-Tuulia, Kivinen, Osmo (2013)  E-oppimiskäyttäytymisen analysointi ReadIT-ohjelman avulla. Teoksessa: Viteli, J. & Östman, A. (toim.) Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit. TRIM Research Reports 9. Informaatiotieteiden yksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 19–25.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha, Kaipainen, Päivi (2013) Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet ja Suomen menestys koulutustasokilpailussa – OECD-tilastot evidenssipohjaisen politiikan lähteenä. Teoksessa: S. Mahlamäki-Kultanen; T. Hämäläinen; P. Pohjonen & K. Nyyssölä (toim.) Maailman osaavin kansa 2020 – Koulutuspolitiikan keinot, mahdollisuudet ja päämäärät. Koulutustutkimusfoorumin julkaisu. Raportit ja selvitykset 2013:8. Helsinki: Opetushallitus, 15–33.

Piiroinen, Tero (2013) Margaret Archerin dualistinen yhteiskuntateoria – kriittinen tarkastelu pragmatistisesta näkökulmasta (väitöskirja) Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 79. Turku: Turun yliopisto, 315 pages.

Kivinen, Osmo (2013) Koulutusmahdollisuudet yhdenvertaistuvat ja korkeakoulut naisvaltaistuvat. Teoksessa: M. Wiberg (toim.) Opiskelu yliopistossa. Turku: Turun yliopisto, 44–62.

Ahola, Sakari, Tolonen, Jani (2013) Katsaus koulutusalan periytymiseen suomalaisilla yliopisto-opiskelijoilla. Tiedepolitiikka 38 (3): 47-56.

Kivinen, O., Piiroinen, T.  (2012) On the Distinctively Human: Two Perspectives on the Evolution of Language and Conscious Mind Journal for the Theory of Social Behaviour 42 (1): 87-105.

Kivinen, O., Kaipainen, P. (2012) Some research threads in sociology of higher education in Finland. In: S. Ahola & D.M. Hoffman (Eds) Higher education research in Finland. Emerging structures and contemporary issues, Finnish Institute for Educational Research. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 46-66.

Ahola, Sakari, Hoffman, D.M. (2012) Higher education research from a Finnish perspective – an introduction.In: S. Ahola & D.M. Hoffman (Eds.) Higher education research in Finland. Emerging structures and contemporary issues. Finnish Institute for Educational Research, Jyväskylä: University of Jyväskylä, 11–25.

Ahola, Sakari, Hoffman, D.M. (Eds.) (2012) Higher education research in Finland. Emerging structures and contemporary issues. Finnish Institute for Educational Research, Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Kataja, Kati (2012) Lapsuuden rajoilla. Normaalin ja poikkeavan määrittyminen huostaanottoasiakirjoissa. (väitöskirja) Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 78. Turku: Turun yliopisto, 201 pages.

Prix, Irene (2012) Gender Segregation Within Different Educational Levels: Austrian and Finnish Trends in the Light of Educational Reform, 1981–2005 . Scandinavian Journal of Educational Research 56 (6): 637-657.

Ahola, Sakari (2012) National Evaluation of Bologna Implementation in Finland: Procedures and outcomes. Tertiary Education and Management 18 (3): 237.

Niemelä, Jari, Ahola, Sakari, Blomqvist, Carita, Juusola, Henna, Karjalainen, Merja, Liljander, Juha-Pekka, Mielityinen, Ida, Oikarinen, Kerttu, Moitus, Sirpa, Mattila, Johanna (2012) Part I- Evaluation of the Degree Reform. In: Evaluation of the Bologna Process Implementation in Finland. Publications of the Finnish Higher Education Evaluation Council. Helsinki. Finnish Higher Education Evaluation Council FINHEEC. 6:2012, 9-16.

Ahola, Sakari, Galli, Loretta (2012) New degree for a new career? Career development of Finnish polytechnic master’s degree graduates. Journal of Education and Work 25 (5): 537-553.

Kivinen, O., Kaarakainen, M.-T. (2012) Opetusta eriyttävä digitaalinen ReadIT-opetusohjelma lukemisstrategioiden harjaannuttamisessa. Kasvatus 43 (4): 361–374.

Kivinen, O., Hedman, J., Kaipainen, P.  (2012) Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus Suomessa. Eriarvoisuuden uudet ja vanhat muodot Yhteiskuntapolitiikka 77 (5): 579-586.

Ahola, Sakari (2012): Mitä on evidence-based policy? Esimerkkinä opintojen pitkittymiskeskustelu. Kasvatus 43 (5): 550-556

Grant, Kathleen (2012): Exploring Human Trafficking as a Public Health and ‘Glocal’ Issue: Future Considerations and a Plea for Finnish Society to take Action. Migration 39 (3): 9-18

Ahola, Sakari (2012): Yliopisto-opintojen pitkittyminen korkeakoulupoliittisena ongelmana. Teoksessa: Aittola, Helena & Saarinen, Taina (toim.) Kannattaako korkeakoulutus. Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XI kansallisesta symposiumista 22.–23.8.2011. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 73–91

Ahola, Sakari (2012) Finsk yrkesfagutdaning (VET) og arbeidslivets behov. Finsk yrkesfagutdaning (VET) og arbeidslivets behov. in: Håkon Høst (Ed.) Tradisjonelle utfordringer – fornyet interesse: Hvordan er de nordiske lands yrkesutdanninger i stand til å møte arbeidslivets behov? TemaNord 2012:503. København K: Nordisk Ministerråd, 13–23.

Kivinen, O., Hedman, J. (2011) From university rankings towards productivity analysis of scientific action and evidence-based policy. Refereed paper in: N. Anderson (ed.) Proceedings of the 6th QS-APPLE Conference, Singapore, 17th-19th November, 2010, Published in June 2011, Cairns: James Cook University, pp. 24–38.

Ahola, Sakari, Kaipainen, Päivi, Koistinen, Olli, Nyyssölä, Kari (toim.) (2011) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto.  

Galli, Loretta, Ahola, Sakari (2011) Opiskelijanäkökulma tutkinnonuudistukseen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 77. Turku: Turun yliopisto, 300 pages.

Aminoff, R. (2011) Intian korkeakoulutuksen ajankohtaiset teemat

Aminoff, R. (2011) The Current Themes in Indian Higher Education

Kivinen, O., Hedman, J., Peltoniemi, K. (2011) Towards the Best A++ Rating. Productivity of Research and Teaching in Finnish Universities.

Lindberg, M. (2011) Koulutusohjelmavaihtoehdot ja korkeakoulusta työelämään siirtyminen Suomessa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Yhteiskuntapolitiikka 76 (1): 65-73.

Kivinen, O., Lindberg, M. , Hedman, J. (2011) Tuloksellisuus, kansainvälinen rankingmenestys ja yliopistojen profiloituminen. Vertailussa Aarhusin, Groningenin, Zürichin ja Turun yliopistot.

Hedman, J., Kivinen, O., Kaipainen, P. (2011) From global performance rankings towards national productivity ratings: Productivity of scientific action in technology and management/social sciences In: N. Callaos, H-W Chu, W. Lesso, M.J. Savoie, F. Welsh & C.D. Zinn (Eds.) The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings Volume II, March 27th-30th, 2011, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, pp. 296–301.

Kivinen, O., Hedman, J., Kaipainen, P.  (2011) From rankings to ratings: An input-output analysis of productivity of research and teaching by disciplines. In: N. Callaos, H-W Chu, W. Lesso, M.J. Savoie, F. Welsh & C.D. Zinn (Eds.) The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings Volume II, March 27th-30th, 2011, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 268–273.

Kaipainen, P.  (2011) Noviisista mestariksi vai ikuinen oppipoika? — Tutkijaksi kasvaminen ja työelämään integroituminen Teoksessa: S. Ahola, P. Kaipainen, O. Koistinen & K. Nyyssölä (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto, 169-181.

Kivinen, O., Galli, L., Kaarakainen, M.-T. (2011) ReadIT – a developing and testing method for training reading comprehension strategies. In: A. Mendez-Vilas (Ed.) Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts. Badajoz: Formatex Research Center, pp. 383-390.

Ahola, S. (2011) Introduction. Teoksessa: S. Ahola, P. Kaipainen, O. Koistinen & K. Nyyssölä (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto, 3-12.

Kivinen, O., Nurmi, J. (2011) Opiskelun nopeus ja työmarkkinarelevanssi – korkeakoulupolitiikan dilemma? Yhteiskuntapolitiikka 76 (6): 687-691.

Samfoga Doh, B. T. (2011) Addressing the Challenges of University Research in Sub-Saharan African Universities: A Cameroonian perspective for performance based management. International Journal of Arts and Sciences 4 (8): 37-52.

Piiroinen, Tero (2011) Emergentit tasot deweyläisen pragmatistin näkökulmasta. Teoksessa: S. Ahola, P. Kaipainen, O. Koistinen & K. Nyyssölä (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto, 136-165.

Nurmi, Jouni (2011) Managerointipuhe ja tutkijantodellisuus: tapaus maisterien työuran pidentäminen. Teoksessa: S. Ahola, P. Kaipainen, O. Koistinen & K. Nyyssölä (toim.) Tiedosta toimintaan. Kirjoituksia korkeakoulutuksesta, filosofiasta ja yhteiskunnasta. Osmo Kivisen juhlakirja. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto, 245-250.

Kivinen, Osmo (2011) The Philosophy of Society? The Relevance of Searlean Social Ontology for Social Sciences. In: E. Kahla (Ed.) Between Utopia and Apocalypse. Essays on Social Theory and Russia. Aleksanteri Series 1/2011, Helsinki: University of Helsinki, pp. 38–61.

Kivinen, O., Hedman, J., Peltoniemi, K. (2010) Kohti parasta A-luokkaa. Tutkimuksen ja opetuksen tuloksellisuus suomalaisyliopistoissa

Galli, Loretta, Ahola, Sakari (2010) Elinikäiset oppijat lähikuvassa. Kokemuksia ja näkemyksiä ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 76. Turku: Turun yliopisto, 149 pages.

Honkanen, Virpi (2010) Yrittäjiksi ryhtyneiden korkeakoulutettujen työssä menestyminen viidessä Euroopan maassa (väitöskirja). Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 75. Turku: Turun yliopisto, 271 pages.

Kivinen, O., Piiroinen, T.  (2010) Hacia un relacionalismo pragmático metodológico: De una filosofización de la sociología a una sociologización de la filosofía. CS: Indagaciones y perspectivas en Psicología Social. Número 5 (Enero-Junio de 2010): 263–294.

Kivinen, O., Nurmi, J. (2010) Different but equal? Assessing European dual HE systems. Higher Education 60 (4): 369-393.

Ahola, S., Galli, L. (2010) Nuorten koulupudokkaiden ja heidän ohjaajiensa syrjäytymispuheen ulottuvuudet. Nuorten elinolot -vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, 132-143.

Samfoga Doh, B. T. (2010) Performance-baced funding mechanisms in the Cameron higher education system: Case of the staff development grant at the University of Buea. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 108 p.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha, Peltoniemi, Kaisa. (2009) Suomen yliopistojen tieteellisen toiminnan tuloksellisuus vuosina 2004-2008

Ojala, K., Ahola, S. (2009) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot työmarkkinoilla Valmistuneiden kokemukset ja koulutuksen vaikuttavuus. Projektin väliraportti 03/09.

Kivinen, O., Hedman, J., Kaipainen, P. (2009) Organisational learning, real-time documentation and on-site analysis — towards intelligent organisations: a case study on team sport. In: A. Méndez Vilas, A. Solano Martín, J. Mesa González & J.A. Mesa González (eds) Research, Reflections and Innovations. Integrating ICT in Education. Vol. 1. Badajoz : FORMATEX,  pp. 92-96.

Kivinen, O., Nurmi, J.  (2009) Sukupuolten keskinäissuhteet korkeakoulutuksessa ja työmarkkinoilla Eurooppalainen vertailu Yhteiskuntapolitiikka 74 (2): 149-157.

Prix, I. (2009) Gender and recent graduates' occupational stratification: the interactive role of the educational and employment sectors in four countries. Comparative Education 45 (4): 545-568.

Galli, L., Ahola, S. (2009) Urkeneeko ura? Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden koulutusmotiivit ja urakehitys

Ahola, S., Galli, L. (2009) Koulutustakuusta ohjaustakuuseen – nuorten koulupudokkaiden nivelvaiheohjauksen kehittäminen Kasvatus 40 (5): 394–406.

Ahola, S., Galli, L., Ikonen, S. (2009)  Koulutuksesta syrjäytymisen ehkäisy Varsinais-Suomessa. Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE.

Lindberg, M. (2009) Opiskeluajat ja siirtyminen korkeakoulutuksesta työelämään. Tiedepolitiikka, 2: 27–33.

Lindberg, M. (2009) Student and early career mobility patterns among highly educated people in Germany, Finland, Italy, and the United Kingdom. Higher Education, 58(3): 339–358.

Ahola, S. (2009) Johan on markkinat – eli pitäisikö rankinglistat rankata? Teoksessa: Aarrevaara T. & Saarinen T. (toim.) Kilvoittelusta kilpailuun?  Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen juhlasymposiumista 25.-26.8.2008. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 101-120.

Lahti, I., Ahola, S. (2009) Bolognan prosessin tavoitteet ja korkeakouluopiskelun todellisuus — arvioita kolmannen vuoden väliasemalla. Tiedepolitiikka 34 (1): 39-52.

Ahola, Sakari, Galli, Loretta, Kivelä, S (2008) Suuri opiskelijakysely 2008. Salon seudun ammattiopiston opiskelijoiden käsityksiä opiskelusta ja oppimisesta, opiskeluympäristöstä sekä ohjauksesta ja opiskelun tukipalveluista

Honkanen, V. (2008) Ammattikorkeakoulusta yrittäjäksi. Yrittäjyyden yksiköistä valmistuneiden koulutuskokemukset, yrittäjäurat ja menestyminen

Kivinen, O., Hedman, J., Peltoniemi, K. (2008) Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus Suomessa 2002-2006

Kaipainen, Päivi (2008) Suurten ajattelijoiden elämäkerrat ja elämänpolut. Bertrand Russellin, Ludwig Wittgensteinin ja Georg Henrik von Wrightin elämäkerrat bourdieulais-pragmatististen ja latourilaisten näkökulmien vertailussa Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 74. (väitöskirja) Turku: Turun yliopisto. 329 pages.

Ojala, Kristiina, Ahola, Sakari (2008) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Kokeilusta kokemuksiin. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 71. Turku: Turun yliopisto, 173 pages.

Kivinen, Osmo, Nurmi, Jouni (2008) Työ, koulutus ja osaaminen. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu yhdeksän maan eurooppalaisessa vertailussa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 72. Turku: Turun yliopisto, 181 pages.

Lindberg, Matti (2008) Diverse Routes from School, via Higher Education, to Employment. A Comparison of Nine European Countries (dissertation) RUSE Research report 70. Turku: University of Turku. 143 pages + original articles 58 pages.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha, Peltoniemi, Kaisa (2008) Productivity of research by disciplines in Finland in 2002-2006. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 73. Turku: Turun yliopisto, 80 pages.

Kivinen, O., Hedman, J., Kaipainen, P.  (2008): Simulation, Experimentalization and Knowing-how. An experimental study on real-time documentation and on-site analysis in team sports. In: Welsh, F., Malpica, F., Tremante, A., Carrasquero, J.V. & Oropeza, A. (eds): The 2nd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics. Proceedings Volume IV, Post-conference Issue. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 54-59.

Kivinen, O., Kaipainen, P., Hedman, J. (2008) Towards Relational Social Sciences – A Bourdieuan/Pragmatist Viewpoint to Inquiry.  In Welsh, F., Malpica, F., Tremante, A., Carrasquero, J.V. & Oropeza, A. (eds): The 2nd International Multi-Conferences on Society, Cybernetics and Informatics. Proceedings Volume IV. Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 169-174.

Kivinen, O., Hedman, J., Kaipainen, P. (2008) Miten tutkia eriarvoisuutta koulutusmahdollisuuksissa? Kasvatus 39 (5): 505–510.

Kivinen, O., Hedman, J., Kaipainen, P.  (2008) Miten koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa tutkitaan? Janus 16 (2): 185-190.

Kivinen, O., Hedman, J. (2008) World-wide University Rankings — A Scandinavian approach. Scientometrics 74 (3): 391-408.

Kivinen, O., Kilpinen, E., Pihlström, S. (2008) Johdanto In: Erkki Kilpinen, Osmo Kivinen & Sami Pihlström (eds.) 2008. Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 7–17.

Kivinen, O., Piiroinen, T. (2008) Kehollisesta osaamisesta kielelliseen tietoon: Metodologinen relationalismi ja pragmatismin perintö. In: Erkki Kilpinen, Osmo Kivinen & Sami Pihlström (eds.) 2008. Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 185–208.

Lindberg, M. (2008) Higher Education-to-work Transitions in the Knowledge Society: The Initial Transition and Positional Competition Point of View. Higher Education in Europe 33(4): 375-385.

Ahola, S. (2008) Laatua yliopistokoulutukseen – pitäisikö yliopisto-opiskelijoilla olla oma PISA-tutkimus. Mania 9/2008, 34.

Ahola, S. (2008) Duaalimalli porskuttaa – näkökulmia korkeakoulutukseen KeVer verkkolehti 7 (2).

Ojala, K., Ahola, S. (2008) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Kokeiluista kokemuksiin. Teoksessa: Maijala, H. & Levonen, J. (toim.) Ylempi ammattikorkeakoulututkinto – Osaamisen ennakointi ja tulevaisuuden haasteet. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 117-134.

Kilpinen, Erkki, Kivinen, Osmo, Pihlström, Sami (toim.) (2008) Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus.

Kivelä, S., Ahola, S. (2007) Ennaltaehkäisyä vai syttyneiden roihujen sammuttamista? VaSkooli-tutkimushankkeen 2. osaraportti.

Ahola, S., Mikkola, J. (2007) Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 62 (verkkoversio).

Kivelä, Suvi, Ahola, Sakari (2007) Elämää nivelvaiheissa. Nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy. Turku: Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE ja VaSkooli-projekti, 151 pages.

Aro, Timo (2007) Julkinen valta ja maassamuuttoa edistävät ja rajoittavat tekijät Suomessa 1880-luvulta 2000-luvulle. (väitöskirja) Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 69. Turku: Turun yliopisto, 324 pages.

Kivinen, O., Hedman, J., Kaipainen, P.  (2007): From Elite University to Mass Higher Education. Educational expansion, equality of opportunity and returns to university education Acta Sociologica 50 (3): 231-247

Kivinen, O. (2007) Higher Education and Science Policy in Finland. In J. Enders & F. van Vught (eds) Towards a cartography of higher educatiion policy change. A Festschrift in Honour of Guy Neave. AE Enchede: CHEPS, University of Twente, 193-199.

Kivinen, O., Nurmi, J. (2007) Job Requirements and Competences: Do qualifications matter? In: U. Teichler (Ed.) Careers of University Graduates. Views and Experiences in Comparative Perspectives. Higher education dynamics 17. AA Dordrecht: Springer, 131-142.

Kivinen, O., Piiroinen, T.  (2007): Realismista ja pragmatismista yhteiskuntatieteissä. Sosiologia 44 (3): 250-252

Kivinen, O. (2007) Korkeakoulutus ja tiedepolitiikka. In: R. Santti & E. Heikkinen (toim.) Keskusteluja tiedepolitiikasta iltapäivällä. Turku: Kirja-Aurora, 43-51.

Kivinen, O., Piiroinen, T. (2007) Yhteiskuntametafysiikasta sosiaalisen elämän tutkimukseen – luonnos evolutionaaris-pragmatistiseksi toimijan näkökulmaksi. Sosiologia 44 (2): 95–108.

Kivinen, O., Piiroinen, T. (2007) Sociologizing Metaphysics and Mind: A Pragmatist Point of View on the Methodology of the Social Sciences. Human Studies 30 (2): 97–114.

Lindberg, M. (2007) Connections between the differentiation of higher education participation and the distribution of occupational status, A comparative study of seven European countries. European Societies 9(4): 551-572.

Lindberg, M. (2007)  At the Frontier of Graduate Surveys’ Assessing participation and employability of graduates with master’s degree in nine European countries. Higher Education, 53 (5): 623–644.

Lindberg, M. (2007) Connections between the Segmentation of Participation and the Distribution of Occupational Status – Comparison of Higher Education Participation and Graduate Employment in Nine European Countries. Finnish Educational Research Association, 275–295.

Ahola, S. (2007) Doctoral education in Finland: between traditionalism and modernity. In: Powell, S. & Green, H. (eds.) The Doctorate Worldwide. Berkshire England and New York: The society for Research into Higher Education, Open University Press and McGraw-Hill, pp. 29-39.

Ahola, S., Hukka, A. (2007) Kohti kandidaatin tutkintoa – Bolognan prosessin dilemmoja ja mahdollisuuksia. Kasvatus 38 (1): 59-62.

Ahola, S., Kivelä, S. (2007) Education is important, but …’ Young people outside of schooling and the Finnish policy of ‘education guarantee’. Educational Research 49 (3): 243-258.

Kivelä, S., Ahola, S. (2006) Koulutusyhteiskunnan syrjäpoluilla VaSkooli-tutkimushankkeen 1. osaraportti.

Kanervo, Otto (2006) Korkeasti koulutetut ja työ. Valintojen rationaalisuus eurooppalaisessa vertailussa. (väitöskirja) Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 68. Turku: Turun yliopisto, 232 paages.

Kivinen, O. (2006) Habitukset vai luontumukset? Pragmatistisia näkökulmia bourdieulaisittain objektiiviseen sosiologiatieteeseen. In: S. Purhonen & J.P. Roos (eds) Bourdieu ja minä. Tampere: Vastapaino, 227-266.

Kivinen, O. (2006) Koulutuspolitiikka In: J. Saari (toim.) Suomen Malli — Murroksesta Menestykseen? Helsinki: Yliopistopaino, 205-226.

Kivinen, O., Poikus, P. (2006) Privileges of Universitas Magistrorum et Scolarium and their justification in charters of foundation from the 13th to the 21st centuries. Higher Education 52 (2): 185-213.

Kivinen, O., Piiroinen, T. (2006) On the Limits of a Realist Conception of Knowledge: A Pragmatist Critique of Archerian Realism. The Sociological Review 54 (2): 224–241.

Kivinen, O., Piiroinen, T.  (2006) Toward Pragmatist Methodological Relationalism: From Philosophizing Sociology to Sociologizing Philosophy. Philosophy of the Social Sciences 36 (3): 303–329.

Ahola, S. (2006) Bolognan juna ja junan ohjaus, eli voiko kehitystä suistaa raiteiltaan.Teoksessa: Aarrevaara, T. & Herranen, J. (toim.): Mikä meitä ohjaa.  Artikkelikokoelma Jyväskylässä 5.-6.9.2005 järjestetystä korkeakoulutuksen tutkimuksen IX symposiumista. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 65-83.

Ahola, S. (2006) From “Different but Equal” to “Equal but Different”. Finnish AMKs in the Bologna Process. Higher Education Policy 19 (2): 173-186.

Ahola, Sakari, Kivelä, Suvi, Nieminen, Minna (2005) Tekemällä oppii. Työssä oppimisen käytäntöjä ammattikorkeakouluissa.  Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 65. Turku: Turun yliopisto, 197 pages.

Fields, Marion (2005) To Educate, Empower or Economise? Lifelong learning in Civil Society Organisations. (dissertation) RUSE Research report 66. Turku: University of Turku, 337 pages.

Kivinen, Osmo, Eriksson-Backa, Kristina, Hedman, Juha (2005) A Proposal for a National Nutritional Strategy. Institutional Catering Services over the Life Span. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 67. Turku: Turun yliopisto, 83 pages.

Kivinen, O., Hedman, J. (2005) From Strategic learning to Recursive Learning Practices. From analyzing the development of functional foods to developing functional services. LEARN Periodical 2005, 10-12.

Kivinen, O., Hedman, J. (2005) Kritiikki vailla näyttöjä. Tieteessä Tapahtuu 23 (7): 49-51.

Kivinen, O., Rinne, R. (2005) Koulu toimintaympäristönä. Toimintaympäristö ja yksilön dispositiot. Pyskologia 40 (4): 459-465.

Kivinen, O., Poikus, P.  (2005) Oppineiden privilegiot ja yliopistojen oikeuttaminen. Perustamisasiakirjat 1200-luvulta 2000-luvulle. Historiallinen aikakauskirja 103 (2): 181-196.

Kivinen, O., Hedman, J. (2005) Jos tulokset eivät miellytä, riko peili.Tieteessä Tapahtuu 23 (5): 43-47.

Kivinen, O., Hedman, J. (2005) Tieteellisen toiminnan tuloksellisuus. Tieteenaloittainen analyysi. Tieteessä tapahtuu 23 (2): 26-32.

Lindberg, M. (2005) ”Pragmatistinen menetelmä kirja”, arvio Andrew Abbottin kirjasta ”Methods of discovery. Heuristics for the Social Sciences”. Sosiologia 42 (4): 333–334.

Lindberg, M. (2005) “Prosessin ja narratiivin merkitys sosiologiassa”, arvio Andrew Abbottin kirjasta ”Time Matters – On Theory and Method. Sosiologia 42 (1): 80–81.

Lindberg, M. (2005) Is It Worth Being ‘Traditional’ in the Era of Mass Individualization? Predicting Labour Market Success of Graduates with Master’s Degrees. Higher Education in Europe, 30(3–4): 385–398.

Ahola, S. (2005) From “Different but Equal” to “Equal but Different”. Finnish AMKs in the Bologna Process. 27th Annual EAIR Forum Proceedings. CD-ROM.

Ahola, S. (2005) Global and Local Priorities in Higher Education Policies: A Headache at the National Level? Tertiary Education and Management 11 (1): 37-53.

Ahola, S. (2005) Matkalla Meritokratiaan? Koulutuksen rooli sosiaalisen liikkuvuuden ja tasa-arvon edistämisessä. Teoksessa: Räsänen, P., Anttila A.-H. & Melin H. (toim): Tutkimusmenetelmien pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja välineet. Jyväskylä: PS- kustannus, 237-255.

Honkanen, Virpi (2004) Yrittänyttä ei laiteta. Ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskoulutuksen viisasten kiveä etsimässä. (väitöskirja). Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 63. Turku: Turun yliopisto,143 + 5 pages.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha (2004) Yliopistolaitoksen tuloksellisuus Suomessa 1999-2003. Yliopistojen panokset ja tulokset tieteenaloittaisessa tarkastelussa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 64. Turku: Turun yliopisto, 67 pages.

Ahola, Sakari, Mikkola, Jyri (2004) Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus. Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 62. Turku: Turun yliopisto, 110 pages.

Kivinen, O., Piiroinen, T. (2004) The Relevance of Ontological Commitments in Social Sciences: Realist and Pragmatist Viewpoints. Journal for the Theory of Social Behaviour 34 (3): 231–248.

Lindberg, M. (2004) Statussekvenssien vertaaminen toisiinsa: optimal matching –analyysi yhdeksän Euroopan maan maisterien työmarkkinahistorioista. Sosiologia, 41(3): 195–211.

Ahola, S. (2004) Yhteishausta yhteisvalintaan. Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittäminen. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:9. Helsinki.

Ahola, S. (2004) Korkeakoulutus ja työelämä – lähtökohtia ilmiöön ja sen tutkimiseen. Teoksessa: Tynjälä, P., Välimaa, J. & Murtonen, M. (toim): Korkeakoulutus, oppiminen ja työelämä. Juva: PS kustannus, 15-36.

Ahola, S., Honkanen, V. (2004) Entrepreneurship education in Finnish Polytechnics.

Ahola, S. (2003) Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittäminen. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:29. Helsinki.

Kivinen, Osmo, Hedman, Juha, Mäkelä, Kai, Metsä-Tokila, Timo (2003) Osaamispääoman arviointi ja ennakointi verkottuvassa tuotannossa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 59. Turku: Turun yliopisto, 219 pages.

Nieminen, Minna, Ahola, Sakari (2003) Ammattikorkeakoulun paikka. Hakijanäkökulma suomalaiseen ammattikorkeakoulujärjestelmään. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 60. Turku: Turun yliopisto, 182 pages.

Honkanen, Virpi, Ahola, Sakari (2003) Kulttuurin koulutus ja uudet urat. Ammattikorkeakouluista kulttuurialalta valmistuneiden koulutuskokemukset, työllistyminen ja yrittäjyys. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 61. Turku: Turun yliopisto, 214 pages.

Kokko, Anu (2003) Käytäntöä vai tiedettä. Kauppatieteilijöiden koulutus ja työ kansainvälisessä vertailussa. (väitöskirja). Helsinki: SEFE. 354 pages.

Kivinen, O., Ristelä, P.  (2003) From constructivism to a pragmatist conception of learning. Oxford Review of Education 29 (3): 363-375.

Kivinen, O., Hedman, J., Nurmi, J., Hautaniemi, R. (2003) Strategic Learning in an Evolving Field of Food and Health (F&H).   LEARN Periodical 3 (2003): 11-13.

Kivinen, O., Varelius, J. (2003)  The Emerging Field of Biotechnology — The Case of Finland. Science, Technology & Human Values 28 (1): 141-161.

Kivinen, O., Nurmi, J. (2003) Unifying Higher Education for Different Kinds of Europeans. Higher Education and Work: a comparison of ten countries. Comparative Education 39 (1): 83-103.

Kivinen, O., Rinne, R. (2003) The Nordic Welfare State Model and European Union Educational Policies. In: P. Rasmussen (Ed.) Educational Policy and the Global Social Order. VlC Publication series No. 34. Centre for the Interdisciplinary Study of Learning, Aalborg: Aalborg University, 23-42.

Kivinen, O., Ahola, S. (2003) Tutkijakoulutuksella vahvuutta korkeakoulututkimukseen. Korkeakoulutieto 2 (3-4): 42-44.

Kivinen, O., Hedman, J., Mäkelä, K. (2003) Tavoitteena täystyöllisyys — suomalainen työvoima riittää Suomen tarpeisiin  Yhteiskuntapolitiikka 68 (4): 369-378.

Kivinen, O. (2003) Hyvät ja pahat — J.P. Roos luokittelijoiden luokittelijana Tieteessä tapahtuu 21 (6): 51-52.

Kivinen, O. (2003) Lukemalla pragmatisteja enemmän luulee vähemmän Tieteessä tapahtuu 21 (5): 50-52.

Kivinen, O., Ristelä, P. (2003) Pragmatistisia näkökulmia konstruktivistisiin oppimiskäsityksiin Psykologia 38 (1): 4-11.

Kivinen, O. (2003)  Yhteiskuntatieteilijät evoluutioteorian asialla. Tieteessä tapahtuu 21(3): 48-50.

Ahola, S. (2002) Suliko ylioppilassuma? Spektri 1/2002, 41-42. Opetushallitus.

Ahola, S., Välimaa, J. (2002) Mitä on korkeakoulututkimus? Teoksessa: S. Ahola & J. Välimaa (toim.): Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa. Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Ahola, S., Mesikämmen, J. (2002) Finnish Higher Education Policy and the Ongoing Bologna Process. Higher Education in Europe 28 (2): 217-227.

Ahola, Sakari, Välimaa, Jussi (toim.) (2002) Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa. Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002,  Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Junttila, N., Kaarakainen, M.-T., Neitola, M., Salminen, T., Talo, J., Votkin, H. (2002) Lasten minäkäsitys ja käyttäytymispiirteet.  Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia - Research on educational sciences 11, 51-94.

Kivinen, O., Silvennoinen, H. (2002) Changing relations between education and work: on the mechanisms and outcomes of the educational system. International Journal of Lifelong Education 21 (1): 44-54.

Kivinen, O., Hedman, J., Ahola, S. (2002) Changes in Differences in Participation in Expanding Higher Education: Reply to Hellevik. Acta Sociologica 45 (2):159-162.

Kivinen, O., Ristelä, P.  (2002) Even Higher Learning Takes Place by Doing: from postmodern critique to pragmatic action. Studies in Higher Education 27 (4): 419-430.

Kivinen, O., Kaipainen, P. (2002) Global Market Competition and Higher Education. South African Journal of Higher Education 16 (1): 60-66.

Kivinen, O. (2002) Higher Learning in an Age of Uncertainty. From Postmodern Critique to Appropriate University Practices. In: O. Fulton & J. Enders (Eds.) Higher Education in a Globalizing World - International Trends and Mutual Observations. A Festschrift in Honour of Ulrich Teichler. AA Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 191-206.

Kivinen, O. (2002) Korkeakoulutus ja talouden kasvu. Kanava 30 (7): 466-468.

Kivinen, O., Nurmi, J., Kanervo, O. (2002) Maisteriopista työuralle. Suomalaiset korkeakoulutetut eurooppalaisessa vertailussa. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 94. Helsinki: Opetusministeriö.

Kivinen, O., Silvennoinen, H., Ahola, S. (2002) Tasa-arvon tavoittelusta markkinoiden puristukseen. Nuorten koulutus ja koulutuspolitiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 61-85.

Kivinen, O., Nurmi, J. (2002) Yhdenmukaista korkeakoulutusta erilaisille eurooppalaisille? Korkeakoulutus ja työ kymmentä maata vertailevan tutkimuksen valossa. Kasvatus 33 (4): 363-382.

Naumanen, Päivi (2002) Koulutuksella kilpailukykyä. Koulutuksen yhteys miesten ja naisten työllisyyteen ja työn sisältöön. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 57. (väitöskirja), 346 pages.

Peltomäki, Mikko (2002) Maan keskellä Mammonan vuori - Suomalaisen yrittämisen henki. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 58. (väitöskirja), 252 pages.

Silvennoinen, Heikki (2002) Koulutus marginalisaation hallintana. (väitöskirja) Helsinki: Gaudeamus.

Kivinen, O., Ahola, S., Hedman, J., Kaipainen, P., Silvennoinen, H. (2001) Paikalliset ratkaisut globaaleihinkin ongelmiin. Suuntaviivoja Turun seudun koulutuspoliittisen ohjelman rakentamiseksi.

Garam, Irma, Ahola, Sakari (2001) Suuntana tulevaisuus. Tutkimus varsinaissuomalaisten abiturienttien koulutustoiveista, -suunnitelmista sekä niiden taustalla olevista käsityksistä. Turku: Länsi-Suomen lääninhallituksen julkaisuja.

Kivinen, Osmo, Ristelä, Pekka (2001) Totuus, kieli ja käytäntö. Pragmatistisia näkökulmia toimintaan ja osaamiseen. Helsinki: WSOY.

Metsä-Tokila, Timo (2001) Koulussa ja Kentällä. Vertaileva tutkimus huipulle tähtäävän urheilun ja koulutuksen yhdistämisestä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 55. Turku: Turun yliopisto. (väitöskirja) 337 pages.

Mikkola, Jyri, Nurmi, Jouni (2001) Ammattikorkeakoulussa asiantuntijaksi. Koulutuksen missio ja opiskelijan arki. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 56. Turku: Turun yliopisto. 133 pages.

Kivinen, O., Mesikämmen, J., Metsä-Tokila, T.  (2001)  A Case Study in Cultural Diffusion: British Ice Hockey and American Influences in Europe. Culture, Sport, Society 4 (1): 49-62.

Kivinen, O., Ahola, S. & Hedman, J. (2001) Expanding Education and Improving Odds? Participation in Higher Education in Finland in the 1980s and 1990s. Acta Sociologica 44 (2): 171-181.

Kivinen, O., Ristelä, P. (2001) Korkeakoulutuksessakin opitaan tekemällä. Postmodernista yliopistokritiikistä pragmatistiseen toimintaan. Yhteiskuntapolitiikka 66 (5): 403-414.

Kivinen, O., Mesikämmen, J., Metsä-Tokila, J. (2001) Miten urheilukulttuuri leviää: britit eurooppalaisen jääkiekkoilun tiennäyttäjinä. In: J. Korpela, T. Hämynen & A. Nevala (toim.) Ihmisiä, ilmiöitä ja rakenteita historian virrassa. Professori Antero Heikkiselle 60-vuotispäivänä omistettu juhlakirja. Joensuu: Studia Carelica Humanistica 16. Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 157-170.

Kivinen, O., Nurmi, J. (2001) Opiskelu maksaan vaivan. Suomen korkeakoulutus eurooppalaisessa vertailussa. Yliopistotieto 29 (3-4): 46-52.

Kivinen, O., Ristelä, P.  (2001) Pragmatismin deweyläis-rortylaiset näkökulmat. Nuorisotutkimus 19 (3): 66-69.

Kivinen, O., Ristelä, P.  (2001) Pragmatistisia näkökulmia tiedonhankintaan ja toimintaan. Metodologinen relationalismi käytännön toiminnassa. Sosiologia 38 (4): 249-259.

Metsä-Tokila, T., Hedman, J. (2001) Internationalisation of the NHL: A European perspective. In: International sociology of sport association (eds.) Sociology of sport and new global order: Bridging perspectives and crossing boundaries. 1st World Congress of Sociology of Sport, Seoul, Korea July 20-24, Yonsei University. Seoul. 247-254.

Ahola, S., Kokko, A. (2001) Finding the Best Possible Students: student selection and its problems in the field of business. Journal of Higher Education Policy and Management 23 (2):191-203.

Ahola, S. (2001) Analysing the Interaction of Education and Occupation: the problem of ‘miscellaneous‘ in large data sets-    In T. P. Jensen & A. Holm (eds.): Nordic Labour Market Research on Register Data. TemaNord 2001:593. Nordic Council of Ministers, Copenhagen. [No 71]

Ahola, S., Kivinen, O.  (2001) Postgraduate Education in Europe Harmonising with a dissonance?

Kivinen, Osmo, Mesikämmen, Jani, Metsä-Tokila, Timo (2000) Kylmä kiekkosota - Kaksi mannerta kaksi kulttuuria. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 51. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura ry.

Kivinen, Osmo, Varelius, Juha (2000) Piilaaksosta BioCityyn. Eurooppalainen bioteknologia Amerikan malliin? Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 51. Turku: Turun yliopisto 134 pages.

Hämäläinen, Vesa, Nurmi, Jouni (2000) Tekniikkaa oppimassa - Insinöörikoulutuksessa kaikki hyvin, mutta... Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 52. Turku: Turun yliopisto, 167 pages.

Tomusk, Voldemar (2000) The Blinding Darkness of the Enlightenment: Towards the understanding of post state-socialist higher education in Eastern Europe. Research Unit for the Sociology of Education. Report 53. Turku: University of Turku. (Dissertation) 311 pages.

Ahola, Sakari, Olin, Nina (2000) Yliopiston piilo-opetussuunnitelma. Eli tutkimus siitä, miten yliopistossa pärjää pelaamalla yliopistopeliä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 54. Turku: Turun yliopisto, 188 pages.

Kaipainen, P., Kivinen, O., Ahola, S. (2000) Finland In: J. Huisman & J. Bartelse (Eds.) Academic careers: A Comparative Perspective. Centre for Higher Education Policy Studies. Enschede: Universiteit Twente, 51-59.

Kivinen, O., Hedman, J.  (2000)  From a Loan-Based to a Grant-Based Student Support System: the Finnish Experience. European Journal of Education 35 (1): 97-109.

Kivinen, O., Nurmi, J., Salminiitty, R. (2000) Higher Education and Graduate Employment in Finland. European Journal of Education 35 (2): 165-177.

Kivinen, O. (2000) How to redesign the relations between the educational system and working life. In: K. Nyyssölä (Ed.) New Challenges in the Cooperation between Education and Training and Working Life. Final report. Helsinki: Ministry of Education and National Board of Education in cooperation with the European Commission, 152-159.

Kivinen, O., Rinne, R. (2000) State, Governmentality and Education: The Nordic experience. In: Stephen J. Ball (Ed.) Sociology of Education, volume IV: Politics and Policies. London and New York: Routledge, 1735-1752.

Kivinen, O., Kaipainen, P.  (2000) United States and European Research & Development Policy in the Field of Biotechnology. Athens: Research Institute for European and American Studies (RIEAS): Research Paper, No. 79.

Kivinen, O., Ahola, S., Hedman, J. (2000) Korkeakoulutukseen osallistumisen erot ja tasa-arvo. Sosiologia 37 (1): 61-63.

Kivinen, O., Silvennoinen, H. (2000) Koulussa ja työssä oppimisen ehdot ja mahdollisuudet. Aikuiskasvatus 20 (4): 306-315.

Kivinen, O., Silvennoinen, H. (2000) Koulutushyvän jakautuminen: koulutuksen vaikuttavuusmekanismit. In: R. Raivola (ed.) Vaikuttavuutta koulutukseen. Suomen Akatemian julkaisuja 2/00, 51-69.

Ahola, S., Kaipainen, P., Kivinen, O., Silvennoinen, H. (2000) Koulutuksen ja osaamisen uusia muotoja etsimässä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2 (2): 63-72.

Ahola, S. (2000) Hidden Curriculum in Higher Education - something to fear for or comply to?

Ahola, S. (2000) Takuulla tavoitteeseen. Kasautuuko hyväosaisuus valmennuskursseilla? Yliopistotieto 28 (1): 55-58.

Kaipainen, P. (2000) Korkeat virkamiehet vieraisilla. Yliopistotieto 39 (14): 22.

Raitanen, Anu, Kokko, Anu (2000) Miten tulevaisuuden ekonomit valikoidaan? Kauppatieteellisen koulutuksen hakijat, pääsijät ja opiskelijavalintojen kehittäminen. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisu 76. Helsinki: Opetusministeriö.

Ahola, S. (1999) The Matching of Educational and Occupational Structures in Finland and Sweden. Thessaloniki: CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Ahola, S., Silvennoinen, H. (1999) Towards New Understanding of School-to-Work Transitions. In: O. Kivinen, H. Silvennoinen & P. Puustelli (eds.): Work-Based Learning. Prospects and Challenges. Helsinki: Ministry of Education.

Hedman, J., Aaltonen, S. (1999) The External Economic Impacts of the University of Turku. Self-Evaluation Report. Rehtorinviraston julkaisusarja 6/1999:66. Turun Yliopisto.

Honkanen, Petri (1999) Lainsäätäjä Jumalan armosta? Yhteiskunta koulutuskomiteoiden mietinnöissä 1856-1996. RUSEn julkaisuja 2. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto.

Hyyppä, Henrik (1999) Varanto varastossa. Koulutus sivistää, jalostaa ja varastoi joutoväkeä. RUSEn julkaisuja 3. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto.

Kivinen, Osmo, Silvennoinen, Heikki, Puustelli, Pia (Eds.) (1999) Work-based learning. Prospects and Challenges. Helsinki: Ministry of Education 1999.

Kivinen, Osmo, Ahola, Sakari, Kaipainen, Päivi (Eds.) (1999) Towards the European Model of Postgraduate Training. Research Unit for the Sociology of Education. Report 50. Turku: Turun yliopisto.

Kivinen, O., Ahola, S. (1999) Conclusions: diversity or harmonisation? In: O. Kivinen, S. Ahola & P. Kaipainen (Eds.) Towards the European Model of Postgraduate Training. Research Unit for the Sociology of Education, Report 50, Turku: University of Turku, 257-283.

Kivinen, O., Peltomäki, M. (1999) Apprenticeship Training. In: O. Kivinen, Silvennoinen, H. & Puustelli, P. (Eds.) Work-based learning. Prospects and Challenges. Helsinki: Ministry of Education, 97-118.

Kivinen, O., Silvennoinen, H. (1999) From Classroom Lessons to Knowing How. In: O. Kivinen, Silvennoinen, H. & Puustelli, P. (Eds.) Work-based learning. Prospects and Challenges. Helsinki: Ministry of Education, 9-15.

Kivinen, O., Ahola, S. (1999) Higher Education as Human Risk Capital. Reflections on Changing Labour Markets. Higher Education Vol 38 (2): 191-208.

Kivinen, O. (1999) How Fares the University? And How Should it Fare. In: I. Fägerlind, I. Holmesland & G. Strömqvist (Eds.) Higher Education at the Crossroads. Tradition or Transformation? Studies in Comparative and International Education 48.  Stockholm: Stockholm University, 133-146.

Kivinen, O., Peltomäki, M. (1999) On the Job or in the Classroom? The Apprenticeship in Finland from the 17th Century to the 1990’s.   Journal of Education and Work 12 (1): 75-93.

Kivinen, O., Ahola, S., Kokko, A. (1999) PhD Training in Finland: problems and prospects. In: O. Kivinen, S. Ahola & P. Kaipainen (Eds.) Towards the European Model of Postgraduate Training. Research Unit for the Sociology of Education. Report 50, Turku: University of Turku, 51-81.

Kivinen, O. (1999) Towards Locally Organized Work-Based Learning. In: O. Kivinen, Silvennoinen, H. & Puustelli, P. (Eds.) Work-based learning. Prospects and Challenges. Helsinki: Ministry of Education, 58-96.

Kivinen, O., Silvennoinen, H. (1999) Work and Learning: Challenges for the Future. In: O. Kivinen, Silvennoinen, H. & Puustelli, P. (Eds.) Work-based learning. Prospects and Challenges. Helsinki: Ministry of Education, 163-179.

Kivinen, O., Nurmi, H. (1999) Valkoinen elefantti yliopiston rahoitusviidakossa. Tieteessä tapahtuu 17 (4): 36-39.

Kivinen, O., Ahola, S. (1999) Introduction. In: O. Kivinen, S. Ahola & P. Kaipainen (Eds.) Towards the European Model of Postgraduate Training. Research Unit for the Sociology of Education. Report 50, Turku: University of Turku, 1-15.

Kivinen, O.  (1999) Koulutuksen kehityskaari — valikoidun yläluokan etuoikeudesta koko kansan kulutushyödykkeeksi In: Latikka A.-M. (ed.) Puoli vuosisataa. MMM Juhlakirja. Otava. Keuruu, 200-203.

Klemelä, Kirsi (1999) Ammattikunnista ammatillisiin oppilaitoksiin. Ammatillisen koulutuksen muotoutuminen Suomessa 1800-luvulta 1990-luvulle. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 48, Turku: Turun yliopisto, 420 pages.

Nyyssölä, Kari, Pajala, Sasu (1999) Nuorten työura. Helsinki: Gaudeamus.

Parikka, Anu (1999) Ekonomi vai Tradenomi? Kaupallisen alan korkeakoulutus 1990-luvulla. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 46, Turku: Turun yliopisto, 254 pages.

Puustelli, Pia  (1999) Koulutus- ja työmarkkinauudistuksilla syrjäytymistä vastaan. Vertaileva katsaus nuorille suunnattuihin tukitoimiin EU-maissa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 47, Turku: Turun yliopisto, 272 pages.

Ollikainen, Aaro (1999) The Single Market for Education and National Educational Policy. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 49. Turku: University of Turku, (dissertation), 310 pages.

Silvennoinen, Heikki, Aaltonen, Satu (1999) Työ ja koulutustarve. Aikuisväestön lisäkoulutustarpeet työelämässä. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisu 70. Opetusministeriö.

Ahola, S. (1998) Matkalla akateemisten heimojen keskuudessa. Sosiologia 35 (4): 326-327.

Ahola, Sakari, Nurmi, Jouni (1998): Koulutusväylät, työmarkkinat ja valikoituminen. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 54. Helsinki: Opetusministeriö.

Nurmi, Jouni (1998) Keiden koulutusväylät? Laveneva korkeakoulutus ja valikoituminen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 44, (väitöskirja). 187 +12 pages.

Arasmo, Alpo (1998) Tohtoridoktriinilla tietoyhteiskuntaan. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 44. Turku: Turun yliopisto, 172 pages.

Koivisto, Juha (1998) Professorit järjestykseen. Kasvatustieteen virantäytöt 1970- luvulta 1990-luvulle. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 45, Turku: Turun yliopisto, 248 pages.

Kivinen, Osmo, Tulkki, Pasi, Metsä-Tokila, Timo, Hyvönen, Erno (1998) Työperäiseen koulutukseen. Neljän maan vertailu ja Suomen malli. RUSEn julkaisuja 1. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE. Turku: Turun yliopisto.

Kivinen, O., Hedman, J. (1998) Finnland/Finland. In: Scwrtz, S, Daniel, H-D & Teichler, U. (Eds.) Costs of Study, Student Income and Study Behaviour in Selected European Countries. Kassel: Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, Universität Gesamthochschule Kassel.

Kivinen, O., Rinne, R. (1998) The Finnish Higher Education Policy and Teacher Training. Paedagogica Historica. International journal of the history of education. Supplementary series volume III. GENT C.S.H.P., 447-470.

Kivinen, O., Rinne, R. (1998) From the Mass to the Elite: Structure, Limits and Future of Scandinavian Educational Systems. In: A. Tjedldvoll (Ed.) Education and the Scandinavian Welfare State in the Year 2000. Equality, Policy and Reform. New York & London: Garland Publishing Inc., 335-352.

Kivinen, O., Rinne, R. (1998) Methodological Challenges for Comparative Research into Higher Education. Interchange 29 (2): 121-136.

Kivinen, O., Rinne, R. (1998) State, Governmentality and Education — the Nordic experience. British Journal of Sociology of Education 19 (1): 39-52.

Kivinen, O. (1998) Ikuisen oppimisen evankeliumi. In: Silvennoinen H. & Tulkki, P. (edsl) Elinikäinen oppiminen. Helsinki & Tampere: Gaudeamus, 175-193.

Kivinen, O., Peltomäki, M. (1998) Työpaikalla vai koulunpenkillä? Oppisopimus Suomessa 1600-luvulta 1990-luvulle. Janus 6 (1): 34-50.

Kivinen, O. (1998) Rouva paratkoon. Yhteiskuntapolitiikka 63 (5-6): 488-489.

Kivinen, O. (1998) Tohtorikoulutus kansainväliseen vertailuun. Yliopistotieto 26 (4): 36-39.

Silvennoinen, Heikki, Tulkki, Pasi (toim.) (1998) Elinikäinen oppiminen. Helsinki: Gaudeamus.

Silvennoinen, H., Saarinen, T., Hedman, J. (1998) Tärkeintä on voitto ja palkinnot. Tiedepolitiikka 1: 41-50.

Silvennoinen, H., Saarinen, T., Hedman, J. (1998) Suurtyöttömyys ja vastavalmistuneen vaihtoehdot. Kasvatus 3: 267-279.

Ahola, S. (1997) Different but Equal - Student Expectations and the Finnish Dual Higher Education Policy. European Journal of Education 32 (3): 291-302.

Ahola, S. (1997) Tarvitseeko postmoderni oman sosiologisen teorian? Sosiologia 34 (1): 64-66.

Ahola, S., Nurmi, J. (1997) Ammattikorkeakoulu tuli - mitä korkeakoulutuksen kentässä tapahtui? In K. Nyyssölä & T. Saarinen (eds.): Näkökulmia korkeakoulutuksen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskus. Raportti 41, pp. 139-161. Turku: Turun Yliopisto.

Ahola, S., Nurmi, J. (1997) Choosing University or Vocational College - the Formation of Educational Preferences. Scandinavian Journal of Educational Research 41 (2): 127-139.

Hedman, J., Hyyppä, H. (1997) Korkeakoulutuksen alueellinen tuotto. Teoksessa: Nyyssölä K. & Saarinen T. (toim.): Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, Raportti 41. Turku: Turun yliopisto. 163-181.

Kivinen, Osmo, Lehti, Hannu, Metsä-Tokila, Timo (1997) Tohtoroitumisen ilot ja kirot. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 40. Turku: Turun yliopisto. 201 pages.

Kivinen, O., Kurtakko, K., Eskola, J. (Eds.) (1997) Adult Education without Barriers. Discussion and Research in European Context. Adult education. Publications C 16. Rovaniemi: University of Lappland.

Simola, H., Kivinen, O., Rinne, R. (1997) Didactic Closure: Professionalization and Pedagogic Knowledge in Finnish Teacher Education. Teaching & Teacher Education 13 (8): 877-892.

Kivinen, O. (1997) Higher Education and Employment: Graduate credentials in a changing labour market. Higher Education in Europe XXII (4): 443-455.

Kivinen, O. (1997) In Quest of expertise and Humility.  In. Kurtakko, K., Kivinen, O. & Eskola, J. (eds.) Adult Education without Barriers. Discussion and Research in European Context. Rovaniemi: University of Lapland. Adult education. Publications C 16. Katsauksia ja puheenvuoroja, 66-82.

Kivinen, O. (1997) Les jeunes et la politique de l’enseignement Revue de la politique nationale de la Jeunesse. Finlande. Rapport national. Conseil de l’Europe. Ministère de l’Education, 142-150.

Kivinen, O. (1997) Asiantuntevaan asiantuntemattomuuteen. Tiedepolitiikka 22 (1): 37-45.

Kivinen, O. (1997) Young People and Education Policy. Review of National Youth Policy. Finland. National Report. Council of Europe. Finland. Ministry of Education, 142-150.

Kivinen, O. (1997) Nuoret ja koulutuspolitiikka. Suomen nuorisopolitiikan maatutkinta. Opetusministeriö. Euroopan neuvosto, 96-101.

Kivinen, O. (1997) Valtakunnallisesta paikalliseen koulutuksen ja työn yhteensovittamiseen. In: M. Ahtee and M. Rossi (eds.) Kohti koulutuksen ja työelämän moninaisuutta. Yliopistopaino. Helsinki, 39-43.

Kivinen, O., Ahola, S. (1997) Kireän hakukilvan opiskelijavalinnat. Yliopistotieto 25 (3): 14-19.

Kivinen, O., Metsä-Tokila, T. (1997) Nuori, mutta kokenut tohtori - miltei mahdoton yhtälö. Yliopistotieto 25 (2): 56-59.

Laiho, Irma (1997) Mestareiden opissa. Tutkijakoulutus Suomessa sotien jälkeen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 42, Turku: Turun yliopisto. 227 pages.

Nyyssölä, Kari, Saarinen, Taina (toim.) (1997) Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 41. Turku: Turun yliopisto, 228 pages.

Ahola, S. (1996) Different but Equal - eli mikä ammattikorkeakoulussa on erilaista. In J-P. Liljander, (ed.): Erilaistuva korkeakoulutus. Artikkelikokoelma Jyväskylässä 15.-16.8.1996 järjestetystä korkeakoulututkimuksen VI symposiumista. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, pp. 37-49.

Nyyssölä, Kari (1996) Työvoimakoulutus ja akateeminen yrittäjyys. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 34. Turku: Turun yliopisto, 156 + 9 pages.

Ollikainen, Aaro, Honkanen, Petri (1996) Kosmopoliittien kilpakenttä. Näkökulmia korkeakoulutuksen kansainvälisyyteen.  Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 35. Turku: Turun yliopisto, 187 pages.

Orelma, Ari (1996) Insinöörikoulutus epävarmuuden yhteiskunnassa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 36. Turku: Turun yliopisto, (väitöskirja) 259 pages.

Helo, Tuomo, Hedman, Juha (1996) Korkeakoulujen tuotokset tuotantopanoksena. Alueellinen ja tehdasteollisuuden toimialoittainen tarkastelu. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 37. Turku: Turun yliopisto, 222 pages.

Ketonen, Kimmo, Nyyssölä, Kari (1996) Palkitsemisen politiikka. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 39. Turku: Turun yliopisto, 157 + 6 pages.

Kivinen, O., Rinne, R. (1996) Changing higher education policy. Three Western models. In: Z. Morsy and P.G. Altbach (Eds.) Higher Education in an International Perspective. New York & London: Garland Publishing Inc., 169-177.

Simola, H., Kivinen, O., Rinne, R. (1996) Decontextualizing Pedagogy: The Rise of Didactic Closure in Finnish Teacher Education. In: Th. Sanders and I.M. Vez (eds.) Lifelong Learning in European Teacher Education. Osnabrück: Compare - TE European Network, 188-214.

Kivinen, O., Rinne, R. (1996) Higher Education, Mobility and Inequality: the Finnish case. European Journal of Education 31 (3): 289-310.

Meek, V. Lynn, Goedegebuure, Leo, Kivinen, Osmo, Rinne, Risto (Eds. + Introduction and Conclusion) (1996) The Mockers and Mocked; Comparative Perspectives on Differentiation, Convergence and Diversity in Higher Education. Oxford: Pergamon Press, 239 pages.

Kivinen, O., Kivirauma, J. (1996) El modelo de la escuela moderna y el crecimiento de la educación especial. In: B. Franklin (ed.) Interpretacíon de la discapacidad. Teoría e historia de la educación especial. Barcelona: Ediciones Pomares-Corredor, 269-312.

Kivinen, O., Rinne, R. (1996) The Problem of Diversification in Higher Education: counter tendencies between divergence and convergence in the Finnish higher education system since the 1950s. In: V.L. Meek, L. Goedegabuure, O. Kivinen &  Rinne, R. (Eds.) The Mockers and Mocked; Comparative Perspectives on Differentiation, Convergence and Diversity in Higher Education. Oxford: Pergamon Press, 95-116.

Kivinen, O., Rinne, R. (1996) The second chance: the vital myth of equal opportunities in adult education. In: R. Edwards, A. Hanson & P. Raggatt (eds.) Boudaries of Adult Learning. London & New York:  Routledge and The Open University, 183-195.

Kivinen, O., Rinne, R. (1996) Teacher Training and Higher Education Policies in Finland since the World War II. In: H. Simola & T. Popkewitz (eds.) Professionalization in Education. Department of Teacher Education. Research report 196, Helsinki: University of Helsinki, 76-96.

Kivinen, O. (1996) Sosiologian lukemisen taidosta ja kirjoittamisen vaikeudesta. In: T. Kyntäjä, A.-M. Konttinen & P. Vänttinen (eds.) Sosiologiaa ajassa ja tilassa. Turkulaista sosiologiaa 70-vuotta. Sociological Research Reports B 30, Turku: University of Turku, 96-102.

Kivinen, O. (1996) Valtion rooli koulutusvaltiossa ja -politiikassa. In: M. Wiberg (ed.) Politiikan moninaisuus. Publications C 188, Turku: University of Turku, 140-156.

Simola, H., Kivinen, O., Rinne, R.  (1996) Decontextualizing Pedagogy:The Rise of Didactic Closure in Finnish Teacher Education. ERIC resources in education ed 399243

Kivinen, O., Rinne, R. (1996) How Functional the School System Is? The Changing Relationship between Education and Society in Finland from 1860s to 1990s. In: ISCHE XVIII. Schooling in Changing Societies Historical and Comparative Perspectives (c. 1750-1996). Abstracts. Krakow. August 6-9, pp. 50-51.

Kivinen, O.  (1996) Keskustelua kansalaisuudesta ja valtiosta. Tiedepolitiikka 21 (3): 51-53.

Kivinen, O.  (1996) Kysymyksiä aikuiskoulutuksesta ja työttömyydestä. Aikuiskasvatus 16 (3): 165-170.

Silvennoinen, H., Saarinen, T., Hedman, J. (1996) Yliopistojen ja koulutusalojen työmarkkinaprofiilit.  Teoksessa: Erilaistuva korkeakoulutus (toim. Liljander, J-P.) Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 111-126.

Tulkki, Pasi (1996) Valtion virka vai teollinen työ? Insinöörikoulutus sosiaalisena ilmiönä 1802-1939 (väitöskirja). Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 38. Turku: Turun yliopisto, 351 pages.

Vanttaja, Markku (1996) Muutosagentteja ja reviirin vartijoita. Kasvatustieteilijöiden näkökulmia kasvatusalan rakenteelliseen kehittämiseen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 33. Turku: Turun yliopisto, 135 pages.

Helo, Tuomo, Uusitalo, Roope (1995) Kannattaako korkeakoulutus? Kustannus-hyöty -analyyttinen arvio korkeakoulutusinvestointien tuotoista Suomessa 1975-1990. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 24. Turku: Turun yliopisto, 148 pages.

Nyyssölä, Kari (1995) Korkeakoulutetut työllisyyskoulutuksessa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 26. Turku: Turun yliopisto, 130 + 7 pages.

Järvinen, Marjo-Riitta (1995) Ammattikorkeakoulut ja yhteensulauttaminen Suomessa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 27. Turku: Turun yliopisto, 162 pages.

Vanttaja, Markku, Ketonen, Kimmo (1995) Korkeakoululaitoksen rakenteellinen kehittäminen. Tapaustutkimus lääketieteen ja kasvatustieteen koulutusaloilta. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 28. Turku: Turun yliopisto, 239 pages.

Ahola, Sakari (1995) Eliitin yliopistosta massojen korkeakoulutukseen. Korkeakoulutuksen muuttuva asema yhteiskunnallisen valikoinnin järjestelmänä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 30. Turku: Turun yliopisto, 203 pages.

Ahola, Sakari & Nurmi, Jouni (1995) Kilpahaku korkeakoulutukseen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 31. Turku: Turun yliopisto, 118 pages.

Hautala, Jouni, Orelma, Ari & Tulkki, Pasi (1995) Insinöörikoulutus valinkauhassa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 25. Turku: Turun yliopisto, 317 pages.

Kivinen, O., Ahola, S., Kankaanpää, A. (1995) Current and Future Demand for Graduates: Problems of Comparative Analysis. European Journal of Education 30 (2): 187-201.

Kivinen, O., Rinne, R. (1995) Education of the Elementary School Teachers and Images of Citizenship in Finland during the 19th and 20th Centuries. Scandinavian Journal of Educational Research 39 (3): 237-256.

Kivinen, O., Rinne, R. (1995) The Social Inheritance of Education. Equality of Educational Opportunity among Young People in Finland. Statistics Finland. Education 1995:15. Helsinki. 135 pages.

Kivinen, O., Rinne, R. (1995) Koulutuksen periytyvyys - Nuorten koulutus ja tasa-arvo Suomessa. SVT, Education 1995:4. Statistics Finland. 153 pages.

Kivinen, O., Rinne, R. (1995) Korkeakoulutuksen kahtiajako. Janus 3 (2): 97-116.

Kivinen, O., Rinne, R. (1995) Koulutuserojen pysyvyys. Sosiologia 32 (2): 90-105.

Kivinen, O., Rinne, R. (1995) Mitä aikuiskasvatustutkimus on. Aikuiskasvatus 15 (4): 255-264.

Kivinen, O. (1995) Opetuksen, tutkimuksen ja opiskelun yhteys - kirkas utopia yliopiston harmaassa arjessa. In: M. Wiberg (ed.) Yliopisto uusiksi. Tampere: Gaudeamus Kirja, 155-171.

Kivinen, O., Rinne, R. (1995) Vertailevan korkeakoulututkimuksen metodologisia haasteita. In. I. Nieminen (ed.) Menetelmävalintojen viidakossa. Department of Education. Publications B 13, Tampere: University of Tampere, 227-244.

Kivinen, O., Rinne, R. (1995) Educational Research, a Hostage of Teacher Training? The Historical Context of Educational Research in Finland. In: ISCHE 17, History of Educational Studies. Abstracts. Berlin, September 13-17, pp. 107-108.

Kivinen, O., Rinne, R., Järvinen, Marjo-Riitta, Koivisto, J., Laakso, T. (1995) Koulutuksen säätelyjärjestelmät Euroopassa - kuuden maan lainsäädäntö-, ohjaus- ja säätelyjärjestelmät. Opetushallituksen julkaisuja. Helsinki: Hakapaino Oy, 390 pages.

Kivinen, O., Rinne, R. (1995) Koulutuksen kentät ja kulku In: T. Takala (Ed) Kasvatussosiologia, 67-106.

Kivinen, O. (1995) Yliopisto, tutkimus ja tutkimusyliopisto. Korkeakoulutieto 22 (1): 7-12.

Rinne, Risto, Sivennoinen, Heikki & Valanta, Jose (1995) Työelämän aikuiskoulutus. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 29. Turku: Turun yliopisto, 180 pages.

Saarinen, Taina (1995) Nousukaudesta lamaan, määrästä laatuun. Korkeakouluarvioinnin käynnistyminen ja kokemukset laitoksilla. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 32. Turku: Turun yliopisto, 217 pages.

Kivinen, Osmo (toim.) (1994) Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 21. Turku: Turun yliopisto.

Kivinen, O., Rinne, R. (1994) The Thirst for Learning, or Protecting One’s Niche? British Journal of Sociology of Education 15 (4): 515-528.

Kivinen, O., Rinne, R. (1994) Offentlig och privat utbildning i Finland: Utbildningssystemets historiska förändring. In: H. Andersson and I. Nelsson (eds.) Kampen om lärohusen: studier kring statsmakt och föräldrarrätt i nordisk skolutveckling. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Kivinen, O., Rinne, R. (1994) Kansanopettajat ja kansalaiskuvan muutos 1800- ja 1900-luvuilla. In: M. Kuikka & S. Gladth, J. Kauranne and A. Lappalainen (ed.) Koulu ja menneisyys 1994. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja 1994. Helsinki, pp. 73-105.

Kivinen, O., Rinne, R. (1994) Korkeakoulutuksen kirjavoituminen. Kasvatus 25 (2): 124-136.

Kivinen, O. (1994) Massoittuvan korkeakoululaitoksen eriytyvä kehitys. In: O. Kivinen (toim.) Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 21. Turku: Turun yliopisto, 161-180.

Kivinen, O., Rinne, R. (1994) Tieteen kehto vai leipäpuu. Näköaloja korkeakoulupolitiikkaan. Helsinki: WSOY. 146 pages

Kivinen, O. (1994): Valtiovalta vetäytyy, markkinavoimat etenevät, mutta mitä korkeakoulut tekevät? In: O. Kivinen (toim.) Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 21. Turku: Turun yliopisto, 9-14.

Kivinen, O., Rinne, R. (1994) Teachers and the Teacher Education of the People: Elementary School Teachers and Images of Citizenship in Scandinavia during the 19th and 20th Centuries. ERIC resources in education ed 369560.

Kivinen, O., Rinne, R. (1994) Adult Education and Universities in the Era of Economic Depression. In: M. Parjanen (ed.) Outside the Golden Gate - Prospects and comparisons in Finnish Adult Higher Education. University of Tampere. Institute of Extension Studies A 3, 4-17.

Kivinen, O.  (1994) Recent Issues in University Continuing Education in Finland EUCEN. Fifth European Conference: Continuing Education in Spain and in Europe. Proceedings. Continuing Education Studies. University of Barcelona. Bosch i Gimpera Foundation May 13-16, 1993 (Published in 1994), 33-34.

Rinne, R., Kivinen, O., Ahola, S. (1994) Eivätkö aikuiset kouluttaudu? Aikuiskasvatus 14 (2): 148-151.

Kivinen, O., Rinne, R. (1994) Korkeakoulujen aikuiskoulutus. In: R. Jakku-Sihvonen and P. Yrjöjä (toim.) Aikuiskoulutus 1900-luvun Suomessa. Opetushallitus. Helsinki: Hakapaino Oy, 249-260.

Kivinen, O., Rinne, R. (1994) Työelämän vaikutuksen ja koulutuksen arviointi. In: R. Jakku-Sihvonen, A. Räisänen & P. Väyrynen (toim.) Virikkeitä koulutuksen arvioinnin kehittäjille. Opetushallitus. Koulutuksen arviointi ja seuranta 2., 91-101.

Naumanen, Päivi (1994) Tiedon, taidon ja vallan tiellä. Miesten ja naisten kouluttautuminen ja työ. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 22. Turku: Turun yliopisto, 276 pages.

Nyyssölä, Kari (1994) Nuoret ja työmarkkinoiden joustavuus. (väitöskirja). Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 20. Turku: Turun yliopisto, 262 + 10 pages.

Nurmi, J., Ahola, S. (1994) Sijoittumiskitka rakenteellisen laman työmarkkinoilla.Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta vuosina 1988-1992 valmistuneiden kandidaattien sijoittuminen ja työmarkkina-asema syksyllä 1990. Hallintoviraston julkaisusarja 2/1994. Turku: Turun yliopisto.

Silvennoinen, Heikki, Naumanen, Päivi & Hautala, Jouni (1994): Työt ja taidot ajan tasalla? Näkökulmia työelämän muutoksiin ja koulutustarpeisiin. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 23. Turku: Turun yliopisto. 257 pages.

Ahola, S. (1993) Aikuisten koulutuspreferenssit ja aikuiskoulutukseen osallistuminen. In P. Remes (ed.) Aikuisten positiivinen koulutusvalinta: työssä vai koulussa oppiminen? Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B 78. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Ahola, S. (1993) Diversification and the Mass Higher Education System in Finland. Martin Trow Revisited. Teoksessa H. Jalkanen & L. Leistinen (toim.) Korkeakoulutuksen kriisi. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kaskinen, Juha & Nyyssölä, Kari (1993) Töihin vai talkoisiin? Nuoret työ- ja koulutusmarkkinoiden murroksessa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 19. Turku: Turun yliopisto. 209 pages.

Hypén, Kimmo, Kivinen, Osmo, Rinne, Risto (1993) Aikuiskoulutukseen osallistumisen alueelliset erot. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 14. Turku: Turun yliopisto. 131 pages.

Järvinen, Marjo-Riitta, Kivinen, Osmo, Rinne, Risto (1993) Yhteensulauttaminen korkeakoulupolitiikan välineenä. Ulkomaiset mallit ja Suomen korkeakouluverkon uudelleenjärjestely. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 16. Turku: Turun yliopisto. 163 pages.

Kivinen, Osmo, Rinne, Risto, Kankaanpää, Arto, Haltia, Petri & Ahola, Sakari (1993) Ammatti, koulutus ja kvalifikaatiot. Yhdysvaltojen ja Kanadan työperäiset ammattien luokitusjärjestelmät ja niiden sovellutusmahdollisuudet Suomessa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 17. Turku: Turun yliopisto. 190 pages.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Adult Education in Different Regions of Finland. In: P. Gam, S. Tosse, J. Tuomisto, M. Klasson and B. Wahlgren (Ed. Board) Social Change and Adult Education Research in Nordic Countries. 1991/1992. Nordic Folk Academy. Copenhagen, 90-104.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Adult Education the Second Chance: Fact and Fiction. Scandinavian Journal of Educational Research 37 (2): 115-128.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Society, Education and Vocational Competition: Towards flexible society of continuous adult education. University of Jyväskylä. Institute for Educational Research. Publication series B:83, pp. 13-24.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Changing Higher Education Policy. In. Z. Morsy and P.G. Altbach (Eds.) Higher Education in International Perspective: Toward the 21st Century. New York: Advent, pp. 177-185.

Kivinen, O. (1993) The Education Market, Qualifications and European Integration. Higher Education in Europe XVIII (2): 24-36.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Educational Qualifications and the Labour Market: A Scandinavian perspective. Industry and Higher Education 7 (2): 111-118.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Sustainable Faith in Education. In: M. Rahikainen (ed.) Austerity and Prosperity. Perspectives on Finnish Society. Teaching Monographs 15. Lahti, pp. 104-113.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Grundutbildning och medborgarfostran. Medborgarbilden i Finland på 1800- och 1900-talen. Historisk Tidskrift för Finland 78 (2): 213-232.

Kivinen, O. (1993) Kankeasta järjestelmäkeskeisyydestä joustavaan koulutukseen. In: E. Asp and P. Hakkarainen (Eds.). Innovaatioilla tulevaisuuteen. University of Turku. Sociological Research Reports B 26, 179-190.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Koulutus ja hyvinvointivaltion näköalat. Kasvatus 24 (1): 7-16.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Laitostunut koulutus ja 2000-luvun haasteet. In: Suomi 2020. Visioita kansakunnan tulevaisuudesta. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 93-108.

Kivinen, O. (1993) Työ- ja koulutusmarkkinoiden toiminta - haaste Ey koulutuspolitiikalle. Aikuiskasvatus 13 (1):21-29.

Kivinen, O., Järvinen, M., Rinne, R. (1993) Yhteensulauttaminen korkeakoulupolitiikan välineenä. Ulkomaiset mallit ja Suomen korkeakouluverkoston uudelleenjärjestely. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 16. Turku: Turun yliopisto. 160 pages.

Kivinen, O., Rinne, R., Ketonen, K. (1993) Yliopiston huomen - korkeakoulupolitiikan historiallinen suunta Suomessa. Helsinki: Hanki ja Jää. 278 pages.

Kivinen, O., Tulkki, P.  (1993) Ammattikorkeakouluja koskeva tutkimus täydessä käynnissä. Kokeiluposti 1: 12-14.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Korkeakoululaitoksen erilaistuminen ja työelämä: reunamerkintöjä korkeakoulupolitiikan maatutkintaa varten laadittuun taustaraporttiin. Helsinki: Opetusministeriö. 1993.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Koulutuksella työttömyysluvut laskuun. Aikuiskoulutuksen maailma 1/93: 14-15.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Onko Yliopistolla varaa amatöörijohtajiin. Kanava 21 (2): 99-101.

Kivinen, O.  (1993) Tarvitseeko kaikkia kouluttaa 2000-luvulla? In: Tulevaisuuskuvia Suomen koulutuksesta. Maanantaiseura. Helsinki, 16.

Kivinen, O., Rinne, R. (1993) Yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja aikuiskoulutuksen mahdollisuudet. In: P. Remes (toim.) Aikuisen positiivinen koulutusvalinta: työssä vai koulussa oppiminen? Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja, 33-48.

Kivinen, O. (1993) Yliopiston ydin on tieteellinen työ. Korkeakoulutieto 1: 9-15.

Laiho, Irma 1993) Ylimmästä hengenviljelystä tutkijaputkeen. Tutkijankoulutuksen valtiollinen doktriini Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Väitöskirja/Dissertation. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 13. Turku: Turun yliopisto. 227 pages.

Silvennoinen, Heikki (1993) Aikuiskoulutus ja työttömyys. Tilastokeskus. Koulutus1999/3. Helsinki.

Tulkki, Pasi (1993) Työelämän ja ammattikorkeakoulujen yhteys. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 18. Turku: Turun yliopisto. 222 pages.

Ahola, S. (1992) Higher Education as a Field. In P. Hakkarainen, H. Jalkanen & P. Määttä (eds.): Current Visions and Analyses on Finnish Higher Education System. Institute for Educational Research, Series B 75. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Kivinen, Osmo, Rinne, Risto (Eds.) (1992): Educational Strategies in Finland in the 1990s. Turku: Turun yliopisto

Palonen, Tuire, Rinne, Risto, Kivinen, Osmo (1992) Korkeakoulujärjestelmä ja reformipolitiikka. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 12. Turku: Turun yliopisto. 205 pages.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) Adult Education Gains Importance: The Finnish Model. Scandinavian Review 80 (2): 18-23.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) Adult Education, the Second Chance: fact and fiction. In: R. Mykletun (ed.) Kongressapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning. International Resesarch Institute of Stavanger. Report 132. Stavanger.

Kivinen, O., Rinne, R. (Eds.) (1992) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Report 8. Turku: University of Turku. 134 pages.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) Education in Transition. In: O. Kivinen & R. Rinne (Eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku, 11-15.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) Evaluation of Higher Education in Finland. In: G. Chinapah (ed.) Evaluation of Higher Education in a Changing Europe. Unesco. Educational Management and Policies Unit. Institute of International Education. 1992. University of Stockholm, pp. 27-42.

Kivinen, O., Rinne, R., Hyppönen, K. (1992) The Expansion of Higher Education and the Changing Demands of State. In: State Control in Higher Education. New Patterns. Hungarian Institute for Educational Research, Budapest: University of Budapest, pp. 49-62.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) Higher Education Reforms and Social Change in Finland. Education and Society 10 (2):47-57.

Kivinen, O., Rinne, R (1992) Investment in Higher Education: The Finnish Experience. Higher Education in Europe XVII (1): 118-131.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) Investment in Higher Education: The Finnish Experience. Higher Education Policy 5 (2): 50-54.

Kivinen, O., Rinne, R., Hyppönen, K. (1992) New Clients for Higher Education and the Problem of the Closed University. Higher Education Management 4 (1):28-42.

Kivinen, O., Silvennoinen, H., Rinne, R. (1992) ’New’ Educational Strategies in Finland: Managing Structural Change on the Labour Market. In: O. Kivinen & R. Rinne (Eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku pp. 37-84.

Kivinen, O., Rinne, R., Ahola, S. (1992) The Problems of State Educational Planning. In: O. Kivinen & R. Rinne (Eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku,  pp. 85-109.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) The Schooling Society: Expansionist Educational Policy as a Means of Governing Social Selection. In: O. Kivinen & R. Rinne (Eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku, pp. 111-128.

Kivinen, O., Rinne, R., Ahola, S. (1992) Transition from Secondary to Higher Education — the Integration of Educational Structures S. In: O. Kivinen & R. Rinne (Eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku, pp. 17-36.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) What Will Happen in the 1990s? In: O. Kivinen & R. Rinne (Eds.) Educational Strategies in Finland in the 1990s. Research Unit for the Sociology of Education. Research Report 8. Turku: University of Turku, pp. 129-134.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) Korkeakoulun panokset ja tuotokset. Kasvatus 23 (1): 62-71.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) Oppivelvollisuudesta kestävään koulutususkoon: suomalaiset koulutusjärjestelmässään. In: M. Rahikainen (ed.) Suuri muutos - suomalaisen yhteiskunnan kehityspiirteitä. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 81-87.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) Tarvitseeko lastenkasvatus korkeakoulutettuja ammattilaisia? In: J. Kinos (ed.) Kirjoituksia lastentarhanopettajakoulutuksesta, varhaiskasvatuksesta ja lasten päivähoidosta. Turkulaisia artikkeleita lastentarhanopettajakoulutuksen 100-vuotisjulkaisuun. Department of Education. Publications B 36. Turku: University of Turku, pp. 18-27.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) Teacher Education and Educational Sciences in Finnish University System. LEIF 29 (4): 56-60.

Kivinen, Osmo, Rinne, Risto, Ahola, Sakari (1992) Aikuisten kouluttautuminen Suomessa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 10. Turku: Turun yliopisto. 237 + 25 pages.

Kivinen, O., Kankaanpää, A., Rinne, R. (1992) Aikuiskoulutus 2000. Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarve, tarjonta ja kysyntä Turun ja Porin läänissä. Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto, Satakuntaliiton Sarja A:196, Pirkanmaan liitto Sarja D:9. RUSE.

Kivinen, O. (1992) Jähmettynyt koulutusjärjestelmä muuttuvassa maailmassa. Dixit. 1: 4-6.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) Kansallinen korkeakoulupolitiikka Euroopan Yhteisössä. Kommentteja muistioon EY:n korkeakoulupolitiikasta. In: M. Huusko & O. Kinttula (toim.) Koulutuksen eurooppalainen ulottuvuus. SYL, 16-22.

Kivinen, O. (1992) Korkeakoulutuksen nykytila ja tulevaisuus. Tiedepolitiikka 17 (4): 35-40.

Kivinen, O., Rinne, R. (1992) Koulutus yhteiskunnallisena tehtävänä. In: A. Manninen (toim.) Tuloksellisuus ammatillisessa koulutuksessa. Suomen kaupunkiliitto. Helsinki, 74-82.

Orelma, Ari (1992) Ammattikorkeakoulu Suomeen. Väliaikainen ammattikorkeakoulu ulkomaisten kokemusten ja kotimaisten suunnitelmien valossa tarkasteltuna. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 11 Turku: Turun yliopisto.176 pages.

Silvennoinen, Heikki (1992) Koulutus ja työmarkkinoilla pärjääminen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 9. Turku: Turun yliopisto. 271 pages.

Ahola, Sakari, Kivinen, Osmo, Rinne, Risto (1991) Koulutuksesta työelämään. Koulutus- ja ammattirakenteiden kytkeytyminen. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 7. Turku: Turun yliopisto. 179 pages.

Kivinen, O., Rinne, R. (1991) The Capital of the Nation. In: K. Pietiläinen (ed.) Yearbook of Finnish Culture. Helsinki. Business Books 94-105.

Kivinen, O., Rinne, R. (1991) Changing Higher Education Policy: Three Western Models. Prospects, Quarterly Review of Education 21 (3): 1991.

Kivinen, O., Rinne, R. (1991) How to Steer Student Flows and Higher Education: the Headache Facing the Finnish Ministry of Education. In: G. Neave & F. van Vught (Eds.) Prometheus Bound. The Changing Relationship between Government and Higher Education in Western Europe, pages 51-64. Oxford: Pergamon Press.

Kivinen, O., Rinne, R. (1991) Mapping the Field of Stratification in Higher Education: The Finnish Experience. Higher Education 21 (4): 521-549.

Meek, L., Goedegebuure, L., Kivinen, O., Rinne, R. (1991) Policy change in Higher Education: Intended and Unintended Outcome. Higher Education 21 (4): 451-459.

Kivinen, O., Rinne, R. (1991) Évolution des politiques de l’enseignement supérieur. Trois modéles occidentaux. Perspectives XXI (3) 1991:467-476. 

Kivinen, O., Rinne, R., Naumanen, P. (1991) Aikuiskoulutuksen yhteiskunnalliset lähtökohdat. Publications of the Center for Extension Studies. University of Turku:Turku. 182 pages.

Kivinen, O., Rinne, R., Kankaanpää, A. (1991) Ammattirakenteet 2000. Tutkimus ammattirakenteiden muutossuunnista Turun ja Porin läänissä. Varsinais-Suomen Seutukaavaliitto 1991. Turku. 327 pages.

Kivinen, O., Rinne, R. (1991) Kotitausta viitoittaa koulutien. In: Koulutus (Education in Finland 1991) Statistics Finland. Koulutus ja tutkimus 1991:11, pp. 189-196.

Kivinen, O., Rinne, R. (1991) Koulutuksen kentät ja kulku. In: T. Takala (ed.) Kasvatussosiologian perusteet. WSOY. Juva. 1991, 53-84.

Ahola, S., Kankaanpää, A., Kivinen, O., Rinne, R. (1991) Aikuiskoulutuksen tarpeet ja tavoitteet. Aikuiskasvatus 11 (2): 128-129.

Kivinen, O., Rinne, R. (1991) Kouluelämä ja elämän koulu. Mielenterveysseura.

Kivinen, O., Rinne, R. (1991) Koulutussosiologian asema ja tieteenteon pyyteettömyys. Kasvatus 22 (2): 161-162.

Kivinen, O., Rinne, R., Ahola, S., Kankaanpää, A. (1991) Koulutussuunnittelun kiemurat. Kasvatus 22 (1): 47-56.

Kivinen, O., Ketonen, K. (1991) Mitä ja miten investoida korkeakoulutukseen. Tiedepolitiikka 16 (3-4): 57-60.

Kivinen, O.  (1991) Näkökulmia Suomen koulutustason korkeuteen. Hyvinvointikatsaus 2 (2): 35-40.

Kivinen, O., Rinne, R. (1991) Opiskelijoiden aikuistuminen ja korkeakoulujen avautuminen. Aikuiskasvatus 11 (1): 24-32.

Kivinen, O., Rinne, R. (1991) Suurta ja repaleista: matkakuvia AERAsta. Kasvatus 22 (4): 351-353.

Ahola, S. (1990) Valikoitumisen primaari- ja sekundaariefektit. In E. Asp & P. Hakkarainen (eds.): Sosiologian tutkimuslinjoja. Sosiologian tutkimuksia B 20, Turku: Turun yliopisto, 7-21.

Ahola, S. (1990) Korkeakoulutukseen valikoituminen. Hallintoviraston julkaisusarja 3/1990. Turku: Turun yliopisto

Kivinen, Osmo, Rinne, Risto, Mäntyvaara, Jarmo (1990) Muuttuva yliopisto - korkeakoulupolitiikan tekijöiden näkemänä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 3. Turku: Turun yliopisto. 130 pages.

Kivinen, Osmo, Rinne, Risto (toim.) (1990) Korkeakoulut aikuiskoulutusmarkkinoilla. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 4 Turku: Turun yliopisto. 155 pages.

Järvi, Pirjo, Kivinen, Osmo, Rinne, Risto (1990): Yliopiston tila ja tahto. Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja hallintoviraston henkilöstön näkökulmia yliopistoonsa. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 5. Turku: Turun yliopisto. 169 pages.

Kivinen, O., Isoaho, H., Rinne, R. (1990) Education and the Family Background of the Young in Finland. Helsinki: Central Statistical Office of Finland. Studies 172.

Kivinen, O., Rinne, R. (1990) The Limits for the Expansion of Higher Education? The Case of Finland. European Journal of Education 25 (2): 147-155.

Kivinen, O., Rinne, R. (1990) State Governance and Market Attraction: Models of Higher Education in the USA, Western Europe and Finland. In: European Regional Consultation on management and Administration of Higher Education in a Market Economy. Plovdiv: Unesco & Bulgarian Ministry of Science and Higher Education Bulgaria, 1-13.

Kivinen, O., Rinne, R. (1990) The University, State and Professional Interest Groups: A Finnish Lesson in University Development Policy. Higher Education Policy 3 (3): 15-18.

Kivinen, O., Rinne, R. (1990) Aikuiskoulutuksen näköalat ja korkeakoulujen täydennyskoulutus. In: O. Kivinen & R. Rinne (eds.) Korkeakoulut aikuiskoulutusmarkkinoilla. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 4, Turku: Turun yliopisto, 139-151.

Kivinen, O., Rinne, R. (1990) Korkeakoulupolitiikka ja kehittämisnäkymät. In: P. Määttä & M. Panhelainen (ed.) Korkekoulupolitiikan korvesta ja valtateiltä. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja B 57, 97-109.

Kivinen, O. (toim.) (1990) Muutoksen pysyvyys — sosiologisia näkökulmia yhteiskuntaan. Annales Universitatis Turkuensis C:83.Turku: University of Turku.

Kivinen, O., Isoaho, H., Rinne, R. (1990) Nuorten koulutus ja kotitausta 1985. Helsinki: Tilastokeskus. Tutkimuksia 171.

Kivinen, O., Kinos, S. (1990) Suomalainen oppiaika. Koulu ja menneisyys XXVIII. Kouluhistoriallisen seuran vuosikirja, 106-146.

Kivinen, O. (1990) Valtio, markkinat ja akateeminen yhteisö: korkeakoululaitoksen tilan ja tulevaisuuden kansainvälistä vertailua. In: O. Kivinen (toim.) Muutoksen pysyvyys — sosiologisia näkökulmia yhteiskuntaan. Annales Universitatis Turkuensis C:83. Turku: University of Turku, 75-104.

Kivinen, O., Rinne, R. (1990) Yliopisto ja valtiousko. Tiedepolitiikka 15 (3): 35-42.

Kivinen, O.  (1990) Yhtä koulua ikä kaikki. Schola longa vita brevis. In: R. Kemppainen & H. Räsänen (toim.) Kasvua sivistykseen. Kansallinen sivistysliitto ry ja Porvarillinen Varhaisnuorisoliitto ry, 157-168.

Kivinen, O., Rinne, R. (1990) Miten koulu käyttää symbolista valtaansa. Mielenterveys 29 (5): 7-11.

Kivinen, O., Rinne, R. (1990) Mitä yliopisto tänään. Korkeakoulutieto 17 (3): 34-36.

Kivinen, O., Rinne, R. (1990) Mitä koulutus kestää. Ammatti ja koulutus 4: 8-10.

Kivinen, O., Ahola, S. (1990) Miten tutkia työn arvostusta sinänsä? Nuorisotutkimus 8 (2): 30-34.

Kivinen, O., Rinne, R. (1990) Korkeakoulujen täydennyskoulutuksen muuttuva asema osana uutta aikuiskoulutusstrategiaa.  In: O. Kivinen & R. Rinne (toim.) Korkeakoulutus aikuiskoulutusmarkkinoilla. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 4. Turku: Turun yliopisto, 11-16.

Kivinen, O., Rinne, R. (1990) Arvioita korkeakoulutuksen arvioinnista. Kasvatus 21 (5-6): 363-368.

Naumanen, Päivi (1990) Kansalaiskuva Suomessa. Kansalaista koskevat käsitykset opettajien ammattilehdissä 1880-luvulta 1980-luvulle. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 6. Turku: Turun yliopisto. 232 pages.

Ahola, S. (1989) Onko nuorisokoulu ratkaisu lukion ja ammattikoulutuksen ongelmiin? Kasvatus 20 (3): 242-247.

Ahola, S. (1989) Oppilasvirtojen kasaantuminen ja korkeakoulutukseen valikoituminen. In: O. Kivinen & R. Rinne (eds.): Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimusyksikön tutkimusraportteja 1, 121-143. Turku.

Kivinen, Osmo, Rinne, Risto (toim.) (1989) Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 1. Turku: Turun yliopisto. 169 pages.

Kivinen, O., Rinne, R. (1989) On the Accumulation and Polarisation of Adult Education. Adult Education in Finland 26 (4): 16-24.

Kivinen, O., Kivirauma, J. (1989) Special Education as a Part of the School System and as a Classification System: the Case of Finland in the Twentieth Century. Scandinavian Journal of Educational Research 33 (1): 67-78.

Kivinen, O., Kinos, S., Rahkonen, P. (1989) Ajan henki ja lukukirjat suomalaisessa peruskoulutuksessa 1870-luvulta 1980-luvulle. Sociological research reports 121, Turku: University of Turku.

Kivinen, O., Hovi, R., Rinne, R. (1989) Komitealaitos, koulutusmietinnöt ja koulutuspolitiikan oikeutus. Ammatillisen ja akateemisen koulutuksen oikeutusperustelujen muutokset suomalaisissa koulutusmietinnöissä 1860-luvulta 1980-luvun lopulle. Turku: Annales Universitatis Turkuensis. Series C 73. University of Turku.

Kivinen, O., Rinne, R. (1989) Korkeakoululaitoksen kehitys, ongelmat ja näkymät. In. O. Kivinen & R. Rinne (eds.) Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 1. Turku: Turun yliopisto, 11-39.

Kivinen, O., Rinne, R. (1989) Korkean tason koulutus remonttiin: Ammattikorkeakoulut käyntiin, tiedekorkeakoulut tehtäviinsä, nuorisokoulu ajateltava uudestaan. Opetusministeriön koulutuspoliittisen seminaarin raportti (February 13, 1989. Finlandia House.)

Kivinen, O., Rinne, R., Ahola, S. (1989) Koulutuksen rajat ja rakenteet. Helsinki: Hanki ja Jää.

Kivinen, O., Rinne, R. (1989) Koulutettuna työhön: tutkintojen ja työmarkkina-asemien kohtaaminen. In: O. Kivinen, R. Rinne, S. Ahola & A. Kankaanpää (toim.) Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, 10-38.

Kivinen, O., Hovi, R., Rinne, R. (1989) Koulutusmietinnöt ja komitealaitos Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Hallinnon tutkimus 8 (2): 136-143.

Kivinen, O. & Rinne, R. (1989) Koulutuksen kentät ja kulku. In: T. Takala (ed.) Kasvatussosiologian perusteet. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Centre for Extension Studies, Publications 2, 55-98.

Kivinen, O., Silvennoinen, H., Rinne, R. (1989) Käykö koko väestö koulutukseen. Sosiologia 26 (1): 47-56.

Kivinen, O., Ahola, S., Kankaanpää, A., Rinne, R. (1989) Näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Kasvatus 20 (6): 487-493.

Kivinen, O., Rinne, R., Ahola, S., Kankaanpää, A. (1989) Oppilasvirtojen sumat ja koulutuksen jatkuvuus. In: O. Kivinen, R. Rinne, S. Ahola & A. Kankaanpää (toim.) Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, 131-149.

Kivinen, O., Rinne, R. (1989) Politiikan muutos eri maiden korkeakoulututkimukseen. Tarkoitetut ja tarkoittamattomat seuraukset. In: O. Kivinen & R. Rinne (eds.) Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 1. Turku: Turun yliopisto, 157-169.

Kivinen, O., Ahola, S., Rinne, R., Kankaanpää, A. (1989) Työelämä, koulutus ja ennusteet. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6. 148 pages.

Kivinen, O., Kankaanpää, A., Ahola, S., Rinne, R. (1989) Työpaikkakehityksen ennustaminen ja koulutussuunnittelu. Kansantaloudellinen aikakauskirja LXXXV, 1: 48-54

Kivinen, O., Rinne, R., Mäntyvaara, J. (1989) Yliopiston toiminnalliset mekanismit ja muuttuva korkeakoulupolitiikka. In: O. Kivinen & R. Rinne (eds.) Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 1. Turku: Turun yliopisto, 93-109.

Kivinen, O., Rinne, R., Ahola, S., Kankaanpää, A. (1989) Väestön koulutus 2000: rakennemuutoksen koulutuspolitiikan arviointia. In: O. Kivinen, R. Rinne, S. Ahola & A. Kankaanpää (toim.) Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä -projektin tutkimusraportti. Helsinki: Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, 76-100.

Kankaanpää, A., Ahola, S., Kivinen, O., Rinne, R. (1989) Koulutus, työ ja aikuiskoulutus. Stratifikaationäkökulma ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen julkaisuja 25, Tampere: Tampereen yliopisto, 144-154.

Kivinen, O., Rinne, R. (1989) Yliopiston kehityspiirteitä 1980-luvulla. Tiedepolitiikka 14 (4): 41-48.

Kivinen, O., Ahola, S., Rinne, R., Kankaanpää, A. (1989) Uusi aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö. Opistolehti 65 (1).

Kivinen, O., Ahola, S., Rinne, R., Kankaanpää, A. (1989) Unohtuiko suunnitelmista aikuisen elämäntilanne? Opistolehti 65 (1): 8-9.

Kivinen, O., Rinne, R. (1989) Työelämä, ennusteet ja koulutus sijoittajana. In: O. Kivinen, R. Rinne, S. Ahola & A. Kankaanpää: Työelämä, koulutus ja ennusteet. Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä - projektin loppuraportti. Opetusministeriön suunnittelusihteeristön julkaisuja 6, Helsinki, 7-9.

Kivinen, O., Rinne, R. (1989) Rationaaliseen opetushallintoon. Kasvatus 20 (3): 231-235.

Kivinen, O., Rinne, R. (1989) Opettajankoulutus keskusteluun. Kasvatus 20 (5): 418-422.

Kivinen, O., Rinne, R., Silvennoinen, H. (1989) Kouluttamattomien aikuisten ammatilliselle koulutukselle työelämästä välittyvät ehdot. In: E. Poikela & J. Tuomisto (toim.): Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen julkaisuja 25, Tampereen yliopisto: Tampere, 54-68.

Kivinen, O., Rinne, R. (1989) Itsehallinnon strategia ja korkeakoululaitos. Korkeakoulutieto 16 (3): 25-28.

Kivinen, O., Rinne, R. (1989) Koulutussosiologiseen korkeakoulututkimukseen. In: O. Kivinen & R. Rinne (toim.): Korkeakoulutus tutkimuskenttänä. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 1. Turku: Turun yliopisto, 7-10.

Kivinen, Osmo, Heikkilä, E-M, Kurki, L, Rinne, Risto (1989) Korkeakoulujen rooli uudessa aikuiskoulutusstrategiassa: täydennyskoulutuksen kehitys. Aikuiskoulutuksen 1. Tutkijatapaaminen - seminaariraportti. Publications by the Department of Adult and Youth Education 25, pp. 208-222. University of Tampere: Tampere.

Ahola, S. (1988) Koulutusvirtojen kasaantuminen. Kasvatus 19 (6): 492-501.

Kivirauma, Joel, Silvennoinen, Heikki (1988) Koulutus työvoimapolitiikkana. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 2. Turku: Turun yliopisto. 140 pages.

Kivinen, O., Kivirauma, J. (1988) Classification, Selection and Schooling. Sociological Studies A:13. Department of Sociology and Political Research. Turku: University of Turku.

Kivinen, O., Kivirauma, J. (1988) Deviance and Deficiency – Pupils in the 20th Century Finnish Special Education. Nordisk Pedagogik 8 (4): 203-209.

Kivirauma, J., Kivinen, O. (1988): The School System and Special Education: Causes and Effects in the 20th Century.  Disability, Handicap & Society 3 (2): 153-165

Kivinen, O., Ahola, S. (1988) Koulunpenkiltä työmarkkinoille – Nuorten ammattitoiveet ja todellisuus. Sosiaalinen aikakauskirja 82 (4): 23-33.

Kivinen, O. (1988) Koulutuksen järjestelmäkehitys. Peruskoulutus ja valtiollinen kouludoktriini Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Turku: Annales Universitatis Turkuensis. Series C:67. University of Turku.

Kivinen, O. (1988) Koulutus kulttuuripääomana. Kasvatus 19 (6): 445-452.

Kivinen, O. (1988) Koulutusuudistus ylhäältä alkuun. Kasvatus 19 (5): 386-388.

Kivinen, O., Ahola, S., Toivola, H. (1988) Nuorten valikoituminen ammattikouluttamattomiksi työnhakijoiksi. Kolmen työvoimatoimiston nuortenyksiköiden alle 20-vuotiaat asiakkaat ammatti- ja koulutusvalintojensa edessä. Työvoimapoliittisia tutkimuksia 81, 1988. Helsinki: Ministry of Labour.

Kivinen, O., Silvennoinen, H., Rinne, R. (1988) Rakennemuutoksen koulutusstrategiat. Lähtökohtia ’uuden’ aikuiskoulutuksen tutkimukseen ja arviointiin. Turku: Sociological research reports 120.

Kivinen, O., Rinne, R. (1988) Valikointi, koulutus ja työ. Kasvatus 19 (6): 502-517.

Kivinen, O. (1988) Valtiollinen kouludoktriini Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Politiikka 30 (4): 379-384.

Kivinen, O., Rinne, R. (1988) Yliopistokysymys on koulutuskysymys. Yliopiston, kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen tarkastelua Jaakko Nummisen teoksen pohjalta. Kasvatus 19 (2): 128-135.

Kivinen, O., Ahola, S., Kankaanpää, A., Rinne, R. (1988) Suunnittelun sosiologiaa. Sosiologia 25 (4): 299-302.

Kivinen, O., Rinne, R., Ahola, S., Kankaanpää, A. (1988) Koulutusvirrat, valikointi ja työelämä. Opetusministeriön suunnittelusihteeristön keskustelumuistioita, 3. Helsinki, 9-18.

Kivinen, O., Rinne, R. (toim.) (1988) Kasvatus 19 (6) 1988. Teemanumero/Special issue.

Kivinen, O., Kankaanpää, A., Rinne, R., Ahola, S. (1988) Aikuiskoulutuksen ’uuteen’ tulemiseen koulutussuunnittelun perinteisin menetelmin. Aikuiskasvatus 8 (4): 4-10.

Kivinen, O. (1988) The Systematisation of Education. Basic Education and the State School Doctrine in Finland in the 19th and 20th Centuries. In: S. Seppo (Ed.) The Social Role and Evolution of the Teaching Profession in Historical Context. Volume I. 10th session of the International Standing Conference for the History of Education. Bulletins of the Faculty of Education 23, Joensuu: University of Joensuu, 93-106.

Kivirauma, J., Kivinen, O. (1988) The School System and Special Education. Causes and Effects in the 20th Century. In: E. Mikkola (ed.) XIV Nordic Congress of Sociology: "Norden, sociologin och världssamhället". 21.-23.8.1987. Department of Sociology and Social Psychology. Tampere: University of Tampere, 138-140.

Ahola, S. (1986) Yhteiskuntatieteilijöiden työhönsijoittumisprosessi. Tutkimus Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta vuosina 1980-1983 valmistuneiden valtiotieteen kandidaattien työhönsijoittumisesta. Hallintoviraston julkaisusarja 3/1986. Turku:Turun yliopisto.

Kivinen, O., Kivirauma, J. (1986) Erikseen ja integroituna: erityisopetus ja –oppilaat suomalaisessa koulujärjestelmässä 1910-1985. Sosiologia 23 (4): 295-311.

Kivinen, O. (1986) Hoitotieteestä, hoitotieteen tutkimuksesta ja koulutuksesta. Sosiaalinen aikakauskirja 80 (1): 45-46.

Kivinen, O. (1986) Psykologinen asiantuntemus ja erityisluokkasiirrot 1910-1985. Psykologia 21 (5): 335-341.

Kivinen, O., Kivirauma, J. (1986) Sukupuolen ja poikkeavuuden yhteiskunnalliset ja kulttuuriset luokitukset koulussa. Kasvatus 17 (5): 380-394.

Kivinen, O. (1986) Professionaalisuuden ulottuvuuksia yhteiskunnan ja terveydenhuollon näkökulmasta. Terveydenhoitaja, 3, 1986: 4-8.

Kivinen, O., Rinne, R. (1985) Koulu toimintaympäristönä. Psykologia 20 (4): 323-328.

Kivinen, O., Rinne, R., Kivirauma, J. (1985) Koulun käytännöt: koulutussosiologinen tarkastelu. Turku: University of Turku. Department of Education. Publications A:105.

Kivinen, O., Rinne, R. (1985) Koulutuksen sosiologiseen jäsentämiseen. Sosiologia 22 (2-3): 197-205.

Kivinen, O., Kivirauma, J. (1985) Poikkeavuuden tuottamisesta koulussa. Kasvatus 16 (2): 87-92.

Kivinen, O., Lehtonen, K., Vismanen, A. (1985) Sairaanhoitajan työ: tutkimus erikoissairaanhoitajan, sairaanhoitajan ja apuhoitajan ammattiin kuuluvista tehtävistä. Sociological research reports 112.Turku: University of Turku.

Kivinen, O., Lehtonen, K., Vismanen, A. (1985) Sairaanhoito työnä ja ammattina. Sosiaalinen aikakauskirja 79 (5): 18-20.

Kivinen, O. (1985) Yhteiskunnallinen valikointi, koulun käytännöt ja poikkeavuuden tuottaminen. Sosiaaliviesti 4: 7-13.

Kivinen, O., Lehtonen, K., Vismanen, A. (1984) Apuhoitajan ammatti ja työ terveydenhuollossa. Sosiaalinen aikakauskirja 78 (6): 32-33.

Kivinen, O., Rinne, R. (1984) Kulttuuris-sosiologisia näkökulmia kasvatukseen. Kasvatus 15 (4): 252-260.

Kivinen, O., Rinne, R., Kivirauma, J. (1984) Lähtökohtia peruskoulutuksen yhteiskunnallis-historiallisen muotoutumisen tutkimiseen. Department of Education. Publications B:11.Turku: University of Turku.

Kivinen, O., Lehtonen, K., Vismanen, A. (1984) Lähi- ja perushoitajan työ: tutkimus apuhoitajan ammattiin kuuluvista tehtävistä. Sociological research reports 111. Turku: University of Turku.

Kivinen, O. (1984) Terveydenhuollon professio-ihanteet. Sosiaalinen aikakauskirja 78 (6): 8-14.

Kivinen, O., Lehtonen, K. (1984) Terveydenhuoltoalan ammattianalyysitutkimus: esimiestutkimus ja teoreettiset perusteet. Sociological research reports 110. Turku: Turun yliopisto, 71 pages.

Kivinen, O., Lehtonen, K. (1984) Kuluttavan ihmissuhdetyön ongelmat. Mielenterveys 24 (6): 11-15.

Kivinen, O., Lehtonen, K. (1984) Burn out-ilmiö sosiaalityössä. Sosiaaliturva 72 (7): 350-351.