TIAS Lecture Series

In the autumn 2018 the University of Turku’s Institute for Advanced Studies (TIAS) started a series of public lectures given by our researchers at the Turku Main Library.

The lecture series will continue in the autumn 2019. We hope that you will come along and find out more about the diverse range of research which TIAS undertakes. Tervetuloa!

Autumn 2019

Time and place
18.00-19.30, Turku Main Library,  Linnankatu 2

21.10. Elisa Aaltola: Moraalipsykologia, tunteet ja arvot

Mikä on järjen ja tunteiden suhde? Miten tunteet, kuten häpeä, syyllisyys, viha ja empatia, vaikuttavat moraaliimme? Miten moraalipsykologiaa olisi mahdollista muokata siten, että tekisimme parempia valintoja suhteessa muihin ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön? Luennolla käsitellään moraalin taustalla olevia psykologisia ja mentaalisia tekijöitä sekä empiirisen että filosofisen tutkimuksen valossa.

Katso juttu Turun Sanomissa 17.10.2019

28.10. Avril Tynan: The Whole Story: The Afterlife of Narrative

In Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland, the King instructs the White Rabbit to ‘Begin at the beginning and go on till you come to the end: then stop.’ When we open a new book, our intentions often appear similarly unidirectional: we begin at the beginning and we end at the ending. But stories are rarely so insular and isolated, influenced instead by external factors, by the author’s intentions, and by our own previous knowledge and understandings. Drawing on contemporary literature, this talk shows that a story is not over once we have finished reading but lives on in our future interactions and communications.

4.11. Miika Vuori: Perhelähtöinen hoito ja kuntoutus lasten tunteiden säätelyn ja käytösongelmien vähentämisessä

Lasten tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen ongelmat saattavat aiheuttaa huomattavaa stressiä ja psyykkistä kuormittuneisuutta lasten huoltajissa ja opettajissa. Erilaiset perhelähtöiset hoito- ja kuntoutusohjelmat ovat merkittävässä roolissa ehkäistäessä ja hoidettaessa lapsen käytösoireilua. Hoito-ohjelmien tavoitteena on tarjota lasten huoltajille ja opettajille keinoja omien kasvatustaitojensa kehittämiseen ja edelleen lasten oireiden vähentämiseen.

11.11. Tuula Juvonen: Mitä kummaa? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden sisällyttäminen kouluopetukseen

Luennolla keskustellaan siitä, millä tavalla oppilaiden sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus nykyisin näkyy tai voisi näkyä opetussuunnitelmien mukaisessa opetuksessa. Luennon taustaoletuksena on se, että monimuotoisuuden mukaan ottamisesta olisi iloa ja hyötyä sekä oppilaiden koulumenestykselle että hyvinvoinnille.

Luento on osa sateenkaarihistoriakuukausi-tapahtumakokonaisuutta.

18.11. Heidi Kurvinen: Kansainvälinen naistenpäivä Turun Sanomien ja Åbo Underrättelserin uutisoinnissa 1970- ja 1980-luvulla

Sukupuolten tasa-arvoon liittyvät teemat nousevat mediassa usein esiin kansainvälisenä naistenpäivänä. Tässä esityksessä tarkastelen, miten turkulaiset sanomalehdet ovat uutisoineet päivästä ja siihen liittyneistä tapahtumista 1970- ja 1980-luvulla. Ovatko toimittajat tuoneet esiin feministisiä äänenpainoja vai onko uutisointi tukenut sukupuolten perinteisiä rooleja?

25.11. Lieven Ameel: "Kaupunkien tulevaisuus tässä ja nyt - näkökulmia kirjallisuudesta"

Rannikoilla sijaitsevat kaupungit ovat epävarmojen aikojen edessä: nouseva merenpinta, ilmastonmuutos, muuttuvat työ- ja asumisolot luovat uhkaavia tulevaisuuskuvia. Radikaaleihin muutoksiin valmistaudutaan erilaisilla tulevaisuusvisioilla, joita tuottavat niin kaupunkisuunnittelijat, ajatushautomot, virkamiehet kuin taiteilijat ja kirjailijat. Tulevaisuusvisiot suuntaavat ymmärrystämme tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä siitä, millaisina hahmottuvat kaupunkiemme tulevaisuuksien rajat.

Tämä Studia Generalia -luento esittelee kaunokirjallisuuden mahdollisuuksia ja rajoja mahdollisten tulevaisuuksien luojana.

Autumn 2018

29.10. Valtteri Arstila: Hidastuuko aika onnettomuuksissa, kulkeeko se nopeammin vanhetessa? Koetun ajan muutokset eri tilanteissa

5.11. Tuike liskala: Oppiminen on taitolaji: Miten oppia ja opiskella?

12.11. Eeva-Liisa Nyqvist: Kielikylpy - historiaa ja tutkimustuloksia

3.12. Juha Salmitaival: Infoähky nyky-yhteiskunnassa ja miten sen kanssa selvitään?

10.12. Minna Santaoja: Teknologiat luonnon tuntemuksessa