Asiasana: Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Perheet saivat Yhdessä selviydytään -verkkosivustolta keinoja koronahuolten hallintaan

01.04.2021

Suomalaiset vanhemmat kokivat käyttäytymisterapeuttiseen menetelmään perustuvan Yhdessä selviydytään -verkkosivuston auttavan itseään ja lastaan koronahuolten hallinnassa ensimmäisen pandemiakevään aikana. Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen toteuttama sivusto avataan tänään nimettömään käyttöön. Suomen- ja ruotsin kieliversioiden rinnalle saadaan pian englannin, venäjän- ja japaninkieliset sisällöt.

Voimaperheet tarjoaa matalan kynnyksen apua vanhemmuuden taitoihin

31.03.2021

Tutkimuksesta asiantuntijoiden arkeen –webinaarisarjassa keskusteltiin 30.3 vanhemmuuden tukemisesta Voimaperheet-ohjelmien avulla. Voimaperheet on Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa kehitetty vanhempainohjausmenetelmä, joka tarjoaa matalan kynnyksen apua vanhemmuuden taitoihin ja lasten lievien käytöshäiriöiden käsittelemiseen.

Raskaudenaikaisen masennuksen digitaalisen hoidon tutkimus käynnistymässä

25.03.2021

Yhdessä vahvaksi -tutkimuksessa selvitetään raskausajan masennuksen yleisyyttä sekä internetin ja puhelimen välityksellä tarjottavan ohjelman tehoa raskaudenaikaisen masennuksen hoidossa ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ehkäisyssä. Tutkimus toteutetaan Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen ja suomalaisten kuntien yhteistyönä.

Uusi digitaalinen työkalupakki avuksi lasten koronahuoliin

17.04.2020

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus avaa internetsivuston vanhemmille, joiden lapsilla ilmenee ahdistus- tai pelko-oireita koronaepidemian aikana. Voimaperheet: Yhdessä selviydytään -sivustolle on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen sekä yksinkertaisia harjoituksia, joilla helpottaa vanhemman omaa ja lapsen ahdistusta. Sivuston ovat toteuttaneet kokeneet digihoidon tutkijat.

Varhainen keskosuus nostaa vastasyntyneen riskiä myöhempään kiintymyssuhdehäiriöön

07.02.2020

Varhainen keskosuus, vastasyntyneen pienipainoisuus ja tehohoito ovat yhteydessä kohonneeseen reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön riskiin, osoitti Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimusryhmä. Kyseessä on sosiaalisen toiminnan häiriö, joka aiheuttaa kiintymyssuhteen muodostamisen, tunneilmaisun ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksia, ja johon liittyy vakavia ja kalliita ongelmia. Häiriö haittaa lapsen toimintakykyä ja ihmissuhteita, ja on yhteydessä esimerkiksi myöhempiin lastensuojelutoimiin, psykiatrisiin- ja päihdehäiriöihin sekä syrjäytymiseen.

Itla lahjoittaa implementaatiotutkimuksen professuurin Turun yliopistolle – taustalla halu uudistaa mielenterveyspalveluja

24.02.2020

Implementointitutkimus on tutkimusala, jossa tarkastellaan tutkimustiedon käyttöön saattamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Uusien hoitomenetelmien eli interventioiden juurruttaminen käytäntöön on haastavaa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla lahjoittaa Turun yliopistolle professuurin, joka vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen saada tutkimustietoa näyttöön perustuvan hoidon juurruttamisesta perustason palveluihin. Interventio- ja implementointitutkimuksen professuuri sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöllä on yhteys monenlaisiin vanhempiin liittyviin riskitekijöihin (Väitös: LL Petteri Joelsson, 7.2.2020, lastenpsykiatria)

LL Petteri Joelsson osoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöllä eli ADHD:lla on yhteys äidin raskaudenaikaiseen tupakointiin, vanhempien psykiatrisiin sairauksiin ja vanhempien nuoreen ikään. Diagnoosin saaneet lapset olivat syntyneet muuta väestöä useammin loppuvuonna, minkä lisäksi heillä oli paljon rinnakkaisia psykiatrisia ja neurokehityksellisiä häiriötä.