Asiasana: Suomen Akatemia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Aineistonhallintasuunnitelma Suomen Akatemian rahoituksen ehto – Turun yliopiston data-asiantuntijat tutkijan apuna

05.04.2023

Suomen Akatemian myöntämän rahoituksen ehtona on, että vastuullinen tutkija toimittaa aineistonhallintasuunnitelman Suomen Akatemialle kahdeksan viikon kuluessa saamastaan myönteisestä rahoituspäätöksestä. Tutkijan lisäksi myös Turun yliopiston ja tutkijan yksikön tulee sitoutua suunnitelman sisältöön ennen kuin rahoitus voidaan hyväksyä vastaanotetuksi. Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvattujen toimenpiteiden on oltava toteutettavissa suorituspaikassa ja niiden tulee noudattaa hyvää aineistonhallintatapaa.