Turun yliopiston tutkimusympäristö

Turun yliopisto tarjoaa edellytykset korkeatasoiselle tutkimukselle. Monipuoliset ja jatkuvasti päivittyvät tutkimusvälineet, laitteistot, aineistot ja palvelut tukevat tutkimustyötä. Yliopisto on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisiin ja kansainvälisiin tavoitteisiin, ja keskeisenä periaatteena on eettisesti kestävä tutkimustoiminta, jossa noudatetaan tiedeyhteisön hyväksymiä toimintatapoja ja periaatteita. 

Yliopiston yhteiset palvelut on rakennettu tukemaan tutkimuksen sujuvuutta. Yliopistopalveluissa toimivat asiantuntijamme tukevat tutkijoita selviämään tutkimusmaailman lisääntyvistä vaatimuksista. Yliopisto panostaa myös tutkimuksesta syntyvien ideoiden kaupallistamiseen ja yhteiskunnalliseen hyödyntämiseen.