UTU Tanzania Team

Turun yliopiston Afrikka-yhteistyö

Turun yliopiston tavoitteena on pitkäjänteisten strategisten kumppanuuksien ja keskinäisen osaamisen kehittämisen avulla vahvistaa tieteellistä ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta afrikkalaisen akateemisen yhteisön ja maanosan muiden sidosryhmien kanssa.

Yhteistyö Afrikassa

YK:n Afrikan talouskomissio

Turun yliopisto ja YK:n Afrikan talouskomissio (UNECA) allekirjoittivat keväällä 2019 yhteisymmärryspöytäkirjan YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 9 edistämiseksi kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurien luomisesta. Yhteistyön tavoitteena on edistää tutkimuksen, tieteen, opetuksen, innovaatioiden ja päätöksenteon kehitystä Afrikassa. Erityistä huomiota kiinnitetään Afrikan innovaatiojärjestelmiin, korkeakoulutoimintaan, institutionaaliseen ja akateemiseen yrittäjyyteen, kestävään kehitykseen ja uusien teknologioiden osaamiseen. Tavoitteena on myös lisätä asiantuntijoiden liikkuvuutta Suomen ja Afrikan välillä.

Lisätietoa yhteistyöstä löytyy täältä.

Finland-Africa Platform for Innovation (SDG 9)

Finland-Africa Platform for Innovation (SDG 9) on verkosto, joka edistää monitieteistä, innovatiivista yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden toimijoiden välillä Suomessa ja Afrikassa. FAPI tukee UTU:n aktiivista roolia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa globaalissa Etelässä ja Afrikassa. Verkoston tavoitteena on edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 9 Afrikassa edistämällä innovaatioita yhdessä afrikkalaisten kumppaneiden kanssa. Verkostoa koordinoi Turun yliopisto.

Esimerkkejä FAPI-projekteista: 

  • Southern African Alliance (SAA)
  • Sustainable Engineering thematic module
  • UTU Geospatial Data and Digital Technology Hub for transformative innovations in the global South
  • Online HealthEdu UTU-Africa (AFFEN-hanke)
  • Co-innovation of an Affordable and Effective Cardiopulmonary Resuscitation Training Solution for Africa (Maendeleo-hanke)

    Lisätietoa Finland-Africa Platform for Innovation -verkkosivulta.
Tanzania Resilience Academy

Resilience Academy on yhteistyö Turun yliopiston ja neljän tansanialaisen akateemisen laitoksen välillä. Yhteistyöyliopistot Tansaniasta ovat Ardhi University, University of Dar es Salaam, Sokoine University of Agriculture ja State University of Zanzibar. Yhteistyö on aloite Tansania Urban Resilience Program -ohjelmasta, joka on Tansanian hallituksen, Maailmanpankin ja ulko-, kansainyhteisö- ja kehitysviraston välinen kumppanuus.  Resilience Academyn tavoitteena on antaa nuorille työkaluja, tietoja ja taitoja vastata maailman kiireellisimpiin kaupunkihaasteisiin ja varmistaa kestävä kaupunkikehitys.

Lisätietoja Resilience Academyn verkkosivuilta.

GeoICT4e, Tanzania

GeoICT4e perustuu Turun yliopiston, Ardhi-yliopiston, Dar es Salaamin yliopiston, Sokoinen maatalousyliopiston, Sansibarin valtionyliopiston, Moshi-osuusyliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Ammattikorkeakoulu Novian yhteistyöhön. Hanke keskittyy Tansanian korkeakoulujen johtamis- ja opetusvalmiuksien parantamiseen sosiaalisesti innovatiivisessa geospatiaali- ja ICT-koulutuksessa. Tavoitteena on parantaa sekä henkilöstön osaamista että opiskelijoiden oppimismahdollisuuksia sekä luoda avoin ja laaja pääsy verkko-oppimisaineistoon opiskelijoille ja muillekin.

Lisätietoja GeoICT4e -verkkosivulta.

UTU Tanzania Team tutkimus- ja koulutusyhteistyö

Turun yliopisto on työskennellyt Tansaniassa vuodesta 2003 sekä tansanialaisten että kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tutkimusaiheemme Tansaniassa liittyvät laajalti ihmisen ja luonnon dynamiikan analysointiin maisema- ja geospatiaalisen lähestymistavan ja GIS/ICT-tekniikoiden, koulutuksen ja liiketoiminnan avulla.

Lisätietoja UTU Tansania Teamin verkkosivuilta.

UTU@Windhoek: Future Tech Lab Namibiassa

Namibian kampuksella toteutetaan laajaa tutkimustoimintaa ja siellä sijaitsee Turun yliopiston Future Tech Lab. Future Tech Lab on kansainvälinen ja erilaisten asiantuntijuuksien yhteisö, joka toimii eritasoisten opinto-ohjelmien kotina ja se isännöi useita tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Lisätietoja Future Tech Lab in Namibia -verkkosivuilta.

Southern African – Nordic Centre (SANORD)

Vuonna 2006 perustettu Southern African – Nordic Center (SANORD) on sitoutunut edistämään strategista, monenvälistä akateemista yhteistyötä Etelä-Afrikan ja Pohjoismaiden instituutioiden välillä vastatakseen uusiin paikallisiin ja globaaleihin innovaatioiden ja kehityksen haasteisiin. ​Turun yliopisto on yksi SANORDin perustajajäsenistä.

Lisätietoja SANORD -verkkosivuilta.

Global South Network

Global South Network kokoaa yhteen Turun yliopiston eri asiantuntijat, jotka keskittyvät globaaliin etelään liittyviin kysymyksiin. Tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia yhteisten poikkitieteellisten tutkimushankkeiden käynnistämiseen sekä edistää olemassa olevaa tutkimusta.

Lisätietoja UTU Global South Network -verkkosivuilta.

Revisiting Finnish-Namibian Relations since the 1860s

Revisiting Finnish-Namibian Relations since the 1860s -projekti on osa Turun yliopiston ja Namibian yliopiston strategiseen kumppanuuteen liittyvää yhteistyötä. Se kokoaa yhteen suomalaisia ​​ja namibialaisia ​​historioitsijoita ja muita tutkijoita analysoimaan maiden välisiä historiallisia ja nykyaikaisia ​​yhteyksiä.

Lisätietoja projektin verkkosivulta.

Yliopistojen kehitysyhteistyöverkosto UniPID

Finnish University Partnerships for International Development (UniPID) on suomalaisten yliopistojen vuonna 2002 perustama kehitysyhteistyöverkosto, jossa Turun yliopisto on aktiivisesti mukana. Verkoston tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen yhteistyötä kansainvälisen kehityksen saralla ja se tukee suomalaisten yliopistojen strategisten globaalin vastuun tavoitteiden saavuttamista sekä vahvistaa ja edistää globaalin kehityksen monitieteistä opetusta, tutkimusta ja yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa ja kansainvälisesti. 

Turun yliopiston edustaja, professori Niina Käyhkö, toimii tällä hetkellä UNIPID-hallituksen 2021–23 varapuheenjohtajana.

Lisää tietoa UniPID:in verkkosivuilta.

Coimbra Group of European Universities

Vuonna 1985 perustettu eurooppalaisten yliopistojen Coimbra Group on sitoutunut luomaan erityisiä akateemisia ja kulttuurisia siteitä edistääkseen jäsentensä hyväksi kansainvälistymistä, akateemista yhteistyötä, huippuosaamista koulutuksessa ja tutkimuksessa sekä yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Tarkoituksena on myös vaikuttaa eurooppalaiseen koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan ja kehittää parhaita käytäntöjä keskinäisen kokemustenvaihdon kautta.
Turun yliopisto on aktiivisesti mukana verkoston toiminnassa myös työryhmissä, kuten Latinalainen Amerikka ja Globaalit kumppanuudet. Työ perustuu mm. institutionaalisten valmiuksien parantamiseen liittyviin kysymyksiin Saharan eteläpuolisten kumppaneiden kanssa.

Lisätietoa Coimbra Groupin verkkosivuilta.

TETFund– Tertiary Education Trust Fund, Nigeria

Korkea-asteen koulutusrahasto (TETFund) perustettiin alun perin nimellä Education Trust Fund (ETF) vuonna 1993. Rahasto tarjoaa täydentävää tukea kaikille julkisille korkea-asteen oppilaitoksille  päätavoitteenaan toteuttaa projektinhallinnan ohella korkea-asteen koulutuksen kehittämistä ja vahvistamista Nigeriassa.

Lisätietoja TETFundin verkkosivuilta.

CONSAMS Consortium of New Sub-Sahara African Medical Schools

CONSAMS - perustettiin vuonna 2011 alkuperäisellä nimellä "Consortium of New Southern African Medical Schools". Organisaatiota päätettiin kuitenkin laajentaa kattamaan jäseniä kaikkialta Afrikan mantereelta, jolloin nimi muuttui Saharan eteläpuolista Afrikkaa koskevaksi.

Lisätietoja CONSAMS -verkkosivuilta.

The African Forum for Research and Education in Health (AFREhealth)

African Forum for Research and Education in Health (AFREhealth) on monialainen terveydenhuollon ammattiryhmittymä, joka pyrkii työskentelemään terveysministeriöiden, koulutuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa parantaakseen terveydenhuollon laatua Afrikassa tutkimuksen, koulutuksen ja valmiuksien kehittämisen avulla. Se on ryhmittymä yksilöistä, instituutioista, yhdistyksistä ja verkostoista kaikilta Afrikan maantieteellisiltä ja kielellisiltä alueilta. Jäsenyys on avoin afrikkalaisille ja ulkoisille sidosryhmille, jotka ovat sitoutuneet Afrikkaan, jossa on vahvat, omavaraiset ja vankat terveydenhuoltojärjestelmät. Verkoston käynnistivät MEPI:n (Medical Education Partnership Initiative) ja NEPI:n (Nursing Education Partnership Initiative) yhteinen johto Nairobissa 2. elokuuta 2016.

Lisätietoja AFREhealthin verkkosivulta.

Pedagogies of Biodiversity and Environmental Sustainability

PEBES is a partnership among the University of Turku (FIN), Humak University of Applied Sciences (FIN) and Botswana University of Agriculture and Natural Resources. It offers students of these universities a dive into transdisciplinarity and additional courses under the theme of biodiversity, education and environmental sustainability.

You can get involved by enrolling to online courses made available by the Partnership (see “Online courses”). You can also apply to be part of a transdisciplinary, transnational student group which will have a one-week mobility in one of the target countries: BotswanaF or (see “Student mobilities”. The travel costs of the mobilities will be covered by the PEBES project.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

​Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Tuotamme näkemyksellistä tulevaisuustietoa, jonka tavoitteena on antaa välineitä vastuulliseen päätöksentekoon ja herättää yhteiskunnallista keskustelua.

Hankkeista voi lukea lisää tutkimuskeskuksen verkkosivuilta.