Tutkija tarkastelee tutkimusinstrumentin osia laitteen sisäpuolelta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ovat edustettuina luonnontieteet ja matemaattiset menetelmätieteet.

Science Fiction Becomes Reality
Luonnontieteet luovat ratkaisuja kestävään kehitykseen ja älykkääseen yhteiskuntaan.