Strategiset kumppanuudet

Yliopiston strateginen kumppanuus tähtää pitkäaikaiseen, läheiseen ja vahvuuksiin perustuvaan yhteistyöhön, joka edistää molempien osapuolten kestävää kasvua, kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta Turun yliopiston tuottaman tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tukemana.


Turun yliopiston strategiset kumppanit ovat:

 

Bayer logo      Meyer logo     Turku logo  Wärtsilä logo