Lähikuva karttapallosta

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö on yksi keskeisistä keinoista nostaa Turun yliopiston laatua, lisätä tuottavuutta ja parantaa vaikuttavuutta. Kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisyyden edistäminen ovat tärkeässä roolissa sekä yliopiston lähitulevaisuuden että pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Turun yliopisto on kansainvälisesti verkostoitunut eri tieteenaloilla sekä eri puolilla maailmaa.

Kansainvälisen yhteistyön ja toiminnan vaikuttavuus syntyy yliopiston korkeatasoisesta ja monialaisesta tutkimuksesta ja siihen perustuvasta koulutuksesta.

Kansainvälinen yhteistyö toteutuu liikkuvuuden, verkostojen, ohjelmien, yksittäisten projektien sekä yliopistotasoisten kumppanuuksien kautta. Kumppanuutemme on pitkäjänteistä ja tavoitteellista.