Asiasana: Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Uusi digitaalinen työkalupakki avuksi lasten koronahuoliin

17.04.2020

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus avaa internetsivuston vanhemmille, joiden lapsilla ilmenee ahdistus- tai pelko-oireita koronaepidemian aikana. Voimaperheet: Yhdessä selviydytään -sivustolle on koottu tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen sekä yksinkertaisia harjoituksia, joilla helpottaa vanhemman omaa ja lapsen ahdistusta. Sivuston ovat toteuttaneet kokeneet digihoidon tutkijat.

Varhainen keskosuus nostaa vastasyntyneen riskiä myöhempään kiintymyssuhdehäiriöön

07.02.2020

Varhainen keskosuus, vastasyntyneen pienipainoisuus ja tehohoito ovat yhteydessä kohonneeseen reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön riskiin, osoitti Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimusryhmä. Kyseessä on sosiaalisen toiminnan häiriö, joka aiheuttaa kiintymyssuhteen muodostamisen, tunneilmaisun ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksia, ja johon liittyy vakavia ja kalliita ongelmia. Häiriö haittaa lapsen toimintakykyä ja ihmissuhteita, ja on yhteydessä esimerkiksi myöhempiin lastensuojelutoimiin, psykiatrisiin- ja päihdehäiriöihin sekä syrjäytymiseen.

Itla lahjoittaa implementaatiotutkimuksen professuurin Turun yliopistolle – taustalla halu uudistaa mielenterveyspalveluja

24.02.2020

Implementointitutkimus on tutkimusala, jossa tarkastellaan tutkimustiedon käyttöön saattamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Uusien hoitomenetelmien eli interventioiden juurruttaminen käytäntöön on haastavaa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla lahjoittaa Turun yliopistolle professuurin, joka vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen saada tutkimustietoa näyttöön perustuvan hoidon juurruttamisesta perustason palveluihin. Interventio- ja implementointitutkimuksen professuuri sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöllä on yhteys monenlaisiin vanhempiin liittyviin riskitekijöihin (Väitös: LL Petteri Joelsson, 7.2.2020, lastenpsykiatria)

LL Petteri Joelsson osoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöllä eli ADHD:lla on yhteys äidin raskaudenaikaiseen tupakointiin, vanhempien psykiatrisiin sairauksiin ja vanhempien nuoreen ikään. Diagnoosin saaneet lapset olivat syntyneet muuta väestöä useammin loppuvuonna, minkä lisäksi heillä oli paljon rinnakkaisia psykiatrisia ja neurokehityksellisiä häiriötä. 

Biostatistiikka ja tiedonhallinta lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa

Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen biostatistiikka- ja tiedonhallintaryhmällä on vahva kokemus niin digitaalisista interventiotutkimuksista (RCT-tutkimuksista implementaatioon) kuin kliinisistä ja epidemiologisista kysely- ja rekisteripohjaisista tutkimuksista. Ryhmä vastaa keskuksen tutkimushankkeiden statistiikasta sekä tiedonhallinnasta. Ryhmä osallistuu keskuksen hankkeisiin koko niiden elinkaaren ajan, mikä varmistaa parhaiten tutkimuksen laadun ja tieteellisen luotettavuuden. Ryhmän tavoitteena on kehittää jatkuvasti hankkeiden eri osa-alueisiin liittyviä prosesseja.