Eeva
Ekholm
Docent, Faculty of Medicine
Obstetrics and Gynaecology

Contact

Publications

Sort by:

Searching for a paternal phenotype for preeclampsia (2022)

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Jaatinen Noora, Jääskeläinen Tiina, Ekholm Eeva, Laivuori Hannele; for FINNPEC
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))