​Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

International Master's Degree Programmes

In the application period 3 December 2018 - 31 January 2019 we offer the following International Master's Degree Programmes taught in English, starting in autumn 2019.

Yhteistyöalustat

Monitieteisessä Turun yliopistossa on lukuisia poikkitieteellisiä tutkimusyhteistyöalustoja, joiden tarkoituksena on saattaa yhteen eri teemojen ja näkökulmien alle eri tieteenalojen sekä yritysten ja elinkeinoelämän edustajia.

Innovaatiot ja yrittäjyys

Turun yliopisto on monitieteinen yliopisto, jossa on erinomaiset puitteet tehdä rajat ylittävää tutkimusta ja saattaa tutkimustulokset tehokkaasti hyödyttämään koko yhteiskuntaa.

Turun yliopiston tiede- ja luontopalvelut

Turun yliopiston tiede- ja luontopalvelut toimii tieteen ja yliopiston näyteikkunana suurelle yleisölle. Edistämme monitieteistä tutkimusta ja opetusta yliopistossa sekä innostamme lapsia ja nuoria tieteen pariin.