Work Groups at the Faculty of Social Sciences

The Teaching Skills Evaluation Committee 26.9.2017–31.7.2019

Tasks: Evaluating the teaching skills of teaching and applicantions for Adjunct Professors

Member (deputy):

chairman Tiina Lintunen (Marjaana Raukola-Lindblom)
vice chairman Jarno Tuominen (Helena Siipi)
Arttu Saarinen (Rauli Mickelsson)
Inari Harjuniemi (Petriina Lemettinen)

Changing members (and deputies):

Ari Maunu (Eerik Lagerspetz), Philosophy
Lauri Paltemaa (Outi Luova), Centre for East Asian Studies
Raymond Bertram (Pia Lindevall), Speech-Language Pathology
Louis Clerc (open), Contemporary history
Paula Salo (Mika Koivisto), Psychology
Milla Salin (Veli-Matti Ritakallio), Social Policy
Katja Forssén (Merja Anis), Social Work
Elina Kilpi-Jakonen (Jani Erola), Sosiology
Outi Sarpila (Arttu Saarinen), Economic Sociology
Antti Pajala (Ilkka Koiranen), Political Science
secretaries Marja Andersson, Auli Kultanen-Leino and Minna Domander)

The Management Group of the Faculty and The Expanded Management Group 18.2.2016 lukien

The role of the Management Group: to assist the dean in operational and financial planning, organizing and resource allocation; in directing the implementation and supervision as well as in decision making. The group deals eg. with the principles of administration and the alignments of different functions.

Memebers of management team

Dean Juha Räikkä (chairman)
Vice Dean Heikki Hämäläinen
Vide Dean and Head of Department Hannu Ruonavaara
Head of Department Jukka Hyönä
Head of Department Olli Koistinen
Service Manager Minna Domander (sihteeri)
Head of Academic and Student Affairs Hanna Erola
HR specialist Auli Kultanen-Leino
HR specialist Marja Andersson
controller Minna Suominen
Development specialist Kirsi Klemelä

Expanded management team
(student members 1.1.2018–31.12.2019)

University teacher Helena Siipi, Philosophy, the person in charge of the subject 
Professor Elina Mainela-Arnold, Speech-Language Pathology, the person in charge of the subject
Professor Ari Kaukiainen, Psychology, the person in charge of the subject
Professor Louis Clerc, Contemporary History, the person in charge of the subject
University lecturer Antti Pajala, Political Science, the person in charge of the subject
University lecturer Jarkko Rasinkangas, Social Work, the person in charge of the subject
Professor Veli-Matti Ritakallio, Social Policy, the person in charge of the subject
Professor Jani Erola, Sociology, the person in charge of the subject
Professor Pekka Räsänen, Economic Sociology, the person in charge of the subject
Professor Heikki Ervasti, chair of Doctoral Programme of the Faculty
Professor Lauri Paltemaa, Centre for East Asian Studies, the person in charge of the subject
Director Markku Jokisipilä, Centre for Parliamentary Studies, the person in charge of the subject
Director Benita Heiskanen, John Morton Center for North America Studies, the person in charge of the subject
Director Sampo Ruoppila, Urban Studies, the person in charge of the subject
Inari Harjuniemi, student member
Iiro Salomäki, student member
Lotta Lintunen, deputy student member
Väinö Kuusinen, deputy student member
Petri Nyström, deputy student member

Tasks of the Extended Management Team: Acts as a forum for preparation, discussion and communication.

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelman johtoryhmä 1.8.2017–31.7.2019

Tehtävät: koordinoi ja kehittää tohtoriohjelman toimintaa, arvioi tohtoriohjelmaan hakevien henkilöiden hakemukset sekä edistää paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä verkottumista

Jäsenet/varajäsenet:

professori Heikki Ervasti, pj. (professori Veli-Matti Ritakallio)
professori Katja Forssén (professori Leo Nyqvist)
professori Jukka Hyönä (professori Christina Salmivalli)
professori Heikki Hämäläinen
professori Osmo Kivinen (koordinaattori Päivi Kaipainen)
professori Elina Mainela-Arnold (professori Minna Laakso)
professori Lauri Paltemaa (yliopistonlehtori Outi Luova)
apulaisprofessori Suvi Salmenniemi (professori Jani Erola)
professori Eerik Lagerspetz (yliopisto-opettaja Ari Maunu)
professori Pekka Räsänen (yliopisto-opettaja Outi Sarpila)
professori Elina Kestilä-Kekkonen (professori Matti Wiberg)
professori Louis Clerc (johtaja Markku Jokisipilä)
yliopisto-opettaja Anne-Mari Jaakola (tohtorikoulutettava Sanna Kailaheimo)
tohtorikoulutettava Heidi Haanila (tohtorikoulutettava Veli Virmajoki)
tohtorikoulutettava Ville Okkonen (tohtorikoulutettava Matti Välimäki)
tohtorikoulutettava Mikko Leino (tohtorikoulutettava Sami Torssonen)
tohtorikoulutettava Ida Luotonen (tohtorikoulutettava Otso Rantonen)
koordinaattori Vesa Rautio, valmistelija/siht

TIKU-yhteistyöryhmä

Tehtävät: Tietohallinto tekee yhteistyötä tiedekuntien kanssa kartoittaen tarpeita ja tiedottaen tulossa olevista asioista.

Jäsenet:

yliopistonlehtori Tuomo Häikiö
suunnittelija Mikko Ylinen
palvelupäällikkö Minna Domander
tutkijatohtori Irene Prix
tohtorikoulutettava Tapio Enberg
IT-palveluasiantuntija Olli Leppänen (tiedekunnan tietohallintokumppani TIKU)

Tiedekunnan edustajat yliopiston työryhmissä

Demokratian tutkimuskeskuksen johtoryhmä (1.1.2016–31.12.2018)

professori Maija Setälä
professori Henri Vogt
professori Eerik Lagerspetz
yliopistonlehtori Antti Pajala (varajäsen)

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtoryhmä (1.10.2015–31.3.2019)

professori Vesa Vares
johtaja Markku Jokisipilä
professori Maija Setälä (varajäsen)
professori emeritus Timo Soikkanen (varajäsen)
dosentti Erkka Railo (varajäsen)

Kielikeskuksen johtokunta (1.9.2015 alkaen)

professori Maija Setälä
yliopistonlehtori Raymond Bertram (varajäsen)

Kieltenopetuksen keskittämisen ohjausryhmä (24.5.2016 alkaen)

professori Maija Setälä

Opetus- ja tutkimushenkilöstön työn vaativuuden arviointiryhmä

professori Jani Erola
palvelupäällikkö Minna Domander

Opintotukilautakunta (1.2.2016–31.12.2017)

yliopisto-opettaja Outi Sarpila (varajäsen)
opiskelija Jukka Väisänen

Tasa-arvotoimikunta (1.1.2017–31.12.2019)

apulaisprofessori Suvi Salmenniemi
yliopisto-opettaja Rauli Mickelsson

Tilastotieteen keskuksen johtokunta (1.1.2015–31.12.2017)

professori Veli-Matti Ritakallio
yliopistonlehtori Johanna Kaakinen (varajäsen)

Turun yliopiston kliininen tohtoriohjelma, TKT (1.9.2015–31.12.2017)

professori Heikki Hämäläinen

Turun työtieteiden keskuksen johtoryhmä (1.1.2015–31.12.2017)

yliopisto-opettaja Milla Salin
yliopistonlehtori Minna Ylikännö
yliopisto-opettaja Päivi Naumanen (varajäsen)

Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykoterapeuttikoulutuksen ohjausryhmä (16.3.2012 alkaen)

lehtori Armi Hakanen
opintopäällikkö Hanna Erola

Turun yliopiston vieraskielisten maisteriohjelmien apurahatoimikunta (1.1.2017–31.12.2019)

suunnittelija Anna Väre

Tutkimusneuvosto (1.8.2015–31.7.2018

professori Jani Erola

Tutkintolautakunta (1.1.2015–31.12.2018)

yliopistonlehtori Vesa Vares

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus -ohjausryhmä (16.6.2016–31.12.2018)

dekaani Jukka Hyönä

Yliopistokollegio (1.1.2018–31.12.2021, opiskelijajäsenet 1.1.2018–31.12.2019)

professori Suvi Salmenniemi
professori Maija Setälä (varajäsen)
yliopistonlehtori (Antti Pajala)
erikoistutkija Juha Ylisalo (varajäsen)
yliopisto-opettaja Tiina Lintunen
opiskelija Inari Harjuniemi
opiskelija Petriina Lempinen (varajäsen)
opiskelija Petri Nyström
opiskelija Jenni Kilpi (varajäsen)
opiskelija Iiro Salomäki
opiskelija Lotta Lintunen (varajäsen)

Yliopiston edustajana

Professori Suvi Salmenniemi toimii varajäsenenä Turun kesäyliopiston johtokunnassa Turun yliopiston edustajana.