Hum tutkimus Sirkkala (7)

Humanistinen tiedekunta

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta kehittää ympäröivää yhteiskuntaa kouluttamalla laaja-alaisesti suuntautuneita, avarakatseisia ja kriittisiä asiantuntijoita sekä Suomen että kansainvälisen yhteisön tarpeisiin. Tehtävämme on toimia sivistyksen ylläpitäjänä ja puolestapuhujana. Tiedekunta toimii kahdella paikkakunnalla, Turussa ja Porissa.

Monialainen, vastuullinen kouluttaja.
Kansainvälisesti verkostoitunut, rohkeita tutkimuksellisia avauksia tekevä tutkija.