Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan työryhmät

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa toimii asioita valmistelevia työryhmiä ja toimikuntia. Lisäksi tiedekunnalla on edustajia yliopiston eri työryhmissä.

Opetustaitotoimikunta 1.1.2020–31.12.2024

Tehtävät: opetustehtävien ja dosentin arvon hakijoiden opetusnäytteiden arvioiminen sekä opetustehtävien (poislukien professuurit) opetusansioiden arvioiminen

Perusjäsenet (ja varajäsenet):

pj. Suvi Salmenniemi (Helena Siipi)
varapj. Silja Keva (Raymond Bertram)
Jukka Leppänen (Lauri Mäkinen)
Salla Mattila (opiskelijajäsen) (Miro Ilvonen, opiskelijajäsen)

Vaihtuvat jäsenet (ja varajäsenet):

Ari Maunu (Eerik Lagerspetz), filosofia
Lauri Paltemaa (Outi Luova), Itä-Aasia/CEAS
Kati Renvall (Ida Luotonen), logopedia
Tiina Lintunen (Mika Suonpää), poliittinen historia
Mika Koivisto (Saara Nolvi), psykologia
Kirsi Gunther (Leena Koivusilta), sosiaalitieteet
Mikael Mattlin (Antti Pajala), valtio-oppi
toimikunnan sihteereinä toimivat Nina Kramsu, Marja Andersson ja Minna Domander

Tiedekunnan johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet:

dekaani Louis Clerc (pj)
varadekaani Juha Räikkä
varadekaani Riikka Korja
varadekaani Mikko Niemelä
laitoksen johtaja Elina Mainela-Arnold
laitoksen johtaja Lauri Paltemaa
laitoksen johtaja Pekka Räsänen
Invest tutkimuslippulaivan johtaja Jani Erola
hallintopäällikkö Minna Domander (sihteeri)
opintopäällikkö Hanna Erola
henkilöstöasiantuntija Nina Kramsu
henkilöstöasiantuntija Marja Andersson
controller Minna Suominen
kehittämisasiantuntija Kirsi Klemelä
tohtoriohjelman koordinaattori Vesa Rautio

Johtoryhmän tehtävät: avustaa dekaania toiminnan ja talouden suunnittelussa, organisoinnissa ja resurssoinnissa, toteutuksen ohjauksessa ja valvonnassa sekä päätöksenteossa. Käsittelee mm. hallinnon toimintaperiaatteita sekä eri toimintojen linjauksia

Laajennetun johtoryhmän jäsenet
(opiskelijajäsenet 1.1.2020–31.12.2021)

professori Eerik Lagerspetz, filosofian vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Pia Lindevall, logopedian vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Tiina Lintunen, poliittisen historian vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Ari Kaukiainen, psykologian vastuuhenkilö
professori Veli-Matti Ritakallio, sosiaalipolitiikan vastuuhenkilö
professori Johanna Kallio, sosiaalityön vastuuhenkilö
professori Antti Tanskanen, sosiologian vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Aki Koivula, taloussosiologian vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Antti Pajala, valtio-opin vastuuhenkilö
professori Lauri Paltemaa, Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen vastuuhenkilö
johtaja Markku Jokisipilä, Eduskuntatutkimuksen keskuksen vastuuhenkilö
johtaja Benita Heiskanen, John Morton -keskuksen vastuuhenkilö
johtaja Sampo Ruoppila, kaupunkitutkimuksen tutkimusjohtaja
opiskelijajäsen Eveliina Kunttu (varaopiskelijajäsen Aino Pusa)
opiskelijajäsen Axel Ojala (varaopiskelijajäsen Elisa Arvola)
opiskelijajäsen Silva Järvinen (varaopiskelijajäsen Titta Jaakkola)
yliopisto-opettaja Laura Grönroos, Kieli- ja viestintäopintojen keskuksesta edustajana
 

Laajennetun johtoryhmän tehtävät: toimii valmistelu-, keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina

Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltion tutkimuksen tohtoriohjelman (DP INVEST) johtoryhmä

Jäsenet toimikaudella 1.1.2020 - 31.7.2021:

tohtoriohjelman johtaja, professori Jani Erola (Sosiaalitieteiden laitos)
yliopistonlehtori Patricia McMullin (Sosiaalitieteiden laitos)
professori Andre Sourander (Kliininen laitos)
professori Christina Salmivalli (Psykologian ja logopedian laitos)
professori Mikko Niemelä (Sosiaalitieteiden laitos)
tutkimusprofessori Pasi Moisio (THL)
professori Olli Kangas (Sosiaalitieteiden laitos)
tohtorikoulutettava Oskari Lahtinen (Psykologian ja logopedian laitos)
tohtorikoulutettava Sanni Kotimäki (Sosiaalitieteiden laitos)
valmistelija, sihteeri: koordinaattori Vesa Rautio (Tutkijanurayksikkö)

Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tohtoriohjelman (DPSoc) johtoryhmä

Tehtävät: koordinoi ja kehittää tohtoriohjelman toimintaa, arvioi tohtoriohjelmaan hakevien henkilöiden hakemukset sekä edistää paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä verkottumista

Jäsenet toimikaudella 1.1.2020 - 31.7.2021:

tohtoriohjelman johtaja professori Juha Räikkä (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)
professori Heikki Ervasti (Sosiaalitieteiden laitos)
professori Katja Forssén (Sosiaalitieteiden laitos)
erikoistutkija Johanna Kaakinen (Psykologian ja logopedian laitos)
erikoistutkija Sakari Ahola (Sosiaalitieteiden laitos)
professori Elina Mainela-Arnold (Psykologian ja logopedian laitos)
professori Lauri Paltemaa (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)
professori Suvi Salmenniemi (Sosiaalitieteiden laitos)
professori Eerik Lagerspetz (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)
erikoistutkija Aki Koivula (Sosiaalitieteiden laitos)
professori Elina Kestilä-Kekkonen (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)
professori Markku Jokisipilä (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)
tohtorikoulutettava Laura Ipatti (Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos)
tohtorikoulutettava Suvi Holm (Psykologian ja logopedian laitos)
tohtorikoulutettava Lauri Mäkinen (Sosiaalitieteiden laitos)
valmistelija, sihteeri: koordinaattori Vesa Rautio (Tutkijanurayksikkö)

TIKU-yhteistyöryhmä

Tehtävät: Tietohallinto tekee yhteistyötä tiedekuntien kanssa kartoittaen tarpeita ja tiedottaen tulossa olevista asioista.

Jäsenet:

yliopistonlehtori Tuomo Häikiö
suunnittelija Mikko Ylinen
hallintopäällikkö Minna Domander
tutkijatohtori Irene Prix
erikoistutkija Kimmo Elo
IT-palveluasiantuntija Olli Leppänen (tiedekunnan tietohallintokumppani TIKU)

Tiedekunnan työelämäprofessoritoimikunta

Tehtävä: Arvioida yksiköiden esityksiä työelämäprofessuureista ja toimia apuna työelämäprofessuuriesityksen valmistelussa. Toimikunnan kausi 1.1.2020 - 31.12.2024.

Puheenjohtaja:
professori, dekaani Louis Clerc

Jäsenet:
professori, laitoksen johtaja Elina Mainela-Arnold
professori, varadekaani Mikko Niemelä
professori, varadekaani Juha Räikkä

Sihteeri:
hallintopäällikkö Minna Domander
 

Tiedekunnan tehtävärakennetyöryhmä

Jäsenet toimikaudella 10.11.2020 - 31.3.2021:

dekaani Louis Clerc, pj.
professori Elina Mainela-Arnold
professori Lauri Paltemaa
professori Pekka Räsänen
hallintopäällikkö Minna Domander, siht.

Tiedekunnan edustajat yliopiston työryhmissä

Demokratian tutkimuskeskuksen johtoryhmä

professori Henri Vogt
yliopistonlehtori Jenni Karimäki
professori Eerik Lagerspetz
projektitutkija Mikko Leino
professori Maija Setälä (varajäsen)

Digiohjelman valmisteluryhmä (27.4.2021 - 31.12.2021)

apulaisprofessori Markku Jokisipilä
professori Pekka Räsänen

Ihmistieteiden eettinen toimikunta (1.10.2019 - 30.9.2022)

Ihmistieteellisten tutkimusten jaosto
yliopistonlehtori Mika Koivisto
yliopistonlehtori Helena Siipi

Terveystieteellisten tutkimusten jaosto
yliopisto-opettaja Susanne Uusitalo

Ihmistieteiden tutkijakollegiumin (Turku Institute for Advanced Studies) johtokunta (1.1.2020 - 31.12.2024)

dekaani Louis Clerc
varadekaani Juha Räikkä

Kansainvälisen toiminnan ohjelman valmisteluryhmä (12.11.2020 alkaen)

dekaani Louis Clerc

Kestävän kehityksen koulutus Turun yliopistossa työryhmä (30.10.2020 - 31.12.2021)

jatko-opiskelija Mikko Puumala

Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokunta (1.9.2018 - 31.8.2021)

yliopistonlehtori Raymond Bertram
yliopistonlehtori Leena Koivusilta (varajäsen)

Kieltenopetuksen keskittämisen ohjausryhmä (24.5.2016 alkaen)

professori Maija Setälä

Koulutusneuvosto (1.1.2020 - 31.12.2024)

yliopisto-opettaja Tiina Lintunen
professori Mikko Niemelä

Laatutyön ohjausryhmä (18.2.2020-31.12.2023)

yliopistonlehtori Raymond Bertram

Opetus- ja tutkimushenkilöstön työn vaativuuden arviointiryhmä

professori Jani Erola
hallintopäällikkö Minna Domander

Tilastotieteen keskuksen johtokunta (1.8.2018–31.7.2021)

professori Veli-Matti Ritakallio
yliopistonlehtori Johanna Kaakinen (varajäsen)

Turun yliopiston kliinisen tohtoriohjelman (TKT) johtoryhmä (1.1.2020–31.7.2021)

apulaisprofessori Riikka Korja (Psykologian ja logopedian laitos)

Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykoterapeuttikoulutuksen ohjausryhmä (16.3.2012 alkaen)

lehtori Armi Hakanen
opintopäällikkö Hanna Erola

Turun yliopiston johtoryhmä

dekaani, professori Louis Clerc

Turun yliopiston uramallityöryhmä (7.4.2021 alkaen)

dekaani Louis Clerc
yliopistonlehtori Antti Pajala

Turun yliopiston vieraskielisten tutkinto-ohjelmien apurahatoimikunta (25.1.2021-31.12.2022)

koulutussuunnittelija Tuula Karjalainen

Tutkimusneuvosto (1.1.2020–31.12.2024)

professori Juha Räikkä
professori Maija Setälä

UTUPEDA yliopistopedagogiikan keskuksen ohjausryhmä (1.1.2021-31.12.2022)

yliopistonlehtori Kati Renvall

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta (24.2.2020-31.12.2024)

yliopisto-opettaja Rauli Mickelsson
yliopistonlehtori Hanna Ylöstalo (varajäsen)

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tiimi (5.11.2020-31.12.2022)

professori Pekka Räsänen

Yhteistyötoimikunta (1.1.2020-31.12.2021)

yliopistonlehtori Antti Pajala (varajäsen)

Yliopistokollegio (1.1.2018–31.12.2021, opiskelijajäsenet 1.1.2020–31.12.2021)

professori Suvi Salmenniemi
professori Maija Setälä (varajäsen)
yliopistonlehtori Antti Pajala
erikoistutkija Juha Ylisalo (varajäsen)
yliopisto-opettaja Tiina Lintunen
opiskelija Tiia Ylä-Peräinen
opiskelija Eveliina Kunttu (varajäsen)
opiskelija Axel Ojala (varajäsen)

.

Yliopiston edustajana

Professori Suvi Salmenniemi toimii varajäsenenä Turun kesäyliopiston johtokunnassa Turun yliopiston edustajana.

Yliopistonlehtori Milla Salin toimii Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallisen neuvottelukunnan jäsenenä 31.12.2023 päättyvällä kaudella Turun yliopiston edustajana. Yliopisto-opettaja Rauli Mickelsson on hänen varajäsenensä.

Yliopistonlehtori Helena Siipi toimii Biotekniikan neuvottelukunnan jäsenenä toimikaudella 1.1.2020 - 31.12.2022 Turun yliopiston edustajana.

Yliopistonlehtori Ari Kaukiainen toimii Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan jäsenenä toimikaudella 5.3.2020 - 4.3.2023.