Asiasana: Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Itla lahjoittaa implementaatiotutkimuksen professuurin Turun yliopistolle – taustalla halu uudistaa mielenterveyspalveluja

24.02.2020

Implementointitutkimus on tutkimusala, jossa tarkastellaan tutkimustiedon käyttöön saattamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Uusien hoitomenetelmien eli interventioiden juurruttaminen käytäntöön on haastavaa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla lahjoittaa Turun yliopistolle professuurin, joka vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen saada tutkimustietoa näyttöön perustuvan hoidon juurruttamisesta perustason palveluihin. Interventio- ja implementointitutkimuksen professuuri sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen.

Varhainen keskosuus nostaa vastasyntyneen riskiä myöhempään kiintymyssuhdehäiriöön

07.02.2020

Varhainen keskosuus, vastasyntyneen pienipainoisuus ja tehohoito ovat yhteydessä kohonneeseen reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön riskiin, osoitti Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimusryhmä. Kyseessä on sosiaalisen toiminnan häiriö, joka aiheuttaa kiintymyssuhteen muodostamisen, tunneilmaisun ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksia, ja johon liittyy vakavia ja kalliita ongelmia. Häiriö haittaa lapsen toimintakykyä ja ihmissuhteita, ja on yhteydessä esimerkiksi myöhempiin lastensuojelutoimiin, psykiatrisiin- ja päihdehäiriöihin sekä syrjäytymiseen.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöllä on yhteys monenlaisiin vanhempiin liittyviin riskitekijöihin (Väitös: LL Petteri Joelsson, 7.2.2020, lastenpsykiatria)

LL Petteri Joelsson osoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöllä eli ADHD:lla on yhteys äidin raskaudenaikaiseen tupakointiin, vanhempien psykiatrisiin sairauksiin ja vanhempien nuoreen ikään. Diagnoosin saaneet lapset olivat syntyneet muuta väestöä useammin loppuvuonna, minkä lisäksi heillä oli paljon rinnakkaisia psykiatrisia ja neurokehityksellisiä häiriötä. 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla lahjoittaa implementointitutkimuksen professuurit Turun ja Oulun yliopistoihin

18.12.2019

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla on päättänyt antaa kaksi lahjoitusprofessuuria, joista toisen Turun ja toisen Oulun yliopistolle. Lahjoitusprofessuurien ala on interventio- ja implementointitutkimus. Professuurit ovat ainoita laatuaan lasten hyvinvointiin liittyvässä tutkimuksessa Suomessa ja kansainvälisestikin merkittäviä.

Kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä on yhteys laajaan kirjoon vanhempien psyykkisiä sairauksia (Väitös: LL Dan Sucksdorff, 20.12.2019, lastenpsykiatria)

LL Dan Sucksdorff osoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä eli bipolaarihäiriöllä on yhteys moniin vanhempien psykiatrisiin sairauksiin ja migreeniin. Vanhempien epilepsiaan sillä ei kuitenkaan ollut yhteyttä. Bipolaarihäiriötä sairastavilla itsellään esiintyi verrokkeja useammin sekä epilepsiaa että migreeniä.

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimusyhteistyö

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin tiedeyhteisöjen kanssa. Hankkeissamme yhdistyy lääketieteen eri erikoisalojen osaaminen, mutta teemme myös tieteenalarajat ylittävää tutkimusta muun muassa kasvatustieteiden, oikeustieteen ja filosofian alan tutkijoiden kanssa.