Opiskelija vierailemassa opiskelijakeskuksessa

For students of the University of Turku