Aineistonhallintasuunnitelma (DMP) on Suomen Akatemian rahoituksen maksatuksen ehto

13.06.2024

Suomen Akatemian Talvihaussa 2024 saadun myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen vastuullinen tutkija toimittaa Suomen Akatemialle aineistonhallintasuunnitelman. Yliopisto ja yksikkö sitoutuvat sen sisältöön.

Aineistonhallintasuunnitelma (Data Management Plan eli DMP) on rahoituksen maksatuksen ehto, ja se on toimitettava Suomen Akatemialle kahdeksan (8) viikon kuluessa päätöksestä. Tutkija lisää DMP:n Suomen Akatemian SARA-järjestelmään samalla, kun hän hyväksyy rahoituksen. Tämän jälkeen suorituspaikka sitoutuu siihen ja hyväksyy rahoituksen vastaanotetuksi.

Prosessi myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen

Suomen Akatemia suosittelee aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen DMPTuuli-työkalua. Projektin vastuullinen tutkija lähettää DMP:n ensimmäisen version osoitteeseen openutu@utu.fi viimeistään 30.6.2024, jotta suunnitelma ehditään lomakaudesta huolimatta kommentoida ja muokata ajoissa. Palveluosoitteen asiantuntijat kirjastosta, IT-palveluista, lakipalveluista ja tutkimusedellytyksistä kommentoivat suunnitelman ja ohjaavat tarpeen tullen tutkijaa sen tekemisessä.

DMP kannattaa lähettää hyvissä ajoin myös suorituspaikan edustajalle, jotta rahoituksen vastaanottava yksikkö voi sitoutua DMP:ssä kuvattuihin asioihin.

Lisätietoa ja ohjeita

Luotu 13.06.2024 | Muokattu 14.06.2024