Uutinen

Kansainvälisessä konferenssissa pohditaan kertomusten roolia nyky-yhteiskunnassa

15.02.2019

Kertomuksen tutkimus ja kulttuurisen muistin tutkimus ovat kaksi monitieteistä tutkimusaluetta, joiden välillä on ollut toistaiseksi varsin vähän vuorovaikutusta. Turun yliopistossa 14.–16.2.2019 järjestettävä kansainvälinen konferenssi ”Uses and Abuses of Storytelling: Theorizing the Intersections of Narrative, Memory and Identity” tuo kertomuksen ja kulttuurisen muistin tutkijat yhteen pohtimaan erilaisia tapoja, joilla kertomuksia käytetään nyky-yhteiskunnassa. Erityisen huomion kohteena on kertomusten käyttö yksilöiden ja yhteisöjen identiteetin rakentamisessa.

Selvitys: peruskoulun oppilaiden digitaitoja tulisi monipuolistaa

15.02.2019

Vuosina 2016–2018 toteutettu Digiajan peruskoulu -hanke selvitti digitaalisen oppimisen ja opettamisen käytäntöjä sekä oppimateriaalien käyttöä perusopetusta antavissa kouluissa. Selvityksen mukaan perusopetuksen opettajien digitaidot olivat tarkasteluajanjaksolla kohentuneet, mutta oppilaiden digitaidoissa ja digitaalisten materiaalien käytössä havaittiin kehittämistarpeita.
 

Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegiumin uudet tutkijat tarttuvat käänteentekeviin hankkeisiin

11.02.2019

Turun yliopiston ihmistieteiden tutkijakollegium Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) vahvistaa asemiaan monialaisena ihmistieteiden huippututkimuksen yksikkönä rekrytoituaan uusia tutkijoita, joista 10 aloitti pestinsä vuoden 2019 alussa. Tuoreet kollegiumtutkijat tekevät kolmevuotisissa hankkeissaan laajasti tieteidenvälistä ja innovatiivista yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta.