Asiasana: Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Vanhemmuuden etähoito onnistuu myös perusterveydenhuollossa

12.04.2019

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehittämä Voimaperheet-toimintamalli onnistuttiin siirtämään suomalaiseen neuvolajärjestelmään. Toimintamalli on suunniteltu lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja hoitoon vanhempainohjauksen avulla. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus psykososiaalisen etähoito-ohjelman käyttöönotosta perusterveydenhuollossa. 

Äidin raskausajan tupakointi on yhteydessä jälkeläisen ADHD-riskiin

25.02.2019

Mitä suurempi äidin veren nikotiinipitoisuus oli raskausaikana, sitä suurempi oli lapsen tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriön eli ADHD-diagnoosin riski myöhemmin elämässä, osoitti Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen väestötutkimus. Kyseessä on maailman ensimmäinen tutkimus, jossa yhteys sikiöaikaisen nikotiinialtistuksen ja ADHD:n välillä todennettiin käyttämällä raskaudenaikaisia veriseeruminäytteitä. 

Lasten ahdistuneisuuden digitaalisen Huolet hallintaan -hoito-ohjelman tutkimus alkaa Turussa

28.08.2017

Alkavana lukuvuonna osa Turun viides- ja kuudesluokkalaisista ja heidän vanhempansa pääsevät opettelemaan ahdistuksen ja pelkojen hallintaa netin ja puhelimen välityksellä. Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-hankkeessa tutkitaan matalan kynnyksen digitaalisen hoito-ohjelman tehoa lasten ahdistuneisuuden hoidossa.

Lasten käytösongelmien etähoito osoittautui tehokkaaksi

04.03.2016

Netissä ja puhelimitse toteutettuun vanhempainohjaukseen osallistuneiden vanhempien lapsilla käytösongelmat vähenivät merkittävästi, osoittaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tuore Voimaperheet-tutkimus. Tutkittu hoito-ohjelma vähensi lasten aggressiivisuutta, uhmakäyttäytymistä, ADHD-oireita sekä tunne-elämän ongelmia ja vahvisti heidän empatiakykyään.