TIAS Lecture Series

In the autumn 2018 the University of Turku’s Institute for Advanced Studies (TIAS) started a series of public lectures given by our researchers at the Turku Main Library.

The lecture series will continue in the autumn 2019. We hope that you will come along and find out more about the diverse range of research which TIAS undertakes. Tervetuloa!

Autumn 2019

Time and place
18.00-19.30, Turku Main Library,  Linnankatu 2

21.10. Elisa Aaltola: Moraalipsykologia, tunteet ja arvot

Mikä on järjen ja tunteiden suhde? Miten tunteet, kuten häpeä, syyllisyys, viha ja empatia, vaikuttavat moraaliimme? Miten moraalipsykologiaa olisi mahdollista muokata siten, että tekisimme parempia valintoja suhteessa muihin ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön? Luennolla käsitellään moraalin taustalla olevia psykologisia ja mentaalisia tekijöitä sekä empiirisen että filosofisen tutkimuksen valossa.

28.10. Helena Duffy: Gdye Mama? Maternal Obsession in Jonathan Littell’s The Kindly Ones (2006)

In this paper I will seek a between link the matricide committed by the protagonist of Littell’s controversial novel and Max Aue’s participation in the extermination of Europe’s Jews that The Kindly Ones dramatize. I will endeavour to root Max Aue’s congenital hatred of his own mother and, more generally, his dread of women’s reproductive function in the Nazis’ programmatic essentialism, promotion of patriarchal values, and consequent onslaught on Jewish mothers as directly responsible for the promulgation of the race destined for annihilation.

4.11. Miikka Vuori: Perhelähtöinen hoito ja kuntoutus lasten tunteiden säätelyn ja käytösongelmien vähentämisessä

Lasten tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen ongelmat saattavat aiheuttaa huomattavaa stressiä ja psyykkistä kuormittuneisuutta lasten huoltajissa ja opettajissa. Erilaiset perhelähtöiset hoito- ja kuntoutusohjelmat ovat merkittävässä roolissa ehkäistäessä ja hoidettaessa lapsen käytösoireilua. Hoito-ohjelmien tavoitteena on tarjota lasten huoltajille ja opettajille keinoja omien kasvatustaitojensa kehittämiseen ja edelleen lasten oireiden vähentämiseen.

11.11. Professor Martin Lücke, Free University, Berlin: Integrating the diversity of sexuality and gender in to the school curriculum

Supporting students in their identity development is one of the main tasks of teachers in school. The aspect of the diversity of sexuality and gender in school is an important part of this task - not only because  more and more pupils choose to come out in their teens, but also in order to create schools as inclusive and barrier-free spaces for all pupils. In this lecture Professor Lücke will explain how such challenges have been dealt with in Berlin.

This is a special lecture to mark Rainbow Month

18.11. Heidi Kurvinen: Kansainvälinen naistenpäivä Turun Sanomien ja Åbo Underrättelserin uutisoinnissa 1970- ja 1980-luvulla

Sukupuolten tasa-arvoon liittyvät teemat nousevat mediassa usein esiin kansainvälisenä naistenpäivänä. Tässä esityksessä tarkastelen, miten turkulaiset sanomalehdet ovat uutisoineet päivästä ja siihen liittyneistä tapahtumista 1970- ja 1980-luvulla. Ovatko toimittajat tuoneet esiin feministisiä äänenpainoja vai onko uutisointi tukenut sukupuolten perinteisiä rooleja?

25.11. Lieven Ameel: "Kaupunkien tulevaisuus tässä ja nyt - näkökulmia kirjallisuudesta"

Rannikoilla sijaitsevat kaupungit ovat epävarmojen aikojen edessä: nouseva merenpinta, ilmastonmuutos, muuttuvat työ- ja asumisolot luovat uhkaavia tulevaisuuskuvia. Radikaaleihin muutoksiin valmistaudutaan erilaisilla tulevaisuusvisioilla, joita tuottavat niin kaupunkisuunnittelijat, ajatushautomot, virkamiehet kuin taiteilijat ja kirjailijat. Tulevaisuusvisiot suuntaavat ymmärrystämme tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä siitä, millaisina hahmottuvat kaupunkiemme tulevaisuuksien rajat.

Tämä Studia Generalia -luento esittelee kaunokirjallisuuden mahdollisuuksia ja rajoja mahdollisten tulevaisuuksien luojana.

Autumn 2018

29.10. Valtteri Arstila: Hidastuuko aika onnettomuuksissa, kulkeeko se nopeammin vanhetessa? Koetun ajan muutokset eri tilanteissa

5.11. Tuike liskala: Oppiminen on taitolaji: Miten oppia ja opiskella?

12.11. Eeva-Liisa Nyqvist: Kielikylpy - historiaa ja tutkimustuloksia

3.12. Juha Salmitaival: Infoähky nyky-yhteiskunnassa ja miten sen kanssa selvitään?

10.12. Minna Santaoja: Teknologiat luonnon tuntemuksessa