Work Groups at the Faculty of Social Sciences

The Teaching Skills Evaluation Committee 1.1.2020–31.12.2024

Tasks: Evaluating the teaching skills of teaching and applicantions for Adjunct Professors

Member (deputy):

chairman Suvi Salmenniemi (Helena Siipi)
vice chairman Henri Vogt (Lauri Mäkinen)
Silja Keva (Mika Koivisto)
Elisa Arvola (Axel Ojala)

Changing members (and deputies):

Ari Maunu (Eerik Lagerspetz), Philosophy
Lauri Paltemaa (Outi Luova), Centre for East Asian Studies
Kati Renvall (Ida Luotonen), Speech-Language Pathology
Tiina Lintunen (Mika Suonpää), Contemporary history
Eeva-Leena Kataja (Sari Ahlqvist-Björkroth), Psychology
Kirsi Gunther (Henna Isoniemi), Social Research
Elina Kestilä-Kekkonen (Antti Pajala), Political Science
secretaries Marja Andersson, Auli Kultanen-Leino and Minna Domander)

The Management Group of the Faculty and The Expanded Management Group

The role of the Management Group: to assist the dean in operational and financial planning, organizing and resource allocation; in directing the implementation and supervision as well as in decision making. The group deals eg. with the principles of administration and the alignments of different functions.

Members of management team

Dean Louis Clerc (chairman)
Vice Dean Juha Räikkä
Vide Dean Riikka Korja
Vice Dean Mikko Niemelä
Head of Department Elina Mainela-Arnold
Head of Department Lauri Paltemaa
Head of Department Pekka Räsänen
Professor Jani Erola (INVEST)
Service Manager Minna Domander (secretary)
Head of Academic and Student Affairs Hanna Erola
HR specialist Auli Kultanen-Leino
HR specialist Marja Andersson
controller Minna Suominen
Development specialist Kirsi Klemelä
Coordinator Vesa Rautio

Expanded management team
(student members 1.1.2020–31.12.2021)

University teacher Helena Siipi, Philosophy, the person in charge of the subject 
University teacher Pia Lindevall, Speech-Language Pathology, the person in charge of the subject
University lecturer Tiina Lintunen, Contemporary History, the person in charge of the subject
University lecturer Ari Kaukiainen, Psychology, the person in charge of the subject
Professor Veli-Matti Ritakallio, Social Policy, the person in charge of the subject
University lecturer Jarkko Rasinkangas, Social Work, the person in charge of the subject
Professor Mikko Niemelä, Sociology, the person in charge of the subject
University teacher Aki Koivula, Economic Sociology, the person in charge of the subject
University lecturer Antti Pajala, Political Science, the person in charge of the subject
Professor Lauri Paltemaa, Centre for East Asian Studies, the person in charge of the subject
Director Markku Jokisipilä, Centre for Parliamentary Studies, the person in charge of the subject
Director Benita Heiskanen, John Morton Center for North America Studies, the person in charge of the subject
Director Sampo Ruoppila, Urban Studies, the person in charge of the subject
student member Eveliina Kunttu (deputy student member Aino Pusa)
student member Axel Ojala (deputy student member Elisa Arvola)
student member Silva Järvinen (deputy student member Titta Jaakkola)

Tasks of the Extended Management Team: Acts as a forum for preparation, discussion and communication.

The Management Group of the Doctoral Programme of Social and Behavioural Sciences (in Finnish)

Tehtävät: koordinoi ja kehittää tohtoriohjelman toimintaa, arvioi tohtoriohjelmaan hakevien henkilöiden hakemukset sekä edistää paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä verkottumista

Jäsenet/varajäsenet:

professori Heikki Ervasti, pj. (professori Veli-Matti Ritakallio)
professori Katja Forssén (professori Leo Nyqvist)
professori Jukka Hyönä (professori Christina Salmivalli)
professori Heikki Hämäläinen
professori Osmo Kivinen (koordinaattori Päivi Kaipainen)
professori Elina Mainela-Arnold (professori Minna Laakso)
professori Lauri Paltemaa (yliopistonlehtori Outi Luova)
apulaisprofessori Suvi Salmenniemi (professori Jani Erola)
professori Eerik Lagerspetz (yliopisto-opettaja Ari Maunu)
professori Pekka Räsänen (yliopisto-opettaja Outi Sarpila)
professori Elina Kestilä-Kekkonen (professori Matti Wiberg)
professori Louis Clerc (johtaja Markku Jokisipilä)
yliopisto-opettaja Anne-Mari Jaakola (tohtorikoulutettava Sanna Kailaheimo)
tohtorikoulutettava Heidi Haanila (tohtorikoulutettava Veli Virmajoki)
tohtorikoulutettava Ville Okkonen (tohtorikoulutettava Matti Välimäki)
tohtorikoulutettava Mikko Leino (tohtorikoulutettava Sami Torssonen)
tohtorikoulutettava Ida Luotonen (tohtorikoulutettava Otso Rantonen)
koordinaattori Vesa Rautio, valmistelija/siht

TIKU Group (in Finnish)

Tehtävät: Tietohallinto tekee yhteistyötä tiedekuntien kanssa kartoittaen tarpeita ja tiedottaen tulossa olevista asioista.

Jäsenet:

yliopistonlehtori Tuomo Häikiö
suunnittelija Mikko Ylinen
palvelupäällikkö Minna Domander
tutkijatohtori Irene Prix
tohtorikoulutettava Tapio Enberg
IT-palveluasiantuntija Olli Leppänen (tiedekunnan tietohallintokumppani TIKU)

Representatives of the Work Groups at the University of Turku (in Finnish)

Demokratian tutkimuskeskuksen johtoryhmä

professori Henri Vogt
yliopistonlehtori Jenni Karimäki
professori Eerik Lagerspetz
projektitutkija Mikko Leino
professori Maija Setälä (varajäsen)

Ihmistieteiden eettinen toimikunta (1.10.2019 - 30.9.2022)

Ihmistieteellisten tutkimusten jaosto
yliopistonlehtori Mika Koivisto
yliopistonlehtori Helena Siipi

Terveystieteellisten tutkimusten jaosto
yliopisto-opettaja Susanne Uusitalo

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokunta (1.9.2018 - 31.8.2021)

yliopistonlehtori Raymond Bertram
yliopistonlehtori Leena Koivusilta (varajäsen)

Kieltenopetuksen keskittämisen ohjausryhmä (24.5.2016 alkaen)

professori Maija Setälä

Opetus- ja tutkimushenkilöstön työn vaativuuden arviointiryhmä

professori Jani Erola
palvelupäällikkö Minna Domander

Tasa-arvotoimikunta (31.12.2019 asti)

yliopisto-opettaja Tiina Lintunen
apulaisprofessori Suvi Salmenniemi
yliopisto-opettaja Rauli Mickelsson (varajäsen)

Tilastotieteen keskuksen johtokunta (1.8.2018–31.7.2021)

professori Veli-Matti Ritakallio
yliopistonlehtori Johanna Kaakinen (varajäsen)

Turun yliopiston kliinisen tohtoriohjelman (TKT) johtoryhmä (1.8.2019–31.12.2019)

professori Heikki Hämäläinen (Psykologian ja logopedian laitos, psykologia)

Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykoterapeuttikoulutuksen ohjausryhmä (16.3.2012 alkaen)

lehtori Armi Hakanen
opintopäällikkö Hanna Erola

Turun yliopiston vieraskielisten maisteriohjelmien apurahatoimikunta (1.1.2017–31.12.2019)

suunnittelija Anna Väre

Tutkimusneuvosto (1.1.2020–31.12.2024)

professori Juha Räikkä
professori Maija Setälä

Yhteistyötoimikunta (1.1.2020–31.12.2021)

yliopistonlehtori Antti Pajala (varajäsen)

Yliopistokollegio (1.1.2018–31.12.2021, opiskelijajäsenet 1.1.2020–31.12.2021)

professori Suvi Salmenniemi
professori Maija Setälä (varajäsen)
yliopistonlehtori Antti Pajala
erikoistutkija Juha Ylisalo (varajäsen)
yliopisto-opettaja Tiina Lintunen
opiskelija Tiia Ylä-Peräinen
opiskelija Eveliina Kunttu (varajäsen)
opiskelija Axel Ojala (varajäsen)

Representatives of the University of Turku (in Finnish)

Professori Suvi Salmenniemi toimii varajäsenenä Turun kesäyliopiston johtokunnassa Turun yliopiston edustajana.