Martti
Kairinen
Laws

Contact

Caloniankuja 3
20500
Turku

Publications

Sort by:

Työoikeus (2018)

Seppo Koskinen, Martti Kairinen, Kimmo Nieminen, Vesa Ullakonoja, Mika Valkonen
(D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja)