Tutkimuksen ja koulutuksen temaattiset kokonaisuudet

Temaattiset kokonaisuudet ovat Turun yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen profiloitumis- ja vahvuusalueita. Ne edistävät monitieteistä tutkimusta ja koulutusta sekä vahvistavat yliopiston sisäistä yhteistyötä. Ne luovat alustoja verkostoitumiselle, tutkimus- ja yritysyhteistyölle, innovaatioiden synnylle ja strategisille kumppanuuksille. Lue lisää kokonaisuuksista ja liity mukaan!