Work Groups at the Faculty of Social Sciences

The Teaching Skills Evaluation Committee 1.1.2020–31.12.2024

Tasks: Evaluation of trial lectures for teaching tasks and titles of docents, evaluation of teaching merits for teaching tasks (excluding professorships)

Member (deputy):

chairman Suvi Salmenniemi (Helena Siipi)
vice chairman Silja Keva (Raymond Bertram)
Jukka Leppänen (Lauri Mäkinen)
Salla Mattila (student) (Miro Ilvonen, student)

Changing members (and deputies):

Ari Maunu (Eerik Lagerspetz), Philosophy
Lauri Paltemaa (Outi Luova), Centre for East Asian Studies
Kati Renvall (Ida Luotonen), Speech-Language Pathology
Tiina Lintunen (Mika Suonpää), Contemporary history
Mika Koivisto (Saara Nolvi), Psychology
Kirsi Günther (Leena Koivusilta), Social Research
Mikael Mattlin (Antti Pajala), Political Science
secretaries Marja Andersson, Nina Kramsu and Minna Domander

The Management Group of the Faculty and The Expanded Management Group

The role of the Management Group: to assist the dean in operational and financial planning, organizing and resource allocation; in directing the implementation and supervision as well as in decision making. The group deals eg. with the principles of administration and the alignments of different functions.

Members of management team

Dean Louis Clerc (chairman)
Vice Dean Juha Räikkä
Vide Dean Riikka Korja
Vice Dean Mikko Niemelä
Head of Department Elina Mainela-Arnold
Head of Department Lauri Paltemaa
Head of Department Pekka Räsänen
Professor Jani Erola (INVEST)
Service Manager Minna Domander (secretary)
Head of Academic and Student Affairs Hanna Erola
HR specialist Nina Kramsu
HR specialist Marja Andersson
controller Minna Suominen
Development specialist Kirsi Klemelä
Coordinator Vesa Rautio

Expanded management team
(student members 1.1.2020–31.12.2021)

Professor Eerik Lagerspetz, Philosophy, the person in charge of the subject 
University teacher Pia Lindevall, Speech-Language Pathology, the person in charge of the subject
University lecturer Tiina Lintunen, Contemporary History, the person in charge of the subject
University lecturer Ari Kaukiainen, Psychology, the person in charge of the subject
Professor Veli-Matti Ritakallio, Social Policy, the person in charge of the subject
Professor Johanna Kallio, Social Work, the person in charge of the subject
Professor Antti Tanskanen, Sociology, the person in charge of the subject
University teacher Aki Koivula, Economic Sociology, the person in charge of the subject
University lecturer Antti Pajala, Political Science, the person in charge of the subject
Professor Lauri Paltemaa, Centre for East Asian Studies, the person in charge of the subject
Director Markku Jokisipilä, Centre for Parliamentary Studies, the person in charge of the subject
Director Benita Heiskanen, John Morton Center for North America Studies, the person in charge of the subject
Director Sampo Ruoppila, Urban Studies, the person in charge of the subject
student member Eveliina Kunttu (deputy student member Aino Pusa)
student member Axel Ojala (deputy student member Elisa Arvola)
student member Silva Järvinen (deputy student member Titta Jaakkola)
University teacher Laura Grönroos, as a representative of Centre for Language and Communication Studies

Tasks of the Extended Management Team: Acts as a forum for preparation, discussion and communication.

The Management Group of the Doctoral Programme of Social and Behavioural Sciences (in Finnish)

Tehtävät: koordinoi ja kehittää tohtoriohjelman toimintaa, arvioi tohtoriohjelmaan hakevien henkilöiden hakemukset sekä edistää paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä verkottumista

Jäsenet toimikaudella 1.1.2020 - 31.7.2021:

tohtoriohjelman johtaja professori Juha Räikkä
professori Heikki Ervasti
professori Katja Forssén
erikoistutkija Johanna Kaakinen
erikoistutkija Sakari Ahola
professori Elina Mainela-Arnold
professori Lauri Paltemaa
professori Suvi Salmenniemi
professori Eerik Lagerspetz
erikoistutkija Aki Koivula
professori Elina Kestilä-Kekkonen
professori Markku Jokisipilä
tohtorikoulutettava Laura Ipatti
tohtorikoulutettava Suvi Holm
tohtorikoulutettava Lauri Mäkinen
valmistelija, sihteeri: koordinaattori Vesa Rautio

Professor of Practice Committee

Chair:
professor, Dean Louis Clerc

Members:
professor, Head of Department Elina Mainela-Arnold
professor, Vice Dean Mikko Niemelä
professor, Vice Dean Juha Räikkä

Secretary:

Head of Administration Minna Domander

TIKU Group (in Finnish)

Tehtävät: Tietohallinto tekee yhteistyötä tiedekuntien kanssa kartoittaen tarpeita ja tiedottaen tulossa olevista asioista.

Jäsenet:

yliopistonlehtori Tuomo Häikiö
suunnittelija Mikko Ylinen
palvelupäällikkö Minna Domander
tutkijatohtori Irene Prix
erikoistutkija Kimmo Elo
IT-palveluasiantuntija Olli Leppänen (tiedekunnan tietohallintokumppani TIKU)

Representatives of the Work Groups at the University of Turku (in Finnish)

Demokratian tutkimuskeskuksen johtoryhmä

professori Henri Vogt
yliopistonlehtori Jenni Karimäki
professori Eerik Lagerspetz
projektitutkija Mikko Leino
professori Maija Setälä (varajäsen)

Ihmistieteiden eettinen toimikunta (1.10.2019-30.9.2022)

Ihmistieteellisten tutkimusten jaosto
yliopistonlehtori Mika Koivisto
yliopistonlehtori Helena Siipi

Terveystieteellisten tutkimusten jaosto
yliopisto-opettaja Susanne Uusitalo

Ihmistieteiden tutkijakollegiumin (Turku Institute for Advanced Studies) johtokunta (1.1.2020-31.12.2024)

dekaani Louis Clerc
varadekaani Juha Räikkä

Kestävän kehityksen koulutus Turun yliopistossa työryhmä (30.10.2020-31.12.2021)

jatko-opiskelija Mikko Puumala

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokunta (1.9.2018-31.8.2021)

yliopistonlehtori Raymond Bertram
yliopistonlehtori Leena Koivusilta (varajäsen)

Kieltenopetuksen keskittämisen ohjausryhmä (24.5.2016 alkaen)

professori Maija Setälä

Koulutusneuvosto (1.1.2020-31.12.2024)

yliopisto-opettaja Tiina Lintunen
professori Mikko Niemelä

Laatutyön ohjausryhmä (18.2.2020-31.12.2023)

yliopistonlehtori Raymond Bertram

Opetus- ja tutkimushenkilöstön työn vaativuuden arviointiryhmä

professori Jani Erola
palvelupäällikkö Minna Domander

Tilastotieteen keskuksen johtokunta (1.8.2018-31.7.2021)

professori Veli-Matti Ritakallio
yliopistonlehtori Johanna Kaakinen (varajäsen)

Turun yliopiston kliinisen tohtoriohjelman (TKT) johtoryhmä (1.1.2020-31.7.2021)

apulaisprofessori Riikka Korja (Psykologian ja logopedian laitos)

Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykoterapeuttikoulutuksen ohjausryhmä (16.3.2012 alkaen)

lehtori Armi Hakanen
opintopäällikkö Hanna Erola

Turun yliopiston johtoryhmä

dekaani, professori Louis Clerc

Turun yliopiston vieraskielisten tutkinto-ohjelmien apurahatoimikunta (1.3.2020-31.12.2022)

koulutussuunnittelija Anna Väre

Tutkimusneuvosto (1.1.2020-31.12.2024)

professori Juha Räikkä
professori Maija Setälä

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta (24.2.2020-31.12.2024)

yliopisto-opettaja Rauli Mickelsson
yliopistonlehtori Hanna Ylöstalo (varajäsen)

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tiimi (5.11.2020-31.12.2022)

professori Pekka Räsänen

Yhteistyötoimikunta (1.1.2020-31.12.2021)

yliopistonlehtori Antti Pajala (varajäsen)

Yliopistokollegio (1.1.2018-31.12.2021, opiskelijajäsenet 1.1.2020-31.12.2021)

professori Suvi Salmenniemi
professori Maija Setälä (varajäsen)
yliopistonlehtori Antti Pajala
erikoistutkija Juha Ylisalo (varajäsen)
yliopisto-opettaja Tiina Lintunen
opiskelija Tiia Ylä-Peräinen
opiskelija Eveliina Kunttu (varajäsen)
opiskelija Axel Ojala (varajäsen)

Representatives of the University of Turku (in Finnish)

Professori Suvi Salmenniemi toimii varajäsenenä Turun kesäyliopiston johtokunnassa Turun yliopiston edustajana.

Yliopistonlehtori Milla Salin toimii Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallisen neuvottelukunnan jäsenenä 31.12.2023 päättyvällä kaudella Turun yliopiston edustajana. Yliopisto-opettaja Rauli Mickelsson on hänen varajäsenensä.

Yliopistonlehtori Helena Siipi toimii Biotekniikan neuvottelukunnan jäsenenä toimikaudella 1.1.2020 - 31.12.2022 Turun yliopiston edustajana.